Back

O Noua Etapa In Actualizarea Planului De Actiune Pentru Mediu - Jud. Buzau

INFORMARE DE PRESĂ

 

O NOUĂ ETAPĂ ÎN ACTUALIZAREA PLANULUI  DE ACȚIUNE

PENTRU MEDIU – JUDEȚUL BUZĂU

Joi, 13 iunie, la  sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău,  a avut loc prima întâlnire de lucru a Comitetului de Coordonare constituit în vederea actualizării Planului Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului al judeţului Buzău.

 

Acest plan de acțiune necesită o actualizare periodică şi o monitorizare permanentă. Ședința de astăzi reprezintă un pas important în cadrul primei etape de organizare a procesului de planificare, care se va finaliza prin instituționalizarea structurii organizatorice a PLAM prin hotărâre a Consiliului Județean Buzău, după care vom demara efectiv procesul de actualizare.”, Vasile OȘEAN, directorul executiv al  A.P.M. Buzău.

 

Planului Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului(PLAM) reprezintă un instrument de implementare a politicilor de mediu la nivel judeţean pe termen scurt, mediu şi lung necesar pentru soluţionarea problemelor de mediu prin abordarea principiilor dezvoltării durabile şi în deplină concordanţă cu planurile, strategiile şi  alte documente legislative specifice, existente la nivel local, regional şi naţional. Planurile Locale de Acţiune pentru Mediu sunt utilizate ca instrumente în cadrul procesului de armonizare cu cerinţele de mediu ale Uniunii Europene și urmăresc în general diminuarea poluării, utilizarea eficientă a resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile, dezvoltarea educaţiei ecologice şi promovarea activităţilor social-economice cu impact minim asupra mediului natural.

Planul Local de Acţiune pentru Mediu la nivelul judeţului Buzău este un document cadru, care conţine acţiunile și măsurile specifice, asumate de instituțiile participante și care poate fi considerat un ghid pe termen mediu și lung pentru soluționarea problemelor de mediu din județ.

În județul Buzău, primul Plan Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) a fost finalizat în anul 2005, ca rezultat al unei iniţiative locale a Agenţiei de Protecţie a Mediului Buzău, în colaborare cu Prefectura şi Consiliul Judeţean Buzău. Actualul PLAM, actualizat și revizuit în 2013, a fost conceput pentru un orizont de timp de 5 ani (2013 – 2018) și a identificat opt categorii de probleme majore de mediu cu care se confrunta judeţul Buzău, numite domenii majore de intervenție, detaliate în 30 de probleme de mediu, pentru care au fost stabilite un număr total de 129 acţiuni. (atât măsuri tehnice/tehnologice, acţiuni de informare şi educare cât şi măsuri economice, organizatorice sau de reglementare/conformare).

Pentru mai multe informații accesați site-ul APM Buzău: http://www.anpm.ro/web/apm-buzau/stadiul-planului-de-actiune-pentru-mediu-la-nivel-judetean