Avizul de mediu

ACTE NECESARE DEPUNERE

SOLICITARE AVIZ DE MEDIU

  1. Notificare privind elaborarea primei versiuni a planului/ programului (conform modelului)
  2. Prima versiune a planului/ programului – formata din:
  3. Memoriu Plan/ Program – parte scrisă (care să descrie scopul şi obiectivele, domeniul de aplicare, principalele caracteristici ale acestuia, activităţile/acţiunile ce se doresc a fi întreprinse pentru realizarea sa, etc.),
  4. parte desenată (care să prezinte amplasarea în spaţiu a obiectivelor/proiectelor ce se doresc a se dezvolta în viitor, precum şi încadrarea faţă de ariile de protecţie specială/ zone protejate/ zone cu regim special, etc)
  5. anunţurile publice privind initierea procesului de elaborarea a planului/programului (doua anunturi in mass-media la interval de 3 zile calndaristice)* - (conform modelelor)
  6. Tarif conform Ord. nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora modificat prin ORDIN nr. 890 din 16 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului (in functie de tipul de plan)

* NOTA: documentatia poate fi inregistrata doar cu dovada primului anunţ publicat în mass-media, urmând ca după publicarea celui de al doilea anunţ, titularul sa transmita şi copia acestuia.

Formulare necesare obtinerii avizului de mediu