Back

APM Buzau - Adresa ANPM 1/2041/VT/29.05.2019

Ca urmare a adresei cu nr. 7219/14.05.2019 a APM Buzău, înregistrată la ANPM sub nr. 6779/15.05.2019, prin care solicită un punct de vedere referitor la emiterea autorizației de mediu pentru activitatea înscrisă la cod CAEN rev. 1 – 5020: Întreținerea și repararea autovehiculelor (Rev. 2 4520),  mai exact pentru spălătoriile auto, și în vederea aplicării în mod unitar, la nivel național, a precizărilor formulate prin adresa:

Download document.