Back

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE SC AUTOLIV ROMANIA SRL

DECIZIA  ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ###### /I din  03.11.2014

 

            Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC AUTOLIV  ROMANIA SRL cu sediul în mun. Brasov, str. Bucegi, nr.8, judetul Brasov, înregistrată la APM Brasov cu nr.10390/21.07.2014, cu completari nr.12282/02.09.2014, nr.14984/22.10.2014 (solicitare înregistrată electronic nr. 994/18.07.2014), în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

        Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Brasov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 29.09.2014 că proiectul " Modernizare si extindere spatii de productie-servicii existente pentru:

-          Extindere spatii cercetare dezvoltare ERO

-          Extindere spatii productie – depozitare ARO,VOR

-          Extindere spatii depozitare-baterii IRO

-          Amenajare statie BUS in incinta pentru angajati

-          Constructie rezervor intangibil apa incendiu"

 propus a fi desfăsurat în  mun. Brasov, str.Bucegi, nr.8,  jud. Brasov"  (cf.Certificat de urbanism nr. 1396 din 26.05.2014, emis de primaria mun.Brasov ,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct.13, lit.(a) „orice modificări sau extinderi , altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;"

- proiectul se implementeaza in cadrul platformei societatii care este autorizata din punct de vedre al mediului;

- în urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare si a analizării criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitătii efectuării evaluării impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, respectiv:

1. Caracteristicile proiectului :

a) Mărimea proiectului :

Situatia existenta : Profilul de activitate al unitatii: obiectul de activitate al SC AUTOLIV ROMANIA SRL, este producerea si comercializare centurilor de siguranta si a modulelor airbag; - Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule - cod CAEN 2932

Pe amplasament  exista mai multe hale care au urmatoarele activitati:

- divizia VOR – produce si testeaza chinga pentru centuri de siguranta;

- divizia ARO – produce si testeaza inchizatoare pirotehnice si centuri de siguranta (sistem complet);

-divizia ERO – proiecteaza si testeaza sisteme de siguranta auto complete, componente (static, dinamic);

-divizia IRO – produce si testeaza elementele pirotehnice pentru airbaguri;

-divizia RSD – produce si testeaza elementele pentru centuri de siguranta;      

-divizia AMR – prodce module pentru air bag   

Solutie propusa : proiectul propune modernizarea si extinderea spatiilor de productie si de servicii existente pentru diviziile ERO, ARO,VOR, IRO, amenajarea unei statii BUS in incinta pentru angajati si construirea unui rezervor intangibil apa incendiu, astfel :

Extindere spatii cercetare dezvoltare ERO

Se va construi o cladire, cu regim de inaltime P +E, la parter se vor amenaja zone de testare, spatii de productie prototipuri, spatii depozitare, vestiare si grupuri sanitare (Sconstruita = 1.525 mp), iar la etaj se vor amplasa birouri, sali de sedinte si grupuri sanitare (Sconstruita = 1.500 mp).

Descriere functional tehnologica   

-Testare sisteme de siguranta auto: platforme de testare

- Productie prototipuri: prelucrari mecanice prin aschiere, deformare plastica la rece, tratament termic, injectie mase plastice, sudura, linii de asamblare semi – automate.

Apele pluviale  - Apele pluviale curate, provenite de pe acoperisul extinderii spatiilor de cercetare – dezvoltare ERO, vor fi colectate prin intermediul a 2 sisteme sub presiune tip Geberit, cate unul pentru fiecare panta de acoperis, pana la nivelul solului, si preluate de retea de canalizare din PVC-KG Φ 160 – 250 mm, dupa care sunt deversate intr-un put filtrant existent Pa3, cu interioare de L x l x h = 4 x 4 x 6.5 m, realizat cu filtru din pietris si bolovanis, cu adancimea de circa 4.5 m;Qpl = 16,19 l/s

 

Extindere spatii de productie si depozitare ARO

Se va construi o hala de productie si depozitare (Sconstruita = 10.500 mp), cu regim de inaltime parter si o cladire administrativa (Sconstruita parter = 1900 mp), cu regim de inaltime P + E

Se vor construi extinderi pentru:

