Back

CONVOCATOR - CAT+CSC 07.01.2019

CONVOCATOR

 

 

Prin prezenta vă comunicăm că LUNI  în data de  07.01.2019, ora 13.00  va avea loc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului-Brașov, ședința CAT + CSC, constituite în baza Deciziei nr. 139/15.03.2012 a Președintelui ANPM, a Ord. nr. 6469/20.04.2018 al Prefectului jud. Brașov și a Deciziei nr. 39/03.06.2013 emisă de APM Brașov,  având ca bază  a procedurii de emitere a actelor de  reglementare  următoarele prevederi legislative: OUG 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare, HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Ord 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului  asupra mediului pentru proiecte  publice și private, Ord  1798/2007  pentru aprobarea  procedurii  de emitere a autorizației  de mediu  cu modificările și completările ulterioare, HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru  planuri și programe, Ord. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

Componența colectivului de Analiză  Tehnică la  sedința anunțată va fi:

Preşedinte

 • Ciprian Băncilă -  Director executiv - Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov;

Membrii:

 • Mircea Paraschiv - Comisar Şef - Comisariatul Judeţean Brașov din cadrul Gărzii Naţionale de  Mediu;
 • Mioara Stoica - Direcția de Sănătate Publică Braşov;
 • Dana Damian (obiective SEVESO), Viorel Bogdan Neagu, Tudor Tofan, Răzvan Rimniceanu - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov;
 • Ionela Stănculescu - Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov;
 • Daniela Martin  - Primăria Municipiului Braşov;
 • Adrian Ibănescu - arhitect şef   - Consiliul Judeţean Braşov;
 • Marius Banițiu - Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov;
 • Dorin Senchetru - Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov;
 • Carmen Dima - Şef Birou Protecţia Mediului - Compania Apa Braşov;
 • Florin Nicolae Nan - Garda Forestiera Brașov;
 • Stan Ion Director executiv și  Horia Băia consilier-Direcţia ptr. Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov;
 • Liana Monica Morgovan - Instituţia Prefectului  - Judeţul Braşov;

Secretar CAT

 • Daniela Birău -  Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii - Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov.

Invitați:  

 • Vlad Adrian - SC MAXAM ROMANIA SA
 • Kovacs Marius - INCD INSEMEX PETROŞANI
 • Adrian Cretu - O.S. Rasinari RA

 

 

Cons. Coord. Liliana Cristina ROGOZ:

S.C. J.A. PETROL S.R.L. - acord de mediu, etapa de încadrare - „Extindere rețea apă potabilă pentru alimentare stație carburanți”, amplasat în jud. Brasov, comunele Feldioara, Hălchiu , sector intravilan și extravilan;

Cons. Coord. Daniela BIRAU:

SC PAREBICA SERV PROD SRL-reconsiderare decizie de emitere autorizatie de mediu luata in sedinta CAT din data de 05.02.2018-Cresterea bovinelor de lapte si cultuta vegetala, in com. Beclean, sat Calbor, FN, jud. Brasov;

 

 

Cons. Coord. Codruta SAUCA:

CLB TRANSRUT SRL - autorizatie de mediu - Salubritate in com. Budila;

Cons. Coord. Simona PASCU:

SC MAXAM Romania SRL - autorizatie integrata de mediu – decizia de emitere a AIM - pentru activitatea desfasurata la punctul de lucru din localitatea Victoria, str. Aleea Uzinei nr. 8 bis, jud.Brasov.

Cons. Coord. Marius TESU:

SC BUTALI IMPEX SRL-revizuire autorizatie de mediu-Taierea si rindeluirea lemnului, in com. Halchiu, ferma 11, DN 13 Brasov-Rupea , km. 11+800, jud. Brasov.

SC SEVA GROUP SRL- autorizatie de mediu-Linie de brichetare deseuri lemnoase, in Brasov, str. Carierei, nr. 160, jud. Brasov.

Cons. Coord. Cristiana FALTICEANU:

S.C. ARATIM CONSULTING S.R.L.- autorizatie de mediu- „Statie distributie carburanti”, amplasat in municipiul Fagaras, str. D-na Stanca nr. 129A.

 

 

 

  Documentațiile se pot consulta la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3.

