Back

ANUNȚURI CAT din data de 28.10.2019

ANUNȚURI  CAT  din data de 28.10.2019

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

Anunță publicul  interesat asupra:

  deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectele :

COMUNA LISA   -   „Reabilitare DC 75 B- Manastirea Breaza, Comuna Lisa, jud. Brasov ” -  jud. Brașov, com. Lisa, satul Breaza, drum comunal DC 75.

SC GR MONTANA INVEST SRL -   „ Obtinerea autorizatiei de construire extindere retea distributie apa si canalizare menajera” - jud. Brașov, mun. Sacele, str. Calea Bucuresti, nr. 35.

SC MAURER IMOBILIARE SRL – „Obtinerea AC pentru construire ansamblu de locuinte colective, functiuni complementare, dotari publice”, propus a fi realizat în jud. Brașov, loc. Brasov, str. Ioan Popasu, nr. FN, amplasament identificat  prin extras CF nr.  156433, nr. cad. 156433.

SUBCETATE APARTAMENTE SRL -  „Obtinere AC pentru: 1. Construire blocuri locuinte, sistematizare verticala, cai de acces, parcaje, imprejmuire, organizare de santier. 2. Totem publicitar” in Brasov, strada Mihai Viteazul, nr. 87;

MUNICIPIUL FAGARAS -     „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA STR. FORJEI, MUNICIPIUL FAGARAS, JUDETUL BRASOV” str. Forjei, Fagaras;

 S.C. DORIPESCO S.A. prin CRIZBĂȘAN E. DORIN -  „Obținere autorizație de construire pentru modernizare păstrăvărie, magazin pescăresc și extinderea restaurantului Casa Păstrăvarului” – în județul Brașov, comuna Măieruș, sat Măieruș, sector intravilan, DN 13 KM 33+600 STG, identificat prin C.F. nr. 101472, cad. 101472

Deciziei de continuare a procedurii de  efectuare a evaluarii  impactului asupra mediului,  fara evaluarea   adecvata si fara evaluarea  asupra corpurilor de apa pentru proiectul:

S.C. DORIPESCO PROD SRL„Construire fermă suine” propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Crizbav, sat Crizbav, str. DE 628/7-DE 628/9 nr. F.N, identificat prin CF 4331 nr. cad 4331

 

Deciziei  de emitere a acordului de mediu pentru proiectele:

SC NECRI SAN – „Extindere  capacitate de productie oua prin construirea unei hale noi” – jud. Brasov, oras Rasnov, str. Campului, nr. 1.

 

Deciziei etapei de incadare -  adoptare fără aviz de mediu pentru planurile:

S.C. ISTINEPROSPER S.R.L.-  PUZ “Construire locuinte colective” – jud. Brasov, orasul Rasnov, str. Garii FN, amplasament identificat prin CF 105533 Rasnov.

 

Deciziei de emitere a avizului de mediu pentru planul:

BACIU LIVIU GHEORGHEPUZ -„Ansamblu de case de vacanta si zona de agrement turistic ”, propus a fi realizat in  judetul Brasov,  municipiul Sacele , strada 7 Scari, nr. FN;

 

Deciziei  de emitere a autorizației de mediu pentru:

SC ZAMFIRA COMSERV SRL Spalatorie auto, in jud. Brasov, or.Zarnesti, str.Brazilor, nr.110;

SC ANCOMADOR SRL - Acvacultură în ape dulci și restaurant, în jud. Brașov, Lunca Calnicului, DN 11, KM 14+500;

SC CLUE SOLAR SRL – Productie energie electrica, Harman

SC TRANSBUS SA -  „Hotel restaurant Codreanu”-in Brasov, strada Oltet, nr. 30.

S. C. BUMA S. R. L. -  “Alte servicii de cazare” - jud. Brasov, oras Rasnov,  Str. Glajeriei, nr. FN, amplasament identificat cu CF 108567 Rasnov

S. C. ARENA HOTELꞌS - “Hotel Zada” - oras Predeal, Str. Valea Rasnoavei nr. 69

AJT FARMING  S. R. L.“Ferma de nurci” - Loc Sercaia nr. 852

AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA –  „Construcții și reparații de aeronave (reparații - revizii)” în Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 40

SC ARA SRL  - Atelier producție mecanică fină -  in Oraș Râșnov, str. Garii nr. 4

SC Waste Factory SRL- Colectare si transport deseuri periculoase, pe teritoriul Romaniei;

 

Deciziei  de  revizuire a autorizației  de mediu pentru:

SC GLUTON SERVCOM SRL - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule, în jud. Brașov, mun. Brașov, Str. Zizinului, nr.119;

 

„De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

10 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.