Back

ANUNȚURI CAT din data de 27.04.2020

ANUNȚURI  CAT  din data de 27.04.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

 

Anunță publicul  interesat asupra:

             „ Obținere AC pentru extindere rețele apă - canal și branșamente apă, racorduri canalizare”,

                  propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Brașov, Aleea  Adrian Păunescu, f.n., identificat prin

                  CF nr. 110862 Brașov, nr. cad. 110862, CF nr. 110865 Brașov, nr. cad. 110865, CF nr. 110874 Brașov,

                  nr. cad. 110874, titular ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI CORONA;

-            „RECONSTRUCȚIE POD ȘI AMENAJARE ALBIE KM 17+318 LINIA 317 HĂRMAN -

  ÎNTORSURA BUZĂULUI”, propus a fi amplasat în județul Brașov, comuna Budila, linia C.F. 317 

  Hărman - Întorsura Buzăului, km 17+318, identificat prin CF nr. 101184 Brașov ( Nr. CF vechi : 2165

  A +2 ), nr. top. 1564/2, titular C.N.C.F. CFR S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV;

-             „Obținere AC pentru rețea canalizare în zona canalului GRAFT în Schei, Municipiul Brașov”,

  propus a fi amplasat în județul  Brașov, municipiul Brașov, zona Schei - domeniul public al

  municipiului Brașov, titular MUNICIPIUL BRAȘOV pentru OPERATOR COMPANIA APA

  BRAȘOV, conform Contract de Delegare de Gestiune din 24.IX. 2008;

-             „Obținerea AC pentru extindere conductă alimentare cu apă, branșament apă și racord

  canalizare”, propus a fi realizat în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Carpaților, nr. 14, titular SC FIX

  IMPORT EXPORT SRL;

-            „ Desființare anexa ( magazie ) și înființare pensiune turistică”, propus a fi realizat în jud. Brașov,

                  comuna Racoș, sat Racoș, str. Cetății, nr. 1, titular ANTAL ANA pentru ANTAL M. ANA P.F.A.;

-              „Extindere și eficientizare energetică imobil, implementare soluții utilizând resurse

  regenerabile propus a fi amplasat în jud. Brașov, Municipiul Brașov, str. Poiana Ruia, nr. 1, titular

   MIRON PAVEL;

-          „Captare, aducțiune și tratare a apei în Comuna Comana” propus a fi amplasat în jud. Brașov,

   Comuna Comana, satul Comana de Sus, titular GRUSEA VIOREL reprezentant legal al

                   PRIMĂRIEI COMANA;

-             “Extindere rețele apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială și branșamente apă

    potabilă, racorduri canalizare menajeră și pluvială” - propus a fi amplsat în municipiul Brașov,

    între str. Zaharia Stancu și Henri Coandă, titular S.C. FLAVUS INVESTIȚII S.R.L.;

-              “Decolmatare prin îndepărtarea materialului aluvionar pentru asigurarea scurgerii optime în

    albie pe râul OLT, comuna Racoș” - propus a fi amplasat în județul Brașov, comuna Racoș,

    extravilan, albia inferioară a râului OLT, titular S.C. LEHOCZKY S.R.L. pentru ABA OLT.;

-              „Construire spălătorie auto”, în județul Brașov, comuna Prejmer, sat Prejmer, strada Brașovului, nr.

    FN, sau identificat prin CF 100110 Prejmer cu nr. top. 100110, titular JA PETROL SRL.

Decizia etapei de încadrare - revizuire a acordului de mediu pentru :

-          „CANALIZAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE ÎN COMUNA BRAN, SAT ȘIMON ȘI SAT REDELUȚ, JUDEȚUL BRAȘOV”, pentru care a fost obținută Decizia Etapei de Încadrare nr. 591 din 30.10.2017, în județul Brașov, comuna  Bran,  sat  Șimon și sat Predeluț, str. Iancu Gonțea, Podul Șimonului,  Lunca  Șimonului, Muchia  Scorții,  Podul  Obănceștilor,  str.  General  Traian  Moșoiu ( DN 73 ) și str. Padina, Cabanei, Principesa Ileana, str. Predeluț ( DJ 112 H ), Nicolae Boboc, Măgurii, Ion Ionică, Pe Țarină, Cernilei, Muscelului, Izvorului, Piatra Craiului, Nicolae Malaxa, Bisericii, F.N., titular COMUNA BRAN prin NICOLAE NILĂ, primar interimar.

deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

-          Întocmire  P.U.Z.  ( conform certificatului  de  urbanism  nr. 1933 din 24.07.2018, cu valabilitatea prelungită până la 23.07.2020, emis de Primăria Municipiului Brașov ): Construire centru comercial, realizare parcaje la sol, amenajare spații verzi plantate, alei carosabile și pietonale, împrejmuire teren, amplasare semnale publicitare, amenajare accese auto și pietonale, organizare de  șantier 

( conform  Aviz  de  oportunitate  nr. 09/11.11.2019,  emis  de  Primăria  Municipiului  Brașov ), propus  a  fi  implementat  în  județul  Brașov,  municipiul Brașov, strada 13 Decembrie, f.n.,  identificat prin  CF  nr. 132637 Brașov, nr. cad. 132637 și CF nr. 132648 Brașov, nr. cad. 132648, 

( conform CU menționat mai sus ), prin CF nr. 132618 Brașov, nr. top. 7993/5 și CF nr. 156805 Brașov, nr. cad. 156805, conform  CF - urilor anexate, titular PRECUP RADU DANIEL ( actual dezvoltator SC LIDL ROMÂNIA SCS );

-          “ Intocmire PUZ - Construire centru comercial, amenajare parcaje la sol, amenajarea incintei cu spatii verzi plantate, alei carosabile si pietonale, semnale publiciatare, imprejmuire, organizare de santier si amenajare gospodarie de apa” - propus a fi amplasat în municipiul Brașov, str. Poienelor nr. 5, titular CRISTEA DORIN pentru SC LIDL ROMANIA S.C.S.

deciziei de  continuare a procedurii cu întocmirea Raportului de mediu si a Studiului de evaluare adecvată  pentru: 

-           Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Făgăraș, UP I Șinca, UP II Făgăraș ” amplasat pe raza administrativ - teritorială a urmatoarelor localități: mun. Fagaras, mun. Codlea, or. Zarnesti, com. Beclean, Cincu, Comana, Holbav, Mandra, Parau, Poiana Marului, Sercaia, Sinca, Sinca Noua, Soars, Vistea si Voila, Dragus, Harseni, Lisa, Recea, Sambata de Sus, Ucea, titular REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA DIRECTIA SILVICA BRAȘOV;

-          Studiu general al UP II Piatra Mare, UP V Tesla, UP VI Tărlung, UP  VII Doftana și UP VII Gârcin, titular SC IRISILVA SRL.    

 

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.