Serviciul A.A.A., își rezervă dreptul de a analiza documentațiile propuse ulterior transmiterii listei, de către ANPM București, cât și din partea titularilor de  proiecte finanțate cu  fonduri europene.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

                                                       Ciprian BĂNCILĂ

 

         SERVICIUL A.A.A.,

                                                                                                                            Daniela BIRĂU                                   ÎNTOCMIT:

Consilier Liliana Cristina ROGOZ

CONVOCATOR

 

 

Prin prezenta vă comunicăm că LUNI  în data de  07.01.2019, ora 13.00  va avea loc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului-Brașov, ședința CAT + CSC, constituite în baza Deciziei nr. 139/15.03.2012 a Președintelui ANPM, a Ord. nr. 6469/20.04.2018 al Prefectului jud. Brașov și a Deciziei nr. 39/03.06.2013 emisă de APM Brașov,  având ca bază  a procedurii de emitere a actelor de  reglementare  următoarele prevederi legislative: OUG 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare, HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Ord 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului  asupra mediului pentru proiecte  publice și private, Ord  1798/2007  pentru aprobarea  procedurii  de emitere a autorizației  de mediu  cu modificările și completările ulterioare, HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru  planuri și programe, Ord. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

Componența colectivului de Analiză  Tehnică la  sedința anunțată va fi:

Preşedinte

 • Ciprian Băncilă -  Director executiv - Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov;

Membrii:

 • Mircea Paraschiv - Comisar Şef - Comisariatul Judeţean Brașov din cadrul Gărzii Naţionale de  Mediu;
 • Mioara Stoica - Direcția de Sănătate Publică Braşov;
 • Dana Damian (obiective SEVESO), Viorel Bogdan Neagu, Tudor Tofan, Răzvan Rimniceanu - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov;
 • Ionela Stănculescu - Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov;
 • Daniela Martin  - Primăria Municipiului Braşov;
 • Adrian Ibănescu - arhitect şef   - Consiliul Judeţean Braşov;
 • Marius Banițiu - Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov;
 • Dorin Senchetru - Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov;
 • Carmen Dima - Şef Birou Protecţia Mediului - Compania Apa Braşov;
 • Florin Nicolae Nan - Garda Forestiera Brașov;
 • Stan Ion Director executiv și  Horia Băia consilier-Direcţia ptr. Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov;
 • Liana Monica Morgovan - Instituţia Prefectului  - Judeţul Braşov;

Secretar CAT

 • Daniela Birău -  Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii - Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov.

Invitați:  

 • Vlad Adrian - SC MAXAM ROMANIA SA
 • Kovacs Marius - INCD INSEMEX PETROŞANI
 • Adrian Cretu - O.S. Rasinari RA

 

 

Cons. Coord. Liliana Cristina ROGOZ:

S.C. J.A. PETROL S.R.L. - acord de mediu, etapa de încadrare - „Extindere rețea apă potabilă pentru alimentare stație carburanți”, amplasat în jud. Brasov, comunele Feldioara, Hălchiu , sector intravilan și extravilan;

Cons. Coord. Daniela BIRAU:

SC PAREBICA SERV PROD SRL-reconsiderare decizie de emitere autorizatie de mediu luata in sedinta CAT din data de 05.02.2018-Cresterea bovinelor de lapte si cultuta vegetala, in com. Beclean, sat Calbor, FN, jud. Brasov;

 

 

Cons. Coord. Codruta SAUCA:

CLB TRANSRUT SRL - autorizatie de mediu - Salubritate in com. Budila;

Cons. Coord. Simona PASCU:

SC MAXAM Romania SRL - autorizatie integrata de mediu – decizia de emitere a AIM - pentru activitatea desfasurata la punctul de lucru din localitatea Victoria, str. Aleea Uzinei nr. 8 bis, jud.Brasov.

Cons. Coord. Marius TESU:

SC BUTALI IMPEX SRL-revizuire autorizatie de mediu-Taierea si rindeluirea lemnului, in com. Halchiu, ferma 11, DN 13 Brasov-Rupea , km. 11+800, jud. Brasov.

SC SEVA GROUP SRL- autorizatie de mediu-Linie de brichetare deseuri lemnoase, in Brasov, str. Carierei, nr. 160, jud. Brasov.

Cons. Coord. Cristiana FALTICEANU:

S.C. ARATIM CONSULTING S.R.L.- autorizatie de mediu- „Statie distributie carburanti”, amplasat in municipiul Fagaras, str. D-na Stanca nr. 129A.

 

 

 

  Documentațiile se pot consulta la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3.

