Back

Comunicat Ziua Internationala a Zonelor Urbane

                

 

 

        

 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ZONELOR URBANE

8 NOIEMBRIE 2019

 

                       Imagini pentru urban areas day 8 november 2016 world town planning day

 

Acest eveniment se desfăşoară începând din anul 1949, la iniţiativa profesorului Carlos Maria della Paolera, de la Universitatea din Buenos Aires, în scopul sprijinirii publicului interesat în găsirea unor soluţii, pentru planificarea dezvoltării urbane, fără afectarea mediului înconjurător.

Urbanizarea nu este un fenomen nou. Ea a apărut pe o anumită treaptă din evoluția societății și, din acel moment, nu a mai fost cale de întoarcere din expansiunea sa. Urbanizarea a schimbat faţa lumii şi a adus modificări în viaţă şi mentalitatea oamenilor. “Conflictul” dintre urbanizare şi ecologie se poate rezolva prin schimbarea modului de a gândi, prin respect faţă de mediu pe de o parte şi dezvoltarea durabilă a societăţii pe de altă parte.

Potrivit statisticilor, populaţia urbană la nivel mondial s-a dublat în ultimii 50 de ani şi se estimează că la nivelul anului 2030 două treimi din populaţia globului va locui în oraşe. Creşterea densităţii populaţiei, dezvoltarea, dinamica costurilor, modul de viaţă, infrastructura specifică, diversitatea etnică şi culturală sunt elementele care pot fi vulnerabile la efectele schimbărilor climatice.

Impactul principal al schimbărilor climatice asupra zonelor urbane, infrastructurii şi construcţiilor este legat, în principal, de efectele evenimentelor meteorologice extreme, precum valurile de căldura, cǎderi abundente de zăpadǎ, furtuni, inundaţii, creşterea instabilităţii versanţilor şi modificarea unor proprietăţi geofizice. Astfel planificarea urbană şi proiectarea unei infrastructuri adecvate joacă un rol important în minimizarea impactului schimbărilor climatice şi reducerea riscului asupra mediului antropic.

În acest context, A.P.M. Bucureşti a organiza în data de 07.11.2019 un simpozion pe tema "Soluții pentru adaptarea orașelor la schimbările climatice!", la  Şcoala Gimnazială Sfinții Voievozi, sector 1, unde au fost prezentate materiale, întocmite de reprezentantul APM București și elevi din școli din municipiul București, pe tema menționată.