Back

ANUNȚURI CAT din data de 29.10.2018

ANUNȚURI  CAT  din data de 29.10.2018

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

 

Anunță publicul  interesat asupra:

deciziei etapei de încadrare - continuarea procedurii privind aprobarea de dezvoltare pentru proiectele:

  • „Extindere P+E depozit frigorific cu birouri și atelier; Construire hală FNC”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Vulcan, DJ 112 A, nr.1; titular SC  OVO  GOLD  SRL
  • „Înființare plantație de afine pe terenurile înscrise în Cartea Funciară nr. 102508 Șercaia și Cartea Funciară nr. 101074 Șercaia”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Șercaia, extravilan; titular  SC  AFIN  LUCRI  SRL
  • „Înlocuire rezervoare subterane TA1; Înlocuire rezervoare subterane și creștere capacitate instalație producere azot TA 2”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Cristian, Aleea Schaeffler, nr. 3; titular  SC  SCHAEFFLER  ROMANIA  SRL
  • „ Construire 10 hale industriale” , propus  a fi amplasat în jud. Brașov, com. Prejmer, sat Prejmer, str. Bruxells, FN; titular SC GRAELL & LLOUNCH INVEST SA
  • „Modificare A.C.nr. 143/14.10.2016 (modificări nestructurale la construcția hotel cu restaurant ); construire corp restaurant S+P”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Cristian,  str. Lungă, nr. 215; titular SC Sorin Mihai utilaje pentru prelucrarea lemnului SRL

deciziei de  adoptare fără aviz de mediu pentru:

- „PUZ - Hală industrială ” în jud. Brașov, mun. Săcele, sect. extravilan, FN; titular SC TEHNO DISTCOM SRL prin BODEANU GHEORGHE

- „PUZ - Construire hală de producție caroserii, remorci, prelate autocamioane” în jud. Brașov, loc. Sânpetru, intravilan; titular SZILAGHI FRANCISC

- „Amenajament silvic al fondului forestier UP IV ARPAS și UP V BALEA” ; titular OS ARPAS

- „PUZ construire aerodrom” în jud. Brașov, com. Prejmer, sat Prejmer, teren identificat prin CF nr. 105178 Prejmer; titular FLORIN CONFEX SRL prin reprezentant ZORILĂ FLORIN

 - „Amenajament silvic UB Fundata”, în jud. Brașov, com. Fundata; titular RPL OS Bucegi - Piatra Craiului RA

- „Elaborare PUZ - Amenajare zonă de agrement pentru activități în aer liber și zona de locuințe” în jud. Brașov, satul Bod, DJ 103; titular LĂCĂTUȘ GHEORGHE

- „PUZ - Construire imobil locuințe colective strada Sitei, nr. 36, Brașov”, str. Sitei, nr. 36 ; titular AMBIANCE DEVELOPMENT SRL prin OPREA SIMONA

deciziei de emitere a autorizației de mediu pentru:

  • „Supermarket”, în Brașov, str. Al. I. Cuza, nr. 3; titular SC LIDL DISCOUNT SRL

 

 

De la data publicarii anuntului, observatiile publicului se primesc in termen de:

30 zile lucratoare  pentru autorizatii;

30 zile  pentru autorizatii integrate;

15 zile lucratoare pentru autorizarea activitatilor care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fara aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de incadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.