1.      spatiu de productie inchizatoare AMG 2(Sconstruita=3086mp),

2.      spatiu de productie inchizatoare AMG 3,4-5,6(Sconstruita=3539mp),

3.      spatiu de depozitare materie prima si finita(Sconstruita=3318mp)

Apele pluviale curate, provenite de pe acoperisul extinderii spatiilor de productie – depozitare ARO, vor fi colectate prin intermediul a 14 sisteme sub presiune tip Geberit, cate unul pentru fiecare panta de acoperis, pana la nivelul solului, si preluate de retele de canalizare din PVC-KG Dn 160 – 400 mm, dupa care sunt deversate in doua puturi filtrante existente, Pa3 si Pa4, cu dimensiunile interioare de L x l x h = 4 x 4 x 6.5 m, realizate cu filtru din pietris si bolovanis cu grosimea de circa 4.5 m; Qpl = 189,99 l/s.

Apele pluviale provenite din alei de acces pentru viitoarea extindere vor fi colectate prin guri de scurgere in retele de canalizare din PVC-KG Φ 160 - 500 mm, trecute printr-un separator de hidrocarburi nou (SU7) dupa care sunt deversate in putul filtrant Pa3; Qpl = 145,49 l/s.

Se va realiza un separator hidrocarburi din beton armat cu strat de protectie si hidroizolare interior, element de coalescenta, instalatie interioara din PEHD, sistem de siguranta la supraincarcare ACO Oleopass TN 20 / 200, D400 ajustabil, cu urmatoarele caracteristici: debit nominal = 20 l/s; debit maxim = 200 l/s (prin by-pass); capacitate retinere hidrocarburi = 594 l; capacitate retinere namol = 2000 l; racorduri = Φ400 mm.

 

Extindere spatii de productie si depozitare VOR

Cladirea existenta (hala de productie si depozitare), cu regimul de inaltime parter se va extinde cu Sconstruit = 3176 mp).

Extrinderea se va realiza pentru:

1.      spatiu de productie tesere chinga(14 razboaie de tesut) Sconstruita=1554mp

2.      spatiu zona tehnica Sconstruita=298mp

3.      spatiu inspectare chinga(5 linii de videoinspectie) Sconstruita=402mp

4.      spatiu de depozitare materie prima si finite Sconstruita=922mp

Apele pluviale curate, provenite de pe acoperisul extinderii spatiilor de productie si depozitare VOR, vor fi colectate prin intermediul a doua sisteme cu jgheburi metalice si 12 burlane cu diametrul de 100 mm, cate 6 burlane pentru fiecare panta de acoperis, pana la nivelul solului, si preluate de retele de canalizare din PVC-KG Dn 160 – 250 mm, dupa care sunt deversate intr-un put filtrant existent, Pa1, cu dimensiunile interioare de Lxlxh = 4x4x6.5 m, realizat cu filtru pietris si bolovanis cu grosimea de circa 4.5 m; Qpl = 41,48 l/s.

Apele pluviale provenite din alei de acces pentru viitoarea extindere vor fi colectate prin guri de scurgere in retele de canalizare din PVC-KG Φ 160 - 315 mm, trecute printr-un separator de hidrocarburi existent (SU1) dupa care sunt deversate in putul filtrant Pa1; Qpl = 16,65/s.

Separatorul de hidrocarburi existent este modelul ACO OLEOPATOR NG 15/75 cu Q = 15 l/s, stocare aluviuni 3000 l, racord Dn 300 mm;

 

Apele pluviale provenite de pe  parcarea zonei VOR vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere amplasate in punctele de cota minima conform pantelor drumurilor, preluate de o retea de canalizare din PVC-KG Dn 160 – 200 mm si trecute printr-un separator de nisip si hidrocarburi nou (SU8), dupa care sunt deversate intr-un sistem de blocuri de retentie, tip Rausikko Rehau (s-au echivalent Raintank Funke sau Stormbrixx ACO). Acest sistem permite circulatia multidimensionala a apei, avand o capacitate de retentie mai mare de 95%; Qpl = 103,92 l/s.

