Back

ANUNTURI CAT din data de 27.08.2018

ANUNTURI  CAT  din data de 27.08.2018

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV

 

Anunta publicul  interesat asupra:

deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind aprobarea de dezvoltare pentru proiectele:

 • Construire spalatorie auto self-service (manuala) propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Sanpetru, str. Calea Harmanului, f.n; titular SC TOP SANPETRU B&P SRL
 • „Ansamblu service auto si imprejmuire” propus a fi amplasat în judetul Brasov, municipiul Sacele, strada Campului, nr. FN; titular SC AUTOKRONFAST SRL-D
 • Extindere constructie existenta, construire doua hale depozitare materiale refolosibile, hala vulcanizare, amenajare cantar industrial si imprejmuire teren” propus a fi amplasat in jud. Brașov,  mun.  Brasov, str. Valea Timisului, nr. 94; titular SC STE SO SAMAC SRL
 • „Amenajare drumuri si parcari in incinta proprietatii pentru ansamblu de locuinte si spatii comerciale Tractorul VI – Prima Heights – etapele I-II si spatii verzi”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, mun. Brasov, str. Stefan Baciu, nr. 42-56; titular SC PRIMA HEIGHTS SRL
 • „1. Demolare constructii, anexe, magazii, depozitari. 2. Construire doua imobile pe etape avand functiunile: spatii comerciale, birouri, locuinte colective si locuinte in regim hotelier, cu regim de inaltime S1+S2+S3+P+6E”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, mun. Brasov, str. Traian Grozavescu, nr. 7;  titular SC TIPOTEX SRL
 • „Podețe pe DJ 106 Șinca Nouă – Vlădeni – Dumbrăvița Km 1+700, Km 3+550, Km 3+570”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Șinca Nouă DJ 106 km 1+700, km 3+550, km 3+570; titular CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
 • „ Zona recreatională Maial” propus a fi amplasat în jud. Brasov, mun. Codlea, str. Iosif Comanescu nr. 17; titular MUNICIPIUL CODLEA

 deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pentru:

 • „Operatiuni de mecanica generala; Fabricare de constructii  metalice si parti componente; Fabricarea altor produse din cauciuc; Fabricare de suruburi si alte articole filetate; Fabricarea de mobila pentru birouru si magazine; Fabricare de tencuieli decorative” in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Lanii, nr. 49-49F; titular SC EURO BUSINES SRL
 • Depozit materiale explosive OHABA, în jud. Brasov, com. Sinca; titular SC ISOPLUS SPECIAL SRL
 • Spalatorie articole textile”- in jud. Brasov, mun. Codlea, strada Horia, nr. 21, corp cladire 1; titular            SC PEN- WASH & CLEAN SRL

deciziei de revizuire a autorizatiei de mediu pentru:

 • Atelier productie mobilier; colectare-valorificare deseuri de lemn,  în jud. Brasov, mun. Brasov, str. Carierei, nr. 127; titular SC LOGITEH PROD SRL
 • Fabricare subansamburi electronice”, în jud. Brasov, oraș Rasnov, str. Campului, nr. 1; titular     SC PSI CONTROL SRL
 • „Salubrizare urbana. Vidanjare ape uzate. Colectare si transport deseuri periculoase si nepericuloase”, in jud. Brasov. – titular COMPREST SA

 

 

 

De la data publicarii anuntului, observatiile publicului se primesc in termen de:

30 zile lucratoare  pentru autorizatii;

30 zile  pentru autorizatii integrate;

15 zile lucratoare pentru autorizarea activitatilor care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fara aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de incadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.