Back

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE-proiect ;

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.   /I/          2014  

 

Ca urmare a solicitării depuse de  SC DEPRINT SRL cu  sediul  in Com. Moieciu, sat Moieciu de Jos, str. Principala, nr. 301, cam.1, jud. Brasov,  pentru proiectul „Construire centru activitati tiparire”, cu fonduri PNDR , mas, 312,  propus a se realiza in Jud.Brasov, Com. Harman,  str.Garii,f.n.,  (certificat de urbanism nr.212 din 30.04.2014 emis de Primaria Comunei Harman),înregistrată la APM Brasov cu nr.13132 din 21.09.2012, cu completari  sub nr. 7645 din 30.05.2014,

    în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

                Autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 02.06.2014, că proiectul „Construire centru activitati tiparire”, cu fonduri PNDR , mas, 312,  propus a se realiza in Jud.Brasov, Com. Harman,  str.Garii,f.n.,nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu sesupune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intrăsub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct.10 a) proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale;

-in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare si a analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului:

-titularul  si APM Brasov au mediatizat in presa locala, la avizierul Primarie locale  cat si pe pagina web atat depunerea solicitarii acordului cat si decizia etapei de incadrare.

 

1.Caracteristicile proiectului 

a) marimea proiectului – pe un teren intravilan de 1000 mp se propune realizarea unei cladiri  P+M ,cu destinatia de  centru de tiparire materiale publicitare  cu suprafata construita de 175 mp cu urmatoarea destinatie a spatiilor:

Parter:Hol 30.61mp;Hala printere 70.16mp;Sala comanda printere  7.84mp;Birou 27.92mp; Vestiar femei            78mp;  Grup sanitar femei 2.60mp;    Vestiar barbati 3.70mp;Grup sanitar barbati  4.07mp;

Etaj:Birou 17.57m.

Obiectivul principal al activitatii societatiieste realizarea de produse finite si semifinite pentru industria publicitara. Produsele oferite spre vanzare sunt materiale de promovare personalizate pe diferite suporturi (flexibile si solide), de dimensiuni mari, cu margini drepte sau debitate pe contur, finisate sau doar imprimate.

            Principale produse: imprimari de mari dimensiuni pe aproape orice suport (flexibil sau solid) autocolante imprimate, bannere, mesh-uri (bannere perforate pentru fatade cladiri), afise, litere volumetrice, panouri de semnalizare, panouri de promovare si reclama, postere, afise mari, copertine, inscriptionari auto, etc.

            Procesul de productie este complet mecanizat, utilajele noi, fluxul neintrerupt de productie asigurand astfel o calitate constanta a produselor realizate.

            In prima faza este necesara aprovizionarea cu materie prima compusa din hartie, carton, sticla, lemn, material textil, material plastic ca suport de imprimare, tiparire si laminare, precum si toata gama de cerneluri necesare.

            In fuctie de comenzile primite de la clienti se obtin de la acestia siglele, motto-urile, diverse forme sau imagini  care vor fi imprimate pe produsele solicitate de acestia.

            Hala de printere se va dota cu :

Printer outdoor-Imprimanta de format mare cu posibilitatea de imprimare pe o latime maxima de pana la 3,2m pe diferite suporturi flexibile (autocolante, bannere, steag, prelate etc). Poate imprima orice tip de grafica, imagine, texte pe formate de dimensiuni mari, folosite mai ales pentru exterior: panouri publicitare de mari dimensiuni, prelate, bannere, mesh-uri, steaguri, etc.

Laminator-Utilaj de aplicare a foliilor de laminare sau autocolante pe materialele imprimate, caserarea usoara si precisa a diferitelor imagini printate, aplicarea autocolantelor sau a foliilor si benzilor adezive. Prin laminare se protejeaza materialele imprimate impotriva deteriorarii mecanice, decolorarii de la razele UV, sporind rezistenta in timp a  acestora. Laminatorul permite laminarea la cald sau la rece.

Printer pe suport solid-Imprimanta de format mare ce permite imprimarea directa a materialelor solide cu grosimi pana la 5 cm. Util pentru personalizarea directa a suprafetelor de forex, PVC, lemn, sticla, plastic, a aproape oricaror materiale solide plane cu grosimea de pana la 5 cm. Acest utilaj combina viteza mare de productie cu diversitatea tipurilor de materiale ce pot fi personalizate. Pe langa materialele solide se pot imprima o gama variata de materiale flexibile sau materiale in rola (bannere, autocolante).

Cutter-Utilaj de taiere/cutter-are dupa model a materialelor flexibile din vinil (autocolante) cu grosime pana la 1 mm. Executa automat decuparea in plan a materialelor dupa orice model grafic. Indicat pentru o gama larga de aplicatii grafice, printre care imprimeuri pentru textile, signalistica, bannere, etichete, postere, afisaje puncte de vanzare, decorari vehicule. Se foloseste pentru materiale in rola.

