Back

ANUNȚURI CAT din data de 24.08.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 24.08.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

Pentru CAT DIN DATA DE 20.08.2020

 

Anunță publicul  interesat asupra:

  deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectele :

SC GIO COM SRL –  Exploatare agregate minerale si concasare agregate minerale”, propus a fi realizat în jud. Brașov, mun.Sacele, sect.extravilan, amplasament identificat prin extras CF nr.103803, nr.108368, nr.108369, nr.108902- Sacele;

COMUNA BUNEȘTI -  „SUPLIMENTARE DEBIT APĂ LOCALITATEA ROADEȘ, COMUNA BUNEȘTI, JUD. BRAȘOV” propus a fi amplasat în jud. Brașov, Comuna Bunești, sat Roadeș pe un teren extravilan, ce apartine com. Bunesti, cu nr. topo 100807 respectiv nr. cadastral 100807, cu suprafata totala de 16100 mp.

PRIMARIA COMUNEI FUNDATA – “Reabilitare drumuri locale in satele Fundata si Sirnea, comuna Fundata - judetul Brasov” – propus a fi amplasat in jud. Brasov, comuna Fundata, sat Fundata, Sirnea, DC 54A, drumul Roia de Jos, drumul lui Ghica,  amplasamente identificate prin CF 102611 Fundata, CF 102612 Fundata, Cf 101595 Fundata, cad. 413 – top 9305/2, CF 102613 Fundata.

PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV prin SERVICIUL INVESTITII -  “Modernizare strazi – Strada Narciselor Brasov” – propus a se implement  pe str. Narciselor, situata pe teritoriul UAT Brasov si UAT Sanpetru.

deciziei de respingere a solicitarii de obtinere a acordului de mediu pentru proiectele :

SC PESTERA RELAX SLR -   „Construire pensiune agroturistica 3 margarete D+P+M ” – in jud.Brasov, com.Moieciu, sat.Pestera, nr.179A, in baza  art 43, alin 1 din Legea 292/2018;

 

deciziei derevizuire aacordului de mediupentru proiectele :

COMUNA APAȚA –  „Asfaltarea drumurilor de interes local din Comuna Apața, jud. Brașov” propus a fi amplasat in jud. Brașov, com. Apața

 

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

10 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.