Natura 2000

Diverse informaţii despre Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000 pot fi accesate din secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M la adresa http://www.anpm.ro/natura-2000

 

Lista siturilor de importanţă comunitară (SCI) situate pe teritoriul judeţului Buzău și Formularele standard Natura 2000 aferente

Situri de importanță comunitară conform Ordinului nr. 1964/2007, modificat și completat prin Ordinul nr. 2387/2011 și Ordinului nr. 46/2016:

1. ROSCI0005 Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni

Judeţul Brăila: Galbenu(7%), Gradiştea(10%), Jirlău(9%), Vişani(15%)

Judeţul Buzău: Balta Albă (30%), Boldu (12%)

 

2. ROSCI0009 Bisoca

Judeţul Buzău: Bisoca (13%), Mânzăleşti (2%)

 

3. ROSCI0057 Dealul Istriţa

Judeţul Buzău: Breaza (9%), Năeni (<1%), Pietroasele (2%)

 

4. ROSCI0103 Lunca Buzăului

Judeţul Buzău: Berca (2%), Buzău (4%), C.A. Rosetti (6%), Cilibia (7%), Cislău (2%), Gălbinaşi (9%), Măgura (6%), Mărăcineni (10%), Nehoiu (<1%), Pârscov (2%), Pănătău (3%), Pătârlagele (2%), Robeasca (19%), Siriu (<1%), Săgeata (9%), Săpoca (10%), Unguriu (8%), Vadu Paşii (6%), Verneşti (2%), Vipereşti (4%)

Judeţul Brăila: Făurei (8%), Galbenu (<1%), Jirlău (9%), Surdila-Greci (2%), Vişani (2%)

 

5. ROSCI0127 Muntioru Ursoaia

Judeţul Buzău: Bisoca (2%)

Judeţul Vrancea: Vintileasca (<1%)

 

6. ROSCI0190 Penteleu

Judeţul Covasna: Comandău (<1%), Zagon (<1%)

Judeţul Buzău: Gura Teghii (24%)

 

7. ROSCI0199 Platoul Meledic

Judeţul Buzău: Lopătari (<1%), Mânzăleşti (1%)

 

8. ROSCI0208 Putna - Vrancea

Judeţul Buzău: Gura Teghii (<1%)

Judeţul Vrancea: Negrileşti (<1%), Nistoreşti (9%), Pauleşti (86%), Soveja (<1%), Tulnici (92%)

Judeţul Covasna: Breţcu (<1%), Covasna (<1%), Ghelinţa (<1%), Ojdula (<1%), Zăbala (<1%)

Judeţul Bacău: Mănăstirea Caşin (<1%)

 

9. ROSCI0229 Siriu

Judeţul Buzău: Chiojdu (10%), Siriu (22%)

Judeţul Covasna: Sita Buzăului (<1%)

 

10. ROSCI0259 Valea Călmăţuiului

Judeţul Buzău: C.A. Rosetti (2%), Cilibia (12%), Costeşti (9%), Gherăseni (13%), Gălbinaşi (2%), Largu (18%), Luciu (37%), Ruşeţu (11%), Smeeni (16%), Ţinteşti (6%)

Judeţul Brăila: Bordei Verde (7%), Cireşu (18%), Surdila-Greci (3%), Ulmu (16%), Zăvoaia (16%), Însurăţei (13%)

 

11. ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici

Judeţul Buzău: Beceni (<1%), Berca (2%), Scorţoasa (8%)

 

12. ROSCI0280 Buzăul Superior

Judeţul Buzău: Siriu (<1%)

Judeţul Covasna: Sita Buzăului (2%)

 

13. ROSCI0404 Dealurile Racovițeni

Județul Buzău: Racovițeni (5,18%)

 

Limitele siturilor de importanţă comunitară în proiecţie STEREO 1970 pot fi descărcate de pe pagina: http://mmediu.ro/new/?page_id=5178

 

 

Lista siturilor de protecție specială avifaunistică (SPA) situate pe teritoriul județului Buzău și Formularele standard Natura 2000 aferente

Situri de protecție specială avifaunistică conform HG nr. 1284/2007, modificată şi completată prin HG nr. 971/2011 și HG nr. 663/2016:

 

1. ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău

Judeţul Brăila: Galbenu (5%), Jirlău (7%), Vişani (5%)

Judeţul Buzău: Balta Albă (10%)

 

2. ROSPA0006 Balta Tătaru

Judeţul Ialomiţa: Griviţa (< 1%), Miloşeşti (7%), Traian (22%)

Judeţul Brăila: Bărăganul (4%), Ciocile (26%), Cireşu (1%), Dudeşti (29%), Roşiori (31%), Ulmu (4%), Însurăţei (< 1%)

Judeţul Buzău: Padina (< 1%)

 

3. ROSPA0088 Munţii Vrancei

Judeţul Buzău: Gura Teghii (< 1%)

Judeţul Vrancea: Nistoreşti (9%), Păuleşti (86%), Soveja (< 1%), Tulnici (92%)

Judeţul Covasna: Breţcu (< 1%), Covasna (< 1%), Ghelinţa (< 1%), Ojdula (< 1%), Zăbala (< 1%)

Judeţul Bacău: Mănăstirea Caşin (< 1%)

 

4. ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei

Judeţul Ialomiţa: Adâncată (7%), Armăşeşti (14%), Bărbuleşti (1%), Jilavele (62%)

Judeţul Prahova: Baba Ana (< 1%), Boldeşti-Grădiştea (18%), Ciorani (< 1%), Colceag       (< 1%), Fulga (12%), Sălciile (10%)

Judeţul Buzău: Amaru (12%), Glodeanu Sărat (3%), Mihăileşti (12%), Movila Banului   (< 1%), Săhăteni (< 1%)

 

5. ROSPA0141 Subcarpaţii Vrancei

Judeţul Buzău: Bisoca (7%), Buda (71%), Grebănu (12%), Murgeşti (27%), Pardoşi (50%), Podgoria (27%), Topliceni (47%), Valea Sălciei (38%)

Judeţul Vrancea: Bordeşti (45%), Broşteni (27%), Chiojdeni (30%), Coteşti (25%), Cârligele (39%), Dumbrăveni ( < 1%), Dumitreşti (25%), Gura Caliţei (34%), Jitia (27%), Mera (22%), Poiana Cristei (72%), Popeşti (4%), Slobozia Bradului (29%), Tâmboeşti (40%), Urecheşti (35%), Vârteşcoiu (27%)

 

6. ROSPA0145 Valea Călmăţuiului

Judeţul Brăila: Bordei Verde (9%), Cireşu (19%), Dudeşti (< 1%), Surdila-Greci (3%), Ulmu (16%), Zăvoaia (35%), Însurăţei (13%)

Judeţul Buzău: CA. Rosetti (2%), Cilibia (12%), Costeşti (7%), Gherăseni (13%), Gălbinaşi (2%), Largu (21%), Luciu (43%), Ruşeţu (10%), Smeeni (16%), Ţinteşti (6%)

 

7. ROSPA0160 Lunca Buzăului

Județul Buzău

Județul Brăila

 

Limitele siturilor de protecţie avifaunistică în proiecţie STEREO 1970 pot fi descărcate de pe pagina : http://mmediu.ro/new/?page_id=5178