Back

APM Buzau - Actiunea de monitorizare si estimare a efectivelor de animale salbatice din speciile strict protejate 2019

INFORMARE DE PRESĂ

 

Acţiunea de monitorizare și estimare a  efectivelor de animale sălbatice

din speciile strict protejate 2019

 

La sfârșitul primului semestru al anului 2019, s-a încheiat monitorizarea și estimarea  efectivelor de animale săbatice din speciile strict protejate pentru perioda de primăvară.

Gestionarii fondurilor cinegetice din judeţul Buzău, au realizat  acţiunile de monitorizare și estimare a efectivelor de animale sălbatice din speciile strict protejate: urs brun, râs și pisică sălbatică, în baza unor metodologii stabilite de Ministerul Mediului.

Rezultatele acţiunilor de monitorizare și estimare realizate în perioada de primăvară pe fiecare fond cinegetic au fost  colectate și centralizate la nivel  judeţean de Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău. Odată cu centralizările pe județ ale datelor provenite de la monitorizarea de primăvară, s-au făcut și propuneri de plafon maxim de intervenţie pentru speciile urs, râs şi pisică sălbatică, pe fonduri cinegetice şi gestionari, propuneri care au avut la bază nivelul pagubelor și conflictelor înregistrate, situaţia efectivelor reale comparative cu cele optime, tendinţa şi structura populaţiei.

Datele centralizate la nivel de judeţ au fost transmise la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului și la Autoritatea CITES în domeniu (Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură – SCDEP Brașov), iar acestea au transmis datele centralizate pe judeţe către Ministerul Mediului, care  integrează toate informațiile într-un studiu de estimare a efectivelor la nivel național și de determinare a nivelului maxim de intervenție în aceste populații.

Referitor la procedura de estimare anuală a efectivelor de animale săbatice din speciile strict protejate, începând cu anul în curs, estimarea anuală a efectivelor de  urs brun, râs și pisică sălbatică este realizată în baza datelor de prezență colectate din fondurile cinegetice și ariile naturale protejate atât în perioada de primăvară (aprilie-mai), cât și în perioada de vară-toamnă (iulie-septembrie).

Prin evaluarea realizată în perioada de primăvară s-a estimat că în judeţul Buzău sunt 859 de exemplare de urs, 118 de exemplare de râs şi  275 exemplare de pisică sălbatică și s-a propus un număr maxim de intervenție pentru 41 de exemplare pentru urs, 3 exemplare de râs și 18 exemplare pentru pisică sălbatică.

 

În luna iulie a.c., la solicitarea A.P.M. Buzău,  gestionarii fondurilor de vânătoare: DIRECŢIA SILVICĂ Buzău, A.J.V.P.S. Buzău, A.V.P.S. INTERAGRO  Bucureşti, A.V.P.S. CĂLIFARUL Buzău, S.C. OCOLUL SILVIC SIRIU SRL Siriu, A.V. CERBUL CARPATIN Buzău, A.V.P.S. CĂLIFARUL ALB Bragadiru, au inițiat acţiunile de monitorizare și de estimare pentru perioada de vară-toamnă a efectivelor de urs, râs și pisică sălbatică, care se vor derula, până în luna septembrie,  pe fondurile cinegetice unde există diferențe semnificative față de efectivele de primăvară. Datele monitorizării de  vară-toamnă, pentru la speciile urs brun, râs și pisică sălbatică, vor fi prezentate APM Buzău, la nivel de fonduri cinegetice şi gestionari, până la data de 30 octombrie 2019.

Deoarece monitorizarea și estimarea efectivelor din specia lup se realizează prin numărarea urmelor pe zăpadă, evaluarea acestei specii se va realiza în sezonul de iarnă al acestui an, conform prevederilor Planului național de acțiune pentru specia lup, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 626/2018.

Începând cu anul 2017, recoltarea exemplarelor de urs și lup care produc în mod repetat  pagube sau pun în pericol sănătatea și securitatea populației se poate realiza doar după abținerea avizului Ministerului Mediului, prin Direcția Biodiversitate, cu respectarea prevederilor procedurii și a nivelurilor de intervenție aprobate prin ordine ale ministrului mediului.

Având în vedere faptul că în anumite zone ale județului  au fost înregistrate pagube repetate produse de urși, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Buzău (A.J.V.P.S. Buzău) a solicitat acordul Ministerului Mediului pentru recoltarea a patru exemplare din specia urs (Ursus arctos), în conformitate cu prevederile Ordinelor ministrului mediului nr. 1169/2017 și 724/2019 pentru aprobarea nivelurilor de intervenție.

În baza acordurilor ministerului, gestionarul fondurilor cinegetice a obținut de la A.P.M. Buzău două autorizații pentru recoltarea exemplarelor care au produs în mod repetat pagube în comunele Colți, Pănătâu, Bisoca, Mânzălești, Pardoşi și Murgeşti, după cum urmează:

- în data de 3 aprilie a.c. a fost emisă autorizația pentru capturarea din Fondul cinegetic 31 Colți a ursului care a produs pagube repetate în comunele Colți și Pănătău; recoltarea acestui exemplar s-a realizat în data de 18 aprilie, prin metoda "la pândă", în prezența personalului tehnic de specialitate, după ce exemplarul pentru care s-a aprobat derogarea de la măsurile de protecție a fost monitorizat și identificat;

- în data de 12 august a.c. a fost emisă autorizația pentru recoltarea a trei urși: doi din Fondul cinetic 40 Vintilă Vodă, identificați ca fiind responsabili de pagubele produse în comunele Bisoca și Mânzălești și, unul din Fondul Cinegetic  44 Câlnău pentru pagubele din comunele Pardoși și Murgești.

Conform prevederilor legale în vigoare și condițiilor înscrise în autorizație, gestionarul fondurilor cinegetice este obligat  să monitorizeze și să identifice cei 3 urșii care au produs în mod repetat pagubele și să-i captureze până la data de 11 octombrie a.c., când expiră valabilitatea autorizației emise.

Download document