Echipament de capsat-Este o presa ce permite aplicarea de capse pe bannere, copertine, prelate de camion, textile acoperite cu PVC etc. Capsele sunt apoi folosite pentru fixarea bannerelor si a copertinelor cu clipsuri sau benzi din cauciuc. Incarcarea capselor este automata si impreuna cu pedeala de actionare a utilizajului permit operatorului sa aiba ambele maini libere, timpul economisit astfel fiind extrem de mare.

Aparat de lipire/sudura-Masina automata de lipire/sudare a materialelor PVC tip banner. Lipirea se face prin incalzirea  materialului la temperaturi mari. Util pentru lipirea materialelor intre ele pentru a obtine suprafete mai mari, sau pentru realizarea finisarilor: tiv-uri/intarituri de margine a materialelor.

Routere -Utilajul este un cutter profesional dotat cu o masa de taiat. Acesta functioneaza cu precizie si cu o viteza foarte mare, executand taiere pe contur, routare, frezare, gravare si gaurire pentru o gama ampla de materiale din industria publicitatii si alte industrii, cu grosimi de pana la 20cm. Acestea permite decuparea automata dupa un model grafic a multor materiale solide, plane: polistiren extrudat, litere volumetrice, plexic, lemn, forex, etc.

b) cumularea cu alte proiecte –cladirea se va amplasa intr-o zona industriala.

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri –  la functionare :Deseurilemenajere si  cele din activitate(resturi din materiale termoplastice, din table subtiri feroase si neferoase, resturi din placi de fibre lemnoase, resturi din materiale textile, conductori electrici, leduri, autocolant,cartuse imprimanta ca nu se mai reincarca,  adezivi, silicon de montaj,carton, folie cu bule etc.)se colectează  selectiv în recipienti/pubelesi  se  elimina/valorifica cu societati autorizate.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

Cladirea ca fi racordata la reteaua de energie electrica din zona.

Alimentarea cu apa potabila pentru nevoi igienico-sanitare si pentru nevoi gospodaresti se va face  din reteaua localitatii prin racord dintr-un camin apometru nou proiectat si retea din teava de polietilena de inalta densitate.

Apele uzate menajere vor fi preluate prin colectoare din tuburi de polipropilena cu diametre cuprinse intre 40-110 mm in interior si evacuate la bazin vidanjabil etans printr-o conducta PVC-KG, avand diametrul 125 mm si o lungime a traseului de 23 m.

Colectarea apelor meteorice considerate conventional curate se va face prin burlane. Apele pluviale colectate de pe acoperisuri vor fi preluate de pe acoperisuri prin receptori de acoperis, iar apoi prin burlane si deversate in spatiul verde. Debitul preluat prin retea este de aproximativ 3,27 l/s si condus la spatiul verde.

Agentul termic va fi asigurat de catre o centrala termica proprie cu functionare electrica. Pentru prepararea agentului termic apa calda 80/60 grade Celsius pentru incalzire se va monta 1 cazan de apa calda P=15 kW.

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului –intravilan comuna Harman- teren in suprafata de 1000 mp,in zona industriala, depozite si birouri, cf. PUZ –HCL 11/05.11.2008.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora  – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturaleşi bazine piscicole amenajate etc.– nu este cazul;

f)zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificari si completari aduse prin OUG nr. 154/2008, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zonele clasificate de ordonanta de urgenta, mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationala – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare- nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate –nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică- nu este cazul;

 

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului- nu este cazul;

d) probabilitatea impactului – redus  cu masuri de limitare pe perioada de executie cat si pe perioada de functionare;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului- impact redus pe prioada de realizare si functionare, deoarece proiectul prevede masuri de micsorare sau eliminare a impactului pe toti factorii de mediu.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt următoarele:-nu este cazul.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

 

1)Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare, a condiţiilor impuse de ceilalţi avizatori şi a proiectului înaintat spre avizare;

2) Este obligatorie intretinerea corespunzatoare a mijloacelor de transport si a utilajelor  astfel incat substantele poluante pentru atmosfera sa se  incadreze in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si V.L.E pentru emisii stabilite de Ord. 462/1993 al MAPPM;

3) Se vor respecta toate prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor si HG 856/2002;

4)Orice modificare a soluţiilor prezentate în documentaţia înaintată vă obligă la notificarea acesteia şi la  obţinerea unui nou acord de mediu sau  revizuirea acestuia.

5)Beneficiarul si  anteprenorul lucrarii vor urmari indeaproape executarea lucrarilor prevazute in documentatia tehnica de fundamentare;

 

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului  asupra mediului si de evaluare adecvata.

Prezenta decizie  este valabila  pe toata perioada derularii investitiei.

 

          La finalizarea investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Procesul-verbal de constatareîntocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private .

 

           Solicintantul este obligat ca la finalizarea investitiei sa notifice Agentia  pentru Protectia  Mediului Brasov si  sa solicite autorizatie de mediu. 

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

     Ciprian BANCILA                                                               

                                                                                           SERVICIUL  A.A.A,

                                                                                     Alexandrina VASILE

 

 

INTOCMIT :Consilier

    Liliana BARBU