Declaratii de avere si interese pentru anul 2022

Nume Prenume Declaratie Declaratie
ALDEA SIMONA MIHAELA avere interese
DINU RADA avere interese
FILIP CORNELIA SILVIA avere interese
HURDUBELEA VERONICA avere interese
ALECU IONUT avere interese
ALEXANDRU IULIA avere interese
BADALUT ADRIANA avere interese
MITRICA VIOLETA avere interese
BOCIOAGA VIORICA avere interese
BREAZU IULIAN avere interese
CAPATANA NICOLETA avere interese
CIUIU GABRIEL avere interese
COSTESCU DAN SORIN avere interese
COTIGA MIHAELA avere interese
DELEANU CRISTINA avere interese
DUICA MIHAELA avere interese
ERSCOI DANIELA avere interese
FLORESCU MIRABELA avere interese
GARBACEA VICTORIA avere interese
GARBAN ELENA avere interese
GHEORGHE SVETLANA avere interese
IANCU DIANA avere interese
IONESCU GABRIELA avere interese
ISAC SIMONA MIHAELA avere interese
MARMUREANU NELY avere interese
MAVRIG LARISA avere interese
MIHAI COSTELINA avere interese
MINCU MARIETA avere interese
MOCANU EUGENIA avere interese
MUSAT ELENA avere interese
PAUNESCU BUCUR EMILIA avere interese
ROSCA LILIANA avere interese
ROSU ANDREI avere interese
ROSU MIHAELA avere interese
SERAFIM NARCISA avere interese
STEFANESCU ANCA avere interese
STROIAN DRAGOS avere interese
TAURESC OANA avere interese
TILLY MARINELA

avere

incetare

interese

incetare

TUDOR MARICEL

avere

incetare

interese

incetare

TULCAN PETRU avere interese
LUNGU CAMELIA

avere numire

interese numire

BONGIOIANU MARIUS CATALIN avere interese

Declaratii de avere si interese pentru anul 2021

Nume Prenume Declaratie Declaratie
ALDEA SIMONA MIHAELA avere interese
BERBECEL MIRELA MARIANA

avere

avere

interese

interese

DINU RADA avere interese
FILIP CORNELIA SILVIA avere interese
HURDUBELEA VERONICA avere interese
ALECU IONUT avere interese
ALEXANDRU IULIA avere interese
BADALUT ADRIANA avere interese
BALACEANU VIOLETA avere interese
BOCIOAGA VIORICA avere interese
BREAZU IULIAN avere interese
CAPATANA NICOLETA avere interese
CIUIU GABRIEL avere interese
COSTESCU DAN SORIN avere interese
COTIGA MIHAELA avere interese
DELEANU CRISTINA avere interese
DUICA MIHAELA avere interese
ERSCOI DANIELA avere interese
FLORESCU MIRABELA avere interese
GARBACEA VICTORIA avere interese
GARBAN ELENA avere interese
GHEORGHE SVETLANA avere interese
IANCU DIANA avere interese
IONESCU GABRIELA avere interese
ISAC SIMONA MIHAELA avere interese
MARMUREANU NELY avere interese
MAVRIG LARISA avere interese
MIHAI COSTELINA avere interese
MINCU MARIETA avere interese
MOCANU EUGENIA avere interese
MUSAT ELENA avere interese
PAUNESCU BUCUR EMILIA avere interese
ROSCA LILIANA avere interese
ROSU ANDREI avere interese
ROSU MIHAELA avere interese
SERAFIM NARCISA avere interese
STEFANESCU ANCA avere interese
STROIAN DRAGOS avere interese
TAURESC OANA avere interese
TILLY MARINELA avere interese
TUDOR MARICEL avere interese
TULCAN PETRU avere interese
VARGA CRISTIAN

avere

avere

interese

inerese

BONGIOIANU MARIUS CATALIN avere interese

 

Declaratii de avere pentru anul 2020

Nota Informare Responsabil date cu caracter personal

Cadru General

Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Bucuresti s-a reorganizat, iar noua denumire este Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti si funcţionează in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia.

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti este instituţie publica cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată integral de la bugetul de stat.

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti îndeplineşte, la nivelul Municipiului Bucuresti, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în domeniile implementării şi politicilor de mediu, legislaţiei şi reglementărilor în vigoare şi coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivelul Municipiului Bucuresti.

      

          Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucuresti este asigurată de un Director executiv numit prin decizie a Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.


Organigrama

Organigrama 


homepage

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI

 

Declaratia Presedintelui ANPM privind politica in domeniul calitatii

Chestionar privind satisfactia beneficiarilor serviciilor publice oferite de APM Bucuresti

EMAS  ANPM

Anunț important Raportare Statistica Deseurilor 2022

 

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.

 

 

 

Platforma Nationala de Pregatire pentru Situatii de Urgenta

 

În atenția Comitetului de Coordonare, Membrilor Grupului de Lucru, operatorilor economici colectori/valorificatori/reciclatori deşeuri şi tuturor responsabilililor pentru implementarea/monitorizarea P.L.A.M. București - revizuit 2021

Informare CC, GL, responsabili monitorizare PLAM Bucuresti revizuit 2021

 

Declaratie consimtamant privind prelucrarea datelor personale

APMB_Lista operatorilor autorizati pentru colectare si_sau tratare VSU-  31.01.2023

Documentatia de obtinere a acordului de mediu va cuprinde imputernicirea titularului catre societatea/persoana fizica denumita "Mandatar" cu care este incheiat contractul de prestari servicii, in care se va stipula ca acesta are dreptul de a elabora, va putea formula orice cereri si/sau declaratii, va depune si va ridica acte, proiecte, documentatii, va indeplini orice formalitate necesara la Autoritatea Competenta pentru Protectia Mediului Bucuresti, va semna in numele acestuia, oriunde va fi necesar.

