Back

Actiunea de monitorizare si estimare a efectivelor de animale salbatice din speciile strict protejate 2020

INFORMARE DE PRESĂ

Acţiunea de monitorizare și estimare a  efectivelor de animale săbatice

 din speciile strict protejate 2020

 

La sfârșitul lunii aprilie am încheiat acțiunea de monitorizare și estimare a  efectivelor de animale săbatice din speciile strict protejate.

Astfel, gestionarii fondurilor cinegetice din judeţul Buzău, au realizat  acţiunile de monitorizare și estimare a efectivelor de animale sălbatice din speciile strict protejate: urs brun, lup, râs și pisică sălbatică, în baza unei metodologii stabilite de Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor.

Rezultatele acţiunilor de monitorizare și estimare realizate în fiecare fond cinegetic au fost  colectate și centralizate, la nivel  judeţean de Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău.

Odată cu centralizările pe județ a datelor provenite de la monitorizarea de primăvară s-au făcut și propuneri de plafon maxim de intervenţie pentru speciile urs, lup râs şi pisică sălbatică pe fonduri cinegetice şi gestionari, care au avut la bază nivelul pagubelor și conflictelor înregistrate, situaţia efectivelor reale comparative cu cele optime, tendinţa şi structura populaţiei.

Datele centralizate la nivel de judeţ au fost transmise la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului va transmite datele centralizate pe judeţe către Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, care va integra toate informațiile într-un studiu de estimare a efectivelor la nivel național și de determinare a nivelului maxim de intervenție în aceste populații.

Prin evaluarea realizată la sfârșitul lunii aprilie am estimat că în judeţul Buzău sunt 968 de exemplare de urs, 216 exemplare de lup, 109 de exemplare de râs şi  313 exemplare de pisică sălbatică și a fost propus un număr maxim de intervenție pentru 56 de exemplare pentru urs, 20 exemplare pentru lup, 6 exemplare de râs și 8 exemplare pentru pisică sălbatică.

Recoltarea exemplarelor de urs și lup care produc în mod repetat  pagube sau pun în pericol sănătatea și securitatea populației se poate realiza doar după obținerea avizului Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, prin Direcția Biodiversitate, cu respectarea prevederilor procedurii și a nivelului de intervenție aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 724/23.07.2019 în vigoare.

De la apariția acestui ordin și până în prezent, doi gestionari de fonduri cinegetice au depus la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor solicitări pentru obținerea derogării de la regimul de protecție strictă pentru 4 exemplare din specia urs brun ce au produs pagube repetate pe pe raza comunelor Mânzălești, Bisoca, Pardoși, Murgești, Odăile, Cozieni și Bozioru. Au primit avizul favorabil al  Direcției Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și, în baza acestora din urmă, au obținut autorizații pentru recoltarea exemplarelor care au produs pagube în aceste comune.

În perioada de valabilitate a autorizațiilor emise de A.P.M. Buzău, gestionarii au recoltat  2 exemplare de urs (un exemplar pe raza comunei Odăile – gestionar A.V. Călifarul- F.C. 25 Brăești și un exemplar pe raza comunei Pardoși - gestionar A.J.V.P.S. Buzău- F.C. 44 Câlnău), recoltarea realizându-se prin metoda "la pândă" cu personalul tehnic de specialitate, după derularea, timp de aproximativ două săptămâni, a unor acțiuni de monitorizare și identificare a acestora.

Download document