 

Extindere spatii depozitare si incarcare baterii IRO

-va face obiectul unei proiectari si avizari ulterioare, intr-o etapa viitoare

Amenajare zona de acces in incinta

Se propune reconfigurarea statiei de autobuze, a parcarilor auto, a zonei de intrare TIR, a zonei de TAXI, a aleilor carosabile si a trotuarelor pietonale.

Statia de autobuze si parcarea auto  va avea o  Sconstruita =14000mp si va fi amenajata cu piatra sparta.

Apele pluviale provenite de pe  parcarea zonei RSD vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere amplasate in punctele de cota minima conform pantelor drumurilor, preluate de o retea de canalizare din PVC-KG Dn160 – 200 mm si trecute printr-un separator de nisip si hidrocarburi nou (SU9), dupa care sunt deversate intr-un sistem de blocuri de retentie, tip Rausikko Rehau (s-au echivalent Raintank Funke sau Stormbrixx ACO). Acest sistem permite circulatia multidimensionala a apei, avand o capacitate de retentie mai mare de 95%; Qpl = 163,31 l/s.

Pentru ambele zone de parcare, VOR si RSD, se vor realiza doua  separatoare hidrocarburi din beton armat cu strat de protectie si hidroizolare interior, element de coalescenta, instalatie interioara din PEHD, sistem de siguranta la supraincarcare ACO Oleopass TN 20 / 200, D400 ajustabil, cu urmatoarele caracteristici: debit nominal = 20 l/s; debit maxim = 200 l/s (prin by-pass); capacitate retinere hidrocarburi = 594 l; capacitate retinere namol = 2000 l; racorduri = Φ 400 mm;

Total debite de ape pluviale conventional curate si potential impurificate epurate, descarcate prin infiltrare:

- ape pluviale in puturi filtrante

- Qmax_p% = 403,78 l/s;

- ape pluviale in blocuri de retentie (statie BUS)

- Qmax_p% = 267,23 l/s;

 

Amenajare rezervor intangibil apa incendiu suprateran V=1000mc

b) cumularea cu alte proiecte – Lucrarile ce vor fi realizate, reprezinta extinderi ale halelor de productie exitente, a depozitelor existente precum si realizarea unui rezervor de intangibil si a unor parcari.

c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

- Alimentarea cu apa se va face cu racordarea la reteaua existenta

      - Canalizarea - racordul de canalizare se va face la reteaua existenta

      - Alimentarea cu energie electrica - la reteaua existenta in zona.

      - Alimentarea cu gaz metan:

Alimentarea cu gaze naturale a societatii SC AUTOLIV ROMANIA SA BRASOV se face in prezent din reteaua de repartitie de medie presiune din zona, printr-un bransament existent, la capatul caruia, la limita proprietatii este amplasata o statie de reglare-masurare (SRM). Din SRM-ul existent, prin intermediul unei retele de presiune redusa, se alimenteaza postul de reglare-de la ARO, postul de reglare – masurare de la VOR si postul de reglare-masurare de la IRO. Total debit masurat pana in present la SC AUTOLIV ROMANIA SA este de 1043.60 mc/h.

SRM- ul existent este format dintr-un contor G400, montat in presiune redusa, 2 regulatoare RTG 311, montate in paralel, robineti si manometru, iar din acesta pleaca o teava de gaz catre divizia  IRO si una catre diviziile ARO+ VOR.

Reglarea presiunii de la treapta de presiune redusa la treapta de presiune joasa din instalatia de utilizare se realizeaza cu un regulator gaz tip RTG 320 la intrare in hala VOR, iar la intrare in cele 2 hale ARO si IRO cu regulatoare de gaz RTG 50.

Lucrari de modificare si extindere a sistemului hidroedilitar :

1. Alimentarea cu apa potabila, tehnologica si de incendiu

1.1. Alimentarea cu apa potabila:

a) subteran, paraul Ghimbasel, cod cadastral VIII-1.50.6, prin trei foraje existente, amplasate in incinta proprietatii, executate intre anii 1999 – 2004, cu un debit instalat Q = 15 – 23,4 mc/h;

Se vor suplimenta volumele si debite de apa (consum potabil, fara apa tehnologica)

- zilnic maxim Qzi max = 40 mc/zi = 0,46 l/s, Vanual = 12.800 mc;

- zilnic mediu Qzi med = 30 mc/zi = 0,34 l/s, Vanual = 9.600 mc;

- zilnic minim Qzi min = 24 mc/zi = 0,28 l/s, Vanual = 7.680 mc.

