Back

ANUNȚURI CAT din data de 27.05.2019

ANUNȚURI  CAT  din data de 27.05.2019

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

Anunță publicul  interesat asupra:

      deciziei etapei de încadrare - continuarea procedurii privind aprobarea de dezvoltare pentru  

 •  
 • „Înlocuire rețea publică de distribuție apă potabilă pe str. Mihail Sadoveanu și str. Politehnicii- municipiul Brașov”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Mihail Sadoveanu, str. Politehnicii, domeniul public; titular MUNICIPIUL BRAȘOV pentru Operator – COMPANIA APA BRAȘOV
 • „Transformare casă de locuit în pensiune agroturistică”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Cincu, sta Cincu, str. Pieții, nr. 523; titular  CONTATORE FEDERICO I.I.
 • „Obținere A.C. pentru traseu LEA 110 kv Dârste - Predeal circuit comun cu LEA Dârste - Azuga - Sinaia ( în panourile 41-42, 42-45, 45-46) cu imobil existent în deschiderea dintre stâlpii nr. 42-43”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Săcele, zona Timișul de Sus; titular SDEE TRANSILVANIA SUD SA
 • „Expoatare agregate minerale prin perimetrul Mestăniș Vest”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, oraș Râșnov, DN 73 A spre Zărnești f.n., identificat prin CF nr. 105117 Râșnov; titular  S.C. MORANI IMPEX SRL

                  deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

     - „Întocmire PUZ Locuințe individuale, colective și funcțiuni complementare, modificator al PUZ 

       Construire  ansamblu rezidențial, clădiri de birouri, prestări servicii, comerț și alte dotări,       

       aprobat prin HCL  nr.90/11.062010”, propus afi amplasat în jud. Brașov, mun. Săcele, str. Uranus,

       f.n.; titular BORDIANU LILIAN ȘI ALȚII

-    „Întocmire PUZ  Zonă de locuințe”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, orașul Ghimbav, f.n., : titular

       titular SC NYM HOUSE SRL

                   deciziei de emitere a autorizației de mediu pentru:

 •  „Stație distribuție carburanți”, în jud. Brașov, mun. Codlea, str. Lungă, nr. 180; titular OMV 

  PETROM MARKETING SRL     

 • „Atelier producție remorci”, în jud. Brașov, com. Prejmer, DN 10, KM 14 ( fost IAS Prejmer );  

 titular  MIGDOR SERV S.R.L.

 •  „Turnarea metalelor neferoase; Operațiuni de mecanică generală; Fabricarea de echipamente

 electrice de iluminat”, în jud. Brașov, com. Prejmer, Parc Industrial , str. Paris, nr. 40-46; titular SC

 RUBITECH ROMANIA SRL

 •  „Hoteluri”, în jud. Brașov, mun. Brașov - Poiana Brașov, str. Drumul Sulinar ( Euroschi), nr. 51;

 titular  SC SUBEX INDUSTRIES SA

 deciziei de emitere a revizuirii autorizației de mediu pentru:

 • „Fabricarea produselor farmaceutice”, în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Zizinului, nr. 112; titular

 S.C. FARMACOM PRODUCȚIE S.R.L.     

 • „Creșterea păsărilor”, în jud. Brașov, com. Vulcan, DJ Vulcan - Codlea, km. 1 Mina 1 Mai, FN;

  titular S.C. ADVENTURE HEAT S.R.L.

 

 

 • De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.