Back

ANUNTURI CAT din data de 26.02.2018

ANUNTURI   CAT  din data de 26.02.2018

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV

 

 

 

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  aprobare de dezvoltare   pentru:

MORANI  IMPEX  SRL - Imprejmuire teren, construire spatii de depozitare, construire atelier auto, bransament apa si canalizare, in jud. Brasov, oras Zarnesti, str. Aleea Uzinei, FN;

COMUNA FUNDATA- „ Reabilitare drumuri de interes local in comuna Fundata, judetul Brasov”  in judetul Brasov, comuna Fundata, sat Fundata si Sirnea, sector intravilan si extravilan, Drumurile: Virful Micului, Padina Buzainichi, Ulita Serbestiului si Drumul Garligi;

SC URSUS BREWERIES SA - „Obtinere A.C. pentru: construire hala imbuteliere PET, rezervor apa incendiu (modificare proiect autorizat cu A.C. nr. 316/29.05.2013); reamenajare acces poarta 1 si construire cabina-poarta 1, faza 1; relocare acces poarta 1 (amenajare acces din sens giratoriu si relocare cabina-poarta 1 – faza 2). Obtinere A.D. pentru desfiintare cabina-poarta 1 existenta.”  in judetul Brasov, municipiul Brasov, Calea Bucuresti nr. 251;

SC NATURAL IMPEX SRL -„Reconversia plantatiei pomicole de la Cincu”  in judetul Brasov, comuna Cincu, sat Cincu – Zona Piscul Morii;

SC GRAELLS & LLONCH INVEST SRL-„Extinderea retelelor pluviale in Parcul Industrial Prejmer”, in jud. Brasov, com. Prejmer, sat Prejmer, str. Paris, Bruxelles, in incinta Parcului Industrial Prejmer;

S.C. S.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD S.A. - Sucursala Brasov- „Reconductorare, sistematizare si securizare bransamente LEA JT Vistea de Sus, reconfigurare LEA 20 KV Sumerna ”, in jud. Brasov, com. Vistea, satul Vistea de Sus;

S.D.E.E. TRANSILVANIA SUD S.A. - S.D.E.E. BRASOV „Descentralizare LEA MT, Reconductorare LEA JT, Modernizare bransamente localitatea Mercheasa, jud. Brasov ”, propus a fi realizat in jud. Brasov, comuna Homorod, satul Mercheasa, intravilan;

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  revizuire a autorizatiei de mediu   pentru:

SC NENVIC SRL - pentru activitatea de colectare si valorificare a deseurilor nepericuloase desfasurata la punctul de lucru din jud. Brasov, mun. Brasov, str. Timis-Triaj, nr. 1;

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  emitere  a    autorizatiei   de mediu   pentru:

SC LACTOHA SRL -  pentru activitatea de fabricare a produselor lactate si a branzeturilor desfasurata la punctul de lucru din jud. Brasov, oras Zarnesti, str. Izvorului, nr. 101;

SC RYU SRL - Spalare textile – jud.Brasov, com.Prejmer, sat.Lunca Calnicului, str.I.C.Frimu, nr.406;

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru:

COMUNA MANDRA – ”Retele de alimentare cu apa si canalizare in satele Mandra si Toderita, judetul Brasov” necompletare dosar in termen de 2 ani  conform art. 49, alin (1) din Ord. nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplizare a evaluarii impactuli asupra mediului pentru proiecte publice si private si art. 15, alin (2), litera b) si alin. (3) a OUG nr. 195/2005 privind Protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  emitere  a avizului  de mediu   pentru:

RA SOLAR SRL - „PUZ Statie reciclare mase plastice si cauciuc , comuna Feldioara, judetul Brasov”

 

 

 

 

 

De la data publicarii anuntului, observatiile publicului se primesc in termen de:

30 zile lucratoare  pentru autorizatii;

30 zile  pentru autorizatii integrate;

15 zile lucratoare pentru autorizarea activitatilor care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect;

10 zile calendaristice  pentru adoptare fara aviz de mediu13 zile calendaristice de la  luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de incadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.