- orar maxim Qor max = 4,12 mc/h = 1,14 l/s;

In cadrul acestor extinderi nu se va utiliza apa in scopuri tehnologice;

Functionarea este permanenta, 320 zile de functionare pe an si 24 ore pe zi.

b) se va realiza un bransament de apa  la reteaua de apa a municipiului Brasov, cu scopul asigurarii unei surse alternative .  S-a obtinut Avizul de bransare definitiv nr. 1546 din 13.11.2013 pentru debitul de 16.97 l/s. Bransamentul se va realiza cu o conducta de polietilena de inalta densitate PE 160 mm, din reteaua PE 400 mm existenta in strada Ioan Clopotel, care face legatura dintre DN1 si DN73.

         1.2 Apa pentru stingerea incendiilor

In cadrul Complexului Autoliv din str. Bucegi nr.8, exista un rezervor subteran de 500 m3, si o statie de pompe amplasata adiacent rezervorului.

Statia de pompe cuprinde 6 grupuri de pompare, din care 2 grupuri pentru reteaua de hidranti tip Wilo CO-4 MVI 3205/ER RBG cu Q = 126 mc/h, H = 60 mCA, P = 36 kW, si alte 4 grupuri pentru reteaua de sprinklere tip Wilo CO-4 MVI 5205/ER RBG cu Q = 277 mc/h, H = 50 mCA, P = 60 kW.

Rezervorul existent de 500 m3, ramane pentru asigurarea rezervei intangibile pentru instalatiile de hidranti interiori si exteriori.

Pentru sprinklere se va construi un rezervor metalic suprateran de 1000 m3, in zona verde dintre drum acces IRO si strada Bucegi, cu respectarea tuturor distantelor necesare.

Alimentarea cu apa a rezervorului se va face prin intermediul unei conducte de PEHD de 110 mm diametru, instalata subteran, de la statia de pompare existenta (din distribuitorul de apa rece in care intra cele trei puturi forate) si cu o conducta de PEHD de 160 mm diametru din reteaua orasului.

 

d) producţia de deşeuri –deseurile rezultate în perioada de executie a proiectului : amestecuri de materiale de constructie si demolari cca.5 t , din exploatare a investitiei vor fi valorificate / eliminate prin intermediul societătilor autorizate, in baza contractelor incheiate de catre societate.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort - reduse, generate de utilajele de transport doar în faza de executie a proiectului.

Pe perioada derulării lucrărilor de amplasare (amenajare) / functionare emisiile sunt generate de utilajele de executie / transport;

- sursele de zgomot şi de vibraţii :

In timpul executiei lucrarilor:

Sursele de zgomot si vibratii sunt discontinue si pot aparea doar pe parcursul zilei in timpul executiei lucrarilor.

In perioada de exploatare

Zgomotul produs in perioada de exploatare va fi atenuat prin folosirea unor material fonoabsorbante corespunzatoare, precum pereti compusi pentru peretii exteriori de inchidere, prevazuti pe exterior cu componente de panouri de vata minerala, asigurandu-se astfel un nivel fonic corespunzator.

Utilajele ce se vor instala, vor avea un nivel de zgomot cuprins intre 40-65 dB. Activitatea desfasurata in incinta inchisa, cu pereti din materiale fonoabsorbante conduc la desfasurarea activitatii intr-un mediu in care zgomotul nu va reprezenta un factor de discomfort.

In imediata vecinatate a amplasamentului nu exista zone de locuinte sau cu alte functiuni similare. Distanta fata de cladirile de locuit este considerabila, motiv pentru care nu se poate produce poluare fonica.

