Programe Proiecte

Oportunități de finanțare:

 

Informaţii despre Programele finanţate prin Administraţia Fondul pentru Mediu pot fi găsite la adresa: http://www.afm.ro/

 

Informaţii despre apelurile deschise prin Programele Operaţionale pot fi găsite pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://mfe.gov.ro/

Programul Operational Infrastructura Mare - 2014-2020

Prin proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (CIPN), implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) sunt finanțate noi capacități comunale de stocare a gunoiului de grajd. Informații despre acest proiect pot fi găsite la adresa http://www.inpcp.ro/

Informaţii despre apelurile deschise prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 pot fi găsite pe site-ul Agenției pentru Investiții Rurale, la adresa https://www.pndr.ro/

Programele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană  

Recent, prin Hotărârea Guvernului nr. 145/2020 a fost înființat Comitetul interministerial pentru coordonarea și monitorizarea participării României la programele și inițiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană, având rolul de a monitoriza participarea națională, de a analiza complementaritatea și sinergiile dintre acestea și programele finanțate din fondurile structurale și de investiții europene, precum și rolul de a formula propuneri și recomandări în scopul dezvoltării de mecanisme de sprijin pentru îmbunătățirea accesării și creșterii participării la aceste programe. În sprijinul acestui Comitet se constituie grupuri tehnice de lucru, formate din reprezentanți/experți desemnați ai ministerelor care fac parte din Comitet, reprezentanți ai unor instituții sau organizații, reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai mediului economic, academic sau ai organizațiilor neguvernamentale, după caz, cu expertiză relevantă pentru subiectele în dezbatere. Comitetul informează periodic Guvernul cu privire la măsurile propuse.

Dintre aceste programe comunitare, menționăm programul LIFE care este instrumentul de finanțare al UE pentru mediul înconjurător și acțiunea în domeniul climei. Mai multe informații despre apelurile deschise prin acest program pot fi găsite pe site-ul www.lifeprogram.ro sau prin contactarea Centrului de Informare LIFE din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

 

Informații pentru beneficiarii măsurilor compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020

 

Anexa nr. 1 Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu și climă PNDR 2014-2020

Anexa nr. 2 Zone eligibile din județul Buzău  (lista UAT)

Anexa nr. 3 Broșura ”Specii de plante indicatoare pentru pajiștile cu valoare naturală ridicată”

Anexa nr. 4 Broșura ”Specii de plante utilizate ca indicatori de management al pajiștilor”

Informare privind utilizarea broșurilor în contextul PNDR 2014-2020