Back

ANUNȚURI CAT din data de 27.01.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 27.01.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

Anunță publicul  interesat asupra:

  deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectele :

  SC AVRA TRANS SRL –  „Exploatare agregate minerale”, propus a fi realizat în jud. Brașov, com. Prejmer, sat Prejmer, f.n.

SC VALBEST RINSE SRL  prin TELETIN VALENTINA -  „Schimbare de destinație din spațiu administrativ existent în spălătorie - curățătorie chimică textile”, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Făgăraș, str. Inochentie Micu Klein, nr. 10, identificat prin CF nr. 100351-C1-U2 Făgăraș, nr. cad. 100351-C1-U2;

ȚUCUNEL NICOLAE pentru SC FOREX SRL ( actual proprietar Kaufland România Societate in comandită) -  „Obținere A.C. pentru construire hipermarket în regim de înălțime P+1E+Er ( etaj parțial ), container imbiss-grill, amenajări exterioare în incintă, parcare, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, trotuare, rețele de incintă, rezervă PSI, post trafo, racorduri la drum public, totemuri, elemente de semnalistică și reclame, organizare de șantier”, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Brașov, str. Turnului, nr. 1, amplasament identificat prin CF nr. 152447 Brașov, nr. cad. 152447;

S.C. LINIILE CONTINENTALE DE TRANSPORT LCT S.R.L. -  „Modernizare stație distribuție carburanți prin : 1. extindere spațiu comercial 2. extindere copertină 3. repoziționare gură descărcare 4. repoziționare pompă și rezervor ad blue 5. amplasare pompă debit mărit motorină”, propus a fi amplasat în județul Brașov, comuna Sânpetru, strada Zaharia Bârsan, nr. 6 DJ;

 

deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

 RAJNOVEANU CLAUDIU -  “Elaborare PUZ - Construire locuinte individuale si locuinte tip duplex”- propus a fi implementat in comuna Sanpetru, FS, FN, amplasament identificat prin CF 113770 si CF 113771 Sanpetru

SC FORESTRIVER AXINT SRL -  „ Elaborare puz -  zonă de turism și agrement - continuare procedură de avizare PUZ în baza avizelor obținute cu certificatul de urbanism nr. 254/04.08.2017”, propus a se implementa în județul Brașov, comuna Moieciu, sat Moieciu de Sus, nr. 192 E.

S.C. LEABAY CONSTRUCT S.R.L -  “Intocmire PUZ-Modificare zona de locuinte individuale/cuplate in zona de locuinte colective de mici dimensiuni cu spatii comerciale la parter”, in oras Ghimbav, str. Lamaitei, nr. 4-6, str, Crinului, nr. 22-26-28-30, jud. Brasov;

 

 

 

„De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

10 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.