   Surse de poluanti pentru ape in perioada de exploatare :  Evacuarea apelor uzate

    Apele uzate menajere - Apele uzate menajere, provenite de la extinderi, vor fi colectate prin retele de canalizare din conducte PVC-KG Dn 125 – 300 mm si preluate de statia de pompare existenta compusa din doua pompe submersibile Wilo TP 80 E 170/18 cu Q = 47 mc/h, H = 5 mCA, P = 3,6 kW;

Din statia de pompare, printr-o conducta din polietilena de inalta densitate PEHD PN10 Dn 110 mm, apele uzate menajere sunt deversate in reteaua de canalizare Dn 300 mm de pe str. Bucegi, de unde sunt preluate in colectorul ovoid 600/900 mm al municipiului Brasov.

Volumele de ape uzate suplimentare evacuate  in colectorul ovoid 600/900 mm

- zilnic maxim Qu zi max = 40 mc/zi = 0,46 l/s;

- zilnic mediu Qu zi med = 30 mc/zi = 0,34 l/s;

- zilnic minim Qu zi min = 24 mc/zi = 0,27 l/s.                                                                             

    Apele uzate tehnologice – nu se schimba.

    

- ape pluviale in blocuri de retentie (statie BUS)

- Qmax_p% = 267,23 l/s;

Surse de poluanti pt.aer :

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substantele şi de tehnologiile utilizate –

2. Localizarea proiectului

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil afectată de proiect, avându-se în vedere în special: -

 2.1. utilizarea existenta a terenului : Teren proprietate, se afla intr-o zona mixta de mica productie, depozite, prestari servicii (conf. P.U.G. Brasov);

  Terenul este in proprietate persoana juridica conform Certificat de Urbanism nr.1396 din      26.05.2014, extras C.F. nr. 126325 S= 96.377,0mp; C.F. nr. 103883 S= 57.520,0mp

 TOTAL suprafata teren ansamblu industrial = 153.897,0mp  si se afla in Zona "C" conform zonificarii functionale a orasului Brasov, aprobat H.C.L. nr. 871/2009, municipiu categoria I.

2.2. relativă abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea şi capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atentie deosebită pentru:

    a) zonele umede - nu e cazul;

    b) zonele costiere - nu e cazul;

    c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

    d) parcurile şi rezervaţiile naturale - nu este cazul;

    e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare: nu este cazul;

    f) zonele de protectie specială, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările si completările ulterioare si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protectie sanitară si hidrogeologică zonele de protectie specială - nu este cazul;

 g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăsite - nu e cazul;

 h) ariile dens populate - nu este cazul;

 i) peisajele cu semnificatie istorica, culturală şi arheologică - nu e cazul.

 3. Caracteristicile impactului potenţial: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:

    a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate –nu este cazul fiind incinta industrială la cca. 2 km de loc.Cristian ;

    b) natura transfrontieră a impactului - nu e cazul;

    c) mărimea şi complexitatea impactului: - impact nesemnificativ;

    d) probabilitatea impactului: - nu e cazul;

    e) durata, frecventa şi reversibilitatea impactului: - nu e cazul;

- titularul si APM Brasov au mediatizat în presa locală cât si pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât si decizia etapei de încadrare.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţiile de realizare a proiectului:

1) Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările si completările ulterioare, privind protectia mediului;

2) Este obligatorie întretinerea corespunzătoare a autovehiculelor si utilajelor astfel încât substantele poluante pentru atmosfera sa se incadreze in C.M.A pentru imisii stabilite de STAS 12574/1987 si Legea 104/2011;

3) Deseurile rezultate pe parcursul executiei lucrarilor vor fi valorificate si/sau eliminate prin agenti economici autorizati in acest sens, fara crearea de depozite in incinta sau exterior.

4) Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisa aceasta aprobare de dezvoltare a proiectului;

6) Pentru evitarea poluarii accidentale ( scurgeri de ulei de la utilaje etc) se va evita repararea utilajelor pe santier;

 

    In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin(2) lit a –

«  Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării »;

 

La finalizarea lucrărilor titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului care va efectua un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art. 49 (3) si (4) din OM nr. 135/2010 si veti solicita si obtine autorizatie integrata  de mediu , actualizata cf. Legii 278/2013;

 

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Decizia se utilizează pentru toate proiectele indiferent de sursa de finanţare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV

         Ciprian Bancila  

                                                                                                                      SERVICIUL  A.A.A,

                                                                                                                         Alexandrina Vasile                                                         

INTOCMIT: Alexandrina Vasile