Documente necesare pentru procedura de autorizare

DOCUMENTE SOLICITARE VIZA ANUALA - ORDINUL NR. 1150/2020

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA VIZEI ANUALE - ORDINUL NR. 1150/2020

 

Suma de 100  lei  pentru autorizațiile de mediu

Suma  de 300 lei pentru autorizația integrată de mediu

Cuantumul tarifului se achita cu ordin de plata in contul :

RO 09TREZ7065032XXX000220 (cod fiscal 4221357) la Banca Trezoreriei sector 6,  pentru beneficiar A.P.M. Bucuresti.;

  • COPIE AUTORIZAȚIE DE MEDIU/ AUTORIZAȚIE INTEGRATA DE MEDIU.

Lista instalatiilor de incinerare a deseurilor a caror capacitate nominala este mai mica de doua tone pe ora

Inventarul activitatilor care intra sub incidenta Directivei 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de COV datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati sau instalatii