Serviciul A.A.A., își rezervă dreptul de a analiza documentațiile propuse ulterior transmiterii listei, de către ANPM București, cât și din partea titularilor de  proiecte finanțate cu  fonduri europene.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

                                                       Ciprian BĂNCILĂ

 

         SERVICIUL A.A.A.,

                                                                                                                            Daniela BIRĂU                                   ÎNTOCMIT:

Consilier Liliana Cristina ROGOZCONVOCATOR

 

 

Prin prezenta vă comunicăm că LUNI  în data de  07.01.2019, ora 13.00  va avea loc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului-Brașov, ședința CAT + CSC, constituite în baza Deciziei nr. 139/15.03.2012 a Președintelui ANPM, a Ord. nr. 6469/20.04.2018 al Prefectului jud. Brașov și a Deciziei nr. 39/03.06.2013 emisă de APM Brașov,  având ca bază  a procedurii de emitere a actelor de  reglementare  următoarele prevederi legislative: OUG 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare, HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Ord 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului  asupra mediului pentru proiecte  publice și private, Ord  1798/2007  pentru aprobarea  procedurii  de emitere a autorizației  de mediu  cu modificările și completările ulterioare, HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru  planuri și programe, Ord. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

Componența colectivului de Analiză  Tehnică la  sedința anunțată va fi:

Preşedinte

 • Ciprian Băncilă -  Director executiv - Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov;

Membrii:

 • Mircea Paraschiv - Comisar Şef - Comisariatul Judeţean Brașov din cadrul Gărzii Naţionale de  Mediu;
 • Mioara Stoica - Direcția de Sănătate Publică Braşov;
 • Dana Damian (obiective SEVESO), Viorel Bogdan Neagu, Tudor Tofan, Răzvan Rimniceanu - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov;
 • Ionela Stănculescu - Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov;
 • Daniela Martin  - Primăria Municipiului Braşov;
 • Adrian Ibănescu - arhitect şef   - Consiliul Judeţean Braşov;
 • Marius Banițiu - Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov;
 • Dorin Senchetru - Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov;
 • Carmen Dima - Şef Birou Protecţia Mediului - Compania Apa Braşov;
 • Florin Nicolae Nan - Garda Forestiera Brașov;
 • Stan Ion Director executiv și  Horia Băia consilier-Direcţia ptr. Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov;
 • Liana Monica Morgovan - Instituţia Prefectului  - Judeţul Braşov;

Secretar CAT

 • Daniela Birău -  Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii - Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov.

Invitați:  

 • Vlad Adrian - SC MAXAM ROMANIA SA
 • Kovacs Marius - INCD INSEMEX PETROŞANI
 • Adrian Cretu - O.S. Rasinari RA

 

 

Cons. Coord. Liliana Cristina ROGOZ:

S.C. J.A. PETROL S.R.L. - acord de mediu, etapa de încadrare - „Extindere rețea apă potabilă pentru alimentare stație carburanți”, amplasat în jud. Brasov, comunele Feldioara, Hălchiu , sector intravilan și extravilan;

Cons. Coord. Daniela BIRAU:

SC PAREBICA SERV PROD SRL-reconsiderare decizie de emitere autorizatie de mediu luata in sedinta CAT din data de 05.02.2018-Cresterea bovinelor de lapte si cultuta vegetala, in com. Beclean, sat Calbor, FN, jud. Brasov;

 

 

Cons. Coord. Codruta SAUCA:

CLB TRANSRUT SRL - autorizatie de mediu - Salubritate in com. Budila;

Cons. Coord. Simona PASCU:

SC MAXAM Romania SRL - autorizatie integrata de mediu – decizia de emitere a AIM - pentru activitatea desfasurata la punctul de lucru din localitatea Victoria, str. Aleea Uzinei nr. 8 bis, jud.Brasov.

Cons. Coord. Marius TESU:

SC BUTALI IMPEX SRL-revizuire autorizatie de mediu-Taierea si rindeluirea lemnului, in com. Halchiu, ferma 11, DN 13 Brasov-Rupea , km. 11+800, jud. Brasov.

SC SEVA GROUP SRL- autorizatie de mediu-Linie de brichetare deseuri lemnoase, in Brasov, str. Carierei, nr. 160, jud. Brasov.

Cons. Coord. Cristiana FALTICEANU:

S.C. ARATIM CONSULTING S.R.L.- autorizatie de mediu- „Statie distributie carburanti”, amplasat in municipiul Fagaras, str. D-na Stanca nr. 129A.

 

 

 

  Documentațiile se pot consulta la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3.

