Back

ANUNȚURI CAT din data de 25.02.2019

ANUNȚURI  CAT  din data de 25.02.2019

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

 

Anunță publicul  interesat asupra:

      deciziei etapei de încadrare - continuarea procedurii privind aprobarea de dezvoltare pentru  

  •  
  • „Construire rezervă intangibilă de apă, cameră pompe și instalații PSI, modificări compartimentări  interioare  fără  afectarea structurii de rezistență, organizare de șantier”, propus a se realiza în jud. Brașov, com. Prejmer, sat Prejmer, str. Berlin, nr. 2; titular  SC ELDON SRL
  • „Montaj la sol instalație filtrare aer”, propus a se realiza în jud. Brașov, mun. Brașov,  str. Carpaților,  nr. 60;  titular  SC METROM SA BRAȘOV
  • „Construire platformă de depozitare gunoi de grajd”, propus a se realiza în jud. Brașov, com. Măieruș,  DN 13;  titular  SZABO IONELA I.I.

      deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

-    „PUD - Obținere AC pentru Hală producție, depozitare, showroom și birouri”, în jud. Brașov,

       mun. Brașov, Calea Feldioarei, nr. 98 A ; titular SC TM INOX SRL

       deciziei de respingere a avizului de mediu pentru:

-    „Reactualizare Plan Urbanistic General al Orașului Zărnești”, în jud. Brașov, oraș Zărnești,

       Teritoriul Administrativ al Orașului Zărnești ;  titular  UAT ORAȘ ZĂRNEȘTI

       deciziei de emitere a autorizației de mediu pentru:

  • „Pensiune turistică”, în  jud. Brașov, com. Fundata, str. Principală, nr. 89 A ; titular

 SOLEMN SRL

  • „Păstrăvărie”, în jud. Brașov, com. Vama Buzăului, malul drept al pârâului Urlătoarea Mare, f.n. ;

  titular  SC MARVAS RAȚIONAL SRL

-       „Colectare deșeuri nepericuloase”, în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Automotoarelor, nr. 2, imobil

       C 1, depozit cărămidă ; titular PANRECYCLING SRL

 -      „Stație distribuție carburanți”, în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Mihai Viteazul, nr. 105;

        titular SC COMISION TRADE SRL

 

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.