Back

ANUNȚURI CAT din data de 26.08.2019

ANUNȚURI  CAT  din data de 26.08.2019

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

Anunță publicul  interesat asupra:

 

  deciziei etapei de încadrare :

UAT ZARNESTI -  „Refacere podet, str.1 Mai, oras Zarnesti” propus a fi amplasat in jud. Brasov, or.Zarnesti, str.1 Mai (raul Barsa), F.N.

UAT ZARNESTI -  „Refacere pod, str.Fierastrului, oras Zarnesti” propus a fi amplasat in jud. Brasov, or.Zarnesti, str.Fierastraului (raul Barsa), F.N.

SC MAURER IMOBILIARE SRL -  “Obtinere AC pentu extindere retele apa-canal, bransamente apa si racorduri canalizare” – jud. Brasov, loc. Brasov, str. Lebedei, FN, amplasament identificat prin CF nr. 145053 si CF 145283.

SC  MONT BLANC INDUSTRI SRL – “ MONTAJ LINIE TEHNOLOGICA CU INSTALATII AFERENTE SI LINIE DE VOPSIRE IN CAMP ELECTROSTATIC” - in Brasov – Str.13 Decembrie nr.94A (Parc Logistic SOFIMAT);

SC IAR SA  -  „Efectuare lucrari de desfiintare a urmatoarelor constructii: statie de acetilena, cladire depozitare oxigen si argon, remiza PSI, extindere remiza PSI, magazie chimicale si vopsele, statie pompare carburanti, extindere statie de pompare carburanti, anexa depozit butoaie, statie pompare carburanti(cladire), rezervor depozitare combustibil(pacura), hala de productie 219 mp, cladire de productie, baraca metalica, hala montaj BN2 si anexa tehnica, sopron depozitare chimicale, lubrifianti, hala standuri subansamble mecanice, banc echilibrare dinamica si camera de comanda, gospodarie span laminate, debitare E3/6, depozit laminate, cherestea E3/6J/1 si a instalatiilor aferente acestora, baraca metalica, baraca metalica tip petrol, cai de acces si bransamente interioare pentru utilitati”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, oras Ghimbav, str. Hermann Oberth(fosta str. Aeroportului), nr. 34,

OLĂNESCU ROMEO STELIAN-  „Obținere A.C. pentru construire blocuri locuințe” propus a fi amplasat in jud. Brasov, mun. Brașov, str. Narciselor, f.n

SC ALPENSIDE SRL -  „Exploatarea resurselor de nisip și pietriș în perimetrul Cîmpul de Jos, județul Brasov propus a fi amplasat în jud. Brașov, oraș Râșnov DJ 112B f.n., identificat prin CF 109567 Râșnov, nr. cad 109567.

 

deciziei de revizuire a etapei de incadrare

COMUNA SOARS –  “Modernizare drum comunal DC 14 km 0+00-6+100” – jud. Brasov, com. Soars, sat Felmer.

COMUNA MĂIERUȘ -  „Modernizare drumuri în comuna Măieruș”  propus a fi amplasat  în jud. Brașov, comuna Măieruș

 

 deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

SC RUJDOR INVEST SRL - „PUZ - Construire locuinte, dotari complementare, extindere utilitati, amenajare drum de acces”- in extravilan Harman;

 

 deciziei de emitere a autorizației de mediu pentru:

SC GOIL - EXCOM SRL -  Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții cod. CAEN  Rev. 2 : 0811 , în perimetrul Baia de Piatră ( terasă ) situat în Comuna Tărlungeni, jud. Brașov;

SC FLO - COL - PET SRL -  Colectarea deșeurilor nepericuloase; deșeuri de echipamente electrice și electronice, acumulatori uzați; recuperarea materialelor reciclabile sortate; comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, în Săcele - DJ 103 A, km, 3,5, jud. Brașov;

SC PEST PLANT AGRO SRL -  Comerț cu ridicata al produselor chimice cod. CAEN ( Rev. 2 ) : 4675 , în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Lânii, nr. 47.

SC VITALL SRL- FABRICA NUTRETURI COMBINATE – COD CAEN – 1091 - DJ112A,Codlea-Vulcan,Km1-Mina 1 Mai, Judetul Brasov.

REMAT BRASOV SA „Punct Colectare deseuri” în Prejmer, str. Pajiștei nr. 1041  

SC COLUMBUS OPERATIONAL SRL –  “Magazin MARKET”- COD CAEN - 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare de produse alimentare, băuturi și tutun, Municipiul  Brașov, str. Spicului, nr. f.n., jud. Brașov.

SC FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL - „Activitate spitaliceasca”- in Brasov, str. Turnului, nr. 5;

SC VULCOM SRL  –  Fabricarea altor produse din cauciuc- Cod CAEN 2219, com Sanpetru, str. Republici, nr.163, Jud. Brasov;

SC SILNEF SRL  – Colectarea deseurilor - Cod CAEN 3811,  Recuperarea materialelor reciclabile sortate - Cod CAEN 3832,  Comert cu ridicata a deseurilor - Cod CAEN 4677,  Punct de lucru: Municipiul Brasov, str. 13 Decembrie, nr.209, Jud. Brasov;

 

  „De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

10 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.