Serviciul A.A.A., își rezervă dreptul de a analiza documentațiile propuse ulterior transmiterii listei, de către ANPM București, cât și din partea titularilor de  proiecte finanțate cu  fonduri europene.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

                                                       Ciprian BĂNCILĂ

 

         SERVICIUL A.A.A.,

                                                                                                                            Daniela BIRĂU                                   ÎNTOCMIT:

Consilier Liliana Cristina ROGOZCONVOCATOR

 

 

Prin prezenta vă comunicăm că LUNI  în data de  07.01.2019, ora 13.00  va avea loc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului-Brașov, ședința CAT + CSC, constituite în baza Deciziei nr. 139/15.03.2012 a Președintelui ANPM, a Ord. nr. 6469/20.04.2018 al Prefectului jud. Brașov și a Deciziei nr. 39/03.06.2013 emisă de APM Brașov,  având ca bază  a procedurii de emitere a actelor de  reglementare  următoarele prevederi legislative: OUG 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare, HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Ord 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului  asupra mediului pentru proiecte  publice și private, Ord  1798/2007  pentru aprobarea  procedurii  de emitere a autorizației  de mediu  cu modificările și completările ulterioare, HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru  planuri și programe, Ord. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

Componența colectivului de Analiză  Tehnică la  sedința anunțată va fi:

Preşedinte

 • Ciprian Băncilă -  Director executiv - Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov;

Membrii:

 • Mircea Paraschiv - Comisar Şef - Comisariatul Judeţean Brașov din cadrul Gărzii Naţionale de  Mediu;
 • Mioara Stoica - Direcția de Sănătate Publică Braşov;
 • Dana Damian (obiective SEVESO), Viorel Bogdan Neagu, Tudor Tofan, Răzvan Rimniceanu - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov;
 • Ionela Stănculescu - Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov;
 • Daniela Martin  - Primăria Municipiului Braşov;
 • Adrian Ibănescu - arhitect şef   - Consiliul Judeţean Braşov;
 • Marius Banițiu - Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov;
 • Dorin Senchetru - Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov;
 • Carmen Dima - Şef Birou Protecţia Mediului - Compania Apa Braşov;
 • Florin Nicolae Nan - Garda Forestiera Brașov;
 • Stan Ion Director executiv și  Horia Băia consilier-Direcţia ptr. Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov;
 • Liana Monica Morgovan - Instituţia Prefectului  - Judeţul Braşov;

Secretar CAT

 • Daniela Birău -  Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii - Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov.

Invitați:  

 • Vlad Adrian - SC MAXAM ROMANIA SA
 • Kovacs Marius - INCD INSEMEX PETROŞANI
 • Adrian Cretu - O.S. Rasinari RA

 

 

Cons. Coord. Liliana Cristina ROGOZ:

S.C. J.A. PETROL S.R.L. - acord de mediu, etapa de încadrare - „Extindere rețea apă potabilă pentru alimentare stație carburanți”, amplasat în jud. Brasov, comunele Feldioara, Hălchiu , sector intravilan și extravilan;

Cons. Coord. Daniela BIRAU:

SC PAREBICA SERV PROD SRL-reconsiderare decizie de emitere autorizatie de mediu luata in sedinta CAT din data de 05.02.2018-Cresterea bovinelor de lapte si cultuta vegetala, in com. Beclean, sat Calbor, FN, jud. Brasov;

 

 

Cons. Coord. Codruta SAUCA:

CLB TRANSRUT SRL - autorizatie de mediu - Salubritate in com. Budila;

Cons. Coord. Simona PASCU:

SC MAXAM Romania SRL - autorizatie integrata de mediu – decizia de emitere a AIM - pentru activitatea desfasurata la punctul de lucru din localitatea Victoria, str. Aleea Uzinei nr. 8 bis, jud.Brasov.

Cons. Coord. Marius TESU:

SC BUTALI IMPEX SRL-revizuire autorizatie de mediu-Taierea si rindeluirea lemnului, in com. Halchiu, ferma 11, DN 13 Brasov-Rupea , km. 11+800, jud. Brasov.

SC SEVA GROUP SRL- autorizatie de mediu-Linie de brichetare deseuri lemnoase, in Brasov, str. Carierei, nr. 160, jud. Brasov.

Cons. Coord. Cristiana FALTICEANU:

S.C. ARATIM CONSULTING S.R.L.- autorizatie de mediu- „Statie distributie carburanti”, amplasat in municipiul Fagaras, str. D-na Stanca nr. 129A.

 

 

 

  Documentațiile se pot consulta la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3.

