Diverse informaţii despre reţeaua ariilor naturale protejate de interes naţional pot fi accesate din secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M la adresa http://www.anpm.ro/arii-naturale-protejate-de-interes-national

 

Ariile naturale protejate de interes naţional au fost declarate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate.

Conform acestei legi, zone protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate geografic şi/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural şi/sau cultural şi sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu.

Legea evidenţiază zonele naturale protejate de interes naţional care necesită instituirea de zone protejate pentru asigurarea protecţiei acestor valori. Lucrările de salvare, protejare şi de punere în valoare a patrimoniului din zonele protejate sunt de utilitate publică, de interes naţional.

La iniţiativa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău, mai multe zone cu valori de patrimoniu natural din judeţ au fost declarate rezervaţii naturale şi monumente ale naturii de interes judeţean în anul 1995, când prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 13/1995 asupra lor s-a instituit regimul de protecţie.

Ulterior, prin Legea nr. 5/2000, cele mai valoroase 15 zone protejate la nivel judeţean au fost desemnate rezervaţii naturale şi monumente ale naturii de interes naţional.

 

LISTA  ARIILOR  NATURALE   PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL

 DIN JUDEŢUL BUZĂU

 

1. Rezervaţii naturale de interes naţional declarate prin Legea nr. 5/2000

Cod

national

Denumirea rezervaţiei

Suprafaţa

(ha)

Unitate teritorial administrativă

Anul

declarării

2.261.

Vulcanii Noroioşi de la

Pâclele Mari

18,80

Comuna Scorţoasa

(jud. Buzău)

 

2000

2.262.

 

Vulcanii Noroioşi de la

Pâclele Mici

13,23

Comuna Scorţoasa

(jud. Buzău)

2000

2.270.

 

Pădurea cu tisă

197

 

Comuna Chiojdu, oraşul Nehoiu (jud. Buzău)

2000

2.271.

 

Balta Albă*

 

1167

 

Comuna Balta Albă (jud. Buzău), comuna Grădiştea (jud. Brăila)

2000

2.269.

 

Dealul cu Lilieci Cernăteşti

 

10,59

 

Comuna Cernăteşti

(jud. Buzău)

2000

2.267.

 

Platoul Meledic

 

157

 

Comunele Mânzăleşti,

Lopătari (jud. Buzău)

2000

2.265.

 

Pădurea Crivineni

 

15,44

 

Oraş Pătârlagele

(jud. Buzău)

2000

2.272.

 

Balta Amara

 

814

 

Comuna Balta Albă (jud. Buzău), comuna Vişani (jud. Brăila)

2000

2.266

Pădurea Brădeanu

5,8

Comuna Brădeanu (jud. Buzău)

2000

2.268

Pădurea Lacurile - Bisoca

10

Comuna Bisoca (jud. Buzău)

2000

2. Monumente ale naturii de interes naţional declarate prin Legea nr. 5/2000

Cod

national

Denumirea

monumentului naturii

Suprafaţa

(ha)

Unitate teritorial administrativă

Anul

declarării

2.263.

 

Sarea lui Buzău

 

1,77

 

Comuna Vipereşti

(jud. Buzău)

2000

2.275.

 

Chihlimbarul de Buzău

 

2,46

Comuna Colţi

(jud. Buzău)

2000

2.274.

 

Piatra Albă "La Grunj"

 

0,03

 

Comuna Mânzăleşti

(jud. Buzău)

2000

2.264.

 

Blocurile de calcar de la

Bădila

3,02

 

Comuna Vipereşti

(jud. Buzău)

2000

2.273.

 

Focul Viu - Lopătari

 

0,25

 

Comuna Lopătari

(jud. Buzău)

2000

 

Limitele rezervaţiilor ştiinţifice, monumentelor naturii şi rezervaţiilor naturale în proiecţie Stereo 1970 le găsiţi pe pagina: le găsiţi pe pagina: http://mmediu.ro/new/?page_id=5178