APM BUCUREȘTI informează publicul interesat că a fost publicat Ordinul nr. 1150/11.06.2020 pentru aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuala a autorizațiilor de mediu și autorizațiilor integrate de mediu în M.O. nr. 495/11.06.2020

 

Click for Bucureşti, Romania Forecast

Versiunea veche a site-ului (aici gasiti toate informatiile publicate pana in data de 27.10.2014)

Program de lucru cu publicul - consultanta :

Luni-Vineri: 9.00-12.00

Miercuri 16.30-18.00 doar pe baza de solicitare scrisa, specificand domeniul de activitate si transmisa prin e-mail sau fax cu 24 ore inainte

Program de audiente Director Executiv :

MARTI, JOI: 10.00 - 12.00

 

Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti

informeaza cetatenii ca efectuarea platilor reprezentand taxe/tarife pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor de mediu pentru adrese care sunt localizate DOAR in Municipiul BUCURESTI - ATENTIE nu si din JUDETUL ILFOV !!!  se va face prin intermediul Oficiilor Postale sau a Bancilor/Trezoreriilor, cu urmatoarele date:

APM Bucuresti
Cod Fiscal 4221357
Cont RO09TREZ7065032 XXX000220

Trezorerie sector 6 Bucuresti

ATENTIE in acest cont se vor face plati DOAR pentru Municipiul BUCURESTI nu si pentru JUDETUL ILFOV !!!

 La depunerea dosarului se va prezenta obligatoriu copie dupa chitanta (emisa de Oficiul Postal)/extras de cont (pentru plati cu OP), care fac dovada platii.

Cerere restituire taxa

 

ANUNȚ

PENTRU INFORMATII REFERITOARE LA PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA DE SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA VA RUGAM SA VA ADRESATI CATRE ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU, INSTITUTIA CARE GESTIONEAZA SI DERULEAZA ACEST PROGRAM

ADRESA: Splaiul Independentei, nr. 294, Sectorul 6,

Telefon 0213178616 

 Site:  www.afm.ro 

 

Lista societăţilor aflate sub incidenta Legii nr. 59 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, in Municipiul Bucureşti

Raport de amplasament Stericycle

STUDIU DISPERSIE CUMULAT OCTOMBRIE 2016 STERICYCLE SI IRIDEX final  2016

ANUNȚ

   Începând cu data de 01.02.2016, depunerea documentațiilor de solicitare a actelor de reglementare, precum si eliberarea actelor de reglementare se va face NUMAI în baza actului de identitate al titularului (copie) sau a împuternicirii (pentru reprezentanții titularului). 


 

 

 

 

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti

Aleea Lacul Morii, Nr.1, Sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060841

Fax: 021/ 430 66 75;

Telefon: 021/ 430 66 77;

Serviciul Acorduri, Avize, Autorizatii -  0374416122, 0374416128, 0374416120

Serviciul Monitorizare si Laboratoare - 0374416115, 0374416125

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu - 0374416127

  • Deseuri - 0374416113, 0374416121, 0374416124
  • Sol Subsol - 0374416116, 0374416126
  • Arii Protejate - 0374416118

Birou Buget, Finante, Administrativ si Resurse Umane - 0374416112, 0374416114

Compartimentul Relatii Publice - 0374416130

Tehnologia Informatiei -  0374416117

 

Autorizari -  0746 248 421

Contabilitate  0746 248 497

email: office[@]apmbuc.anpm.ro

 

FFF IMPORTANT!!!!

In cazul producerii unei situatii de poluare accidentala (incendiu, scurgeri accidentale de substante poluante in aer, apa, sol ca urmare a unor defectiuni etc), agentul economic are obligatia de a informa atat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a Municipiului Bucuresti (tel. 021/207.55.00) cat si Garda Nationala de Mediu- Comisariatul Municipiului Bucuresti (tel 021/ 326.89.84) si Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti (tel 021/430.66.77, 0746.248.430)- Conform Art 94 lit. l) din OUG 195/2005 privind Protectia Mediului

 

ANUNT FOARTE IMPORTANT !!!!!!!!!!!

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI INFORMEAZĂ CETĂŢENII CARE INTENŢIONEAZĂ SĂ DEPUNĂ CERERI IN VEDEREA OBŢINERII INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC, PETIŢII, SESIZARI SAU RECLAMATII, CĂ AU OBLIGAŢIA DE A-SI SPECIFICA NUMELE, PRENUMELE, ADRESA ŞI SEMNĂTURA , CONFORM Art. 6 ALINEATUL 3 DIN LEGEA nr. 544/2001. ÎN CAZ CONTRAR CEREREA SE CLASEAZĂ CONFORM ART. 7 ORDONANŢA 27/ 2002, (PETIŢIILE ANONIME SAU CELE ÎN CARE NU SUNT TRECUTE DATELE DE IDENTIFICARE ALE PETIŢIONARULUI NU SE IAU ÎN CONSIDERARE ŞI VOR FI CLASATE POTRIVIT PREZENTEI ORDONANŢE).

IP

 

Program de audiente Director Executiv :

MARTI, JOI: 10.00 - 12.00

 

Adrese de e-mail ale Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti

director.executiv[@]apmbuc.anpm.ro

office[@]apmbuc.anpm.ro

resurse_umane[@]apmbuc.anpm.ro

buget.finante[@]apmbuc.anpm.ro

arii.protejate[@]apmbuc.anpm.ro

monitorizare[@]apmbuc.anpm.ro

laborator[@]apmbuc.anpm.ro

deseuri[@]apmbuc.anpm.ro

reglementari[@]apmbuc.anpm.ro

relatii.publice[@]apmbuc.anpm.ro