Serviciul A.A.A., își rezervă dreptul de a analiza documentațiile propuse ulterior transmiterii listei, de către ANPM București, cât și din partea titularilor de  proiecte finanțate cu  fonduri europene.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

                                                       Ciprian BĂNCILĂ

 

         SERVICIUL A.A.A.,

                                                                                                                            Daniela BIRĂU                                   ÎNTOCMIT:

Consilier Liliana Cristina ROGOZCONVOCATOR

 

 

Prin prezenta vă comunicăm că LUNI  în data de  07.01.2019, ora 13.00  va avea loc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului-Brașov, ședința CAT + CSC, constituite în baza Deciziei nr. 139/15.03.2012 a Președintelui ANPM, a Ord. nr. 6469/20.04.2018 al Prefectului jud. Brașov și a Deciziei nr. 39/03.06.2013 emisă de APM Brașov,  având ca bază  a procedurii de emitere a actelor de  reglementare  următoarele prevederi legislative: OUG 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare, HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Ord 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului  asupra mediului pentru proiecte  publice și private, Ord  1798/2007  pentru aprobarea  procedurii  de emitere a autorizației  de mediu  cu modificările și completările ulterioare, HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru  planuri și programe, Ord. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

Componența colectivului de Analiză  Tehnică la  sedința anunțată va fi:

Preşedinte

 • Ciprian Băncilă -  Director executiv - Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov;

Membrii:

 • Mircea Paraschiv - Comisar Şef - Comisariatul Judeţean Brașov din cadrul Gărzii Naţionale de  Mediu;
 • Mioara Stoica - Direcția de Sănătate Publică Braşov;
 • Dana Damian (obiective SEVESO), Viorel Bogdan Neagu, Tudor Tofan, Răzvan Rimniceanu - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov;
 • Ionela Stănculescu - Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov;
 • Daniela Martin  - Primăria Municipiului Braşov;
 • Adrian Ibănescu - arhitect şef   - Consiliul Judeţean Braşov;
 • Marius Banițiu - Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov;
 • Dorin Senchetru - Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov;
 • Carmen Dima - Şef Birou Protecţia Mediului - Compania Apa Braşov;
 • Florin Nicolae Nan - Garda Forestiera Brașov;
 • Stan Ion Director executiv și  Horia Băia consilier-Direcţia ptr. Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov;
 • Liana Monica Morgovan - Instituţia Prefectului  - Judeţul Braşov;

Secretar CAT

 • Daniela Birău -  Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii - Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov.

Invitați:  

 • Vlad Adrian - SC MAXAM ROMANIA SA
 • Kovacs Marius - INCD INSEMEX PETROŞANI
 • Adrian Cretu - O.S. Rasinari RA

 

 

Cons. Coord. Liliana Cristina ROGOZ:

S.C. J.A. PETROL S.R.L. - acord de mediu, etapa de încadrare - „Extindere rețea apă potabilă pentru alimentare stație carburanți”, amplasat în jud. Brasov, comunele Feldioara, Hălchiu , sector intravilan și extravilan;

Cons. Coord. Daniela BIRAU:

SC PAREBICA SERV PROD SRL-reconsiderare decizie de emitere autorizatie de mediu luata in sedinta CAT din data de 05.02.2018-Cresterea bovinelor de lapte si cultuta vegetala, in com. Beclean, sat Calbor, FN, jud. Brasov;

 

 

Cons. Coord. Codruta SAUCA:

CLB TRANSRUT SRL - autorizatie de mediu - Salubritate in com. Budila;

Cons. Coord. Simona PASCU:

SC MAXAM Romania SRL - autorizatie integrata de mediu – decizia de emitere a AIM - pentru activitatea desfasurata la punctul de lucru din localitatea Victoria, str. Aleea Uzinei nr. 8 bis, jud.Brasov.

Cons. Coord. Marius TESU:

SC BUTALI IMPEX SRL-revizuire autorizatie de mediu-Taierea si rindeluirea lemnului, in com. Halchiu, ferma 11, DN 13 Brasov-Rupea , km. 11+800, jud. Brasov.

SC SEVA GROUP SRL- autorizatie de mediu-Linie de brichetare deseuri lemnoase, in Brasov, str. Carierei, nr. 160, jud. Brasov.

Cons. Coord. Cristiana FALTICEANU:

S.C. ARATIM CONSULTING S.R.L.- autorizatie de mediu- „Statie distributie carburanti”, amplasat in municipiul Fagaras, str. D-na Stanca nr. 129A.

 

 

 

  Documentațiile se pot consulta la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3.

Serviciul A.A.A., își rezervă dreptul de a analiza documentațiile propuse ulterior transmiterii listei, de către ANPM București, cât și din partea titularilor de  proiecte finanțate cu  fonduri europene.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

                                                       Ciprian BĂNCILĂ

 

         SERVICIUL A.A.A.,

                                                                                                                            Daniela BIRĂU                                   ÎNTOCMIT:

Consilier Liliana Cristina ROGOZ