Back

Simpozion specii invazive

Plantele și animalele care ajung să se adapteze la habitate străine pot înlocui flora și fauna indigenă, provocând daune mediului. Aceste organisme sunt cunoscute sub denumirea de specii invazive. Convenţia privind Diversitatea Biologică defineşte o specie alogenă ca fiind "o specie, subspecie sau un taxon inferior, introdus în afara răspândirii sale naturale din trecut sau prezent, incluzând orice parte, gameţi, seminţe, ouă sau mijloace de răspândire a acestor specii, care pot supravieţui şi se pot reproduce ulterior", în timp ce o specie alogenă invazivă este "o specie alogenă a cărei introducere şi/sau răspândire ameninţă diversitatea biologică".

Principalele căi de introducere şi transportare a speciilor invazive sunt asociate direct sau indirect cu activităţile antropice. Expansiunea rapida a comerţului şi a activităţilor de transport dupa Revoluţia din 1989 au sporit posibilităţile de introducere ale acestor specii, iar presiunile asupra mediului, precum abandonarea terenurilor, folosinţa intensivă a păşunilor, defrişarea pădurilor, modificarea regimului perturbaţiilor şi degradarea crescândă a habitatelor sunt elemente care facilitează instalarea şi răspândirea acestor specii. Principalele căi de transport a speciilor invazive sunt drumurile şi căile ferate, iar dintre cele naturale zonele aluviale, deoarece aceste elemente geografice sunt lineare şi sunt afectate de perturbaţii naturale (fluctuarea nivelului de apă) sau antropice (constucţii, terenuri agricole, drumuri, depozite de gunoaie, etc.).

Speciile invazive reprezintă o ameninţare majoră la adresa biodiversităţii indigene europene, având repercusiuni economice și sociale, spre exemplu asupra sănătăţii umane, pescuitului, agriculturii și producţiei de alimente.

 În acest context, A.P.M. Bucureşti  organizează  în data de   25 februarie  2020,  ora 10.00, la sediul Şcolii  Gimnaziale Nr. 27, sector 2, un simpozion cu tema  "Impactul speciilor invazive asupra biodiversității și sănătății oamenilor", la care au participat  unităţi de învăţământ din municipiul Bucureşti şi reprezentantul APM Bucureşti. Au fost susţinute prezentări  power point şi materiale realizate de către cei prezenţi pe tema mai sus menționată.