Back

APM Buzau - Informare deseuri biodegradabile

INFORMARE

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din ușă în ușă a biodeșeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei "plătește pentru cât arunci" și să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.

Prevederea este cuprinsă Legea nr. 181 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, publicată în  Monitorul Oficial din 20 august.

Legea are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfășurarea activităților de gestionare a deșeurilor nepericuloase compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora folosind opțiunea de compostare/digestie anaerobă, în vederea protejării sănătății umane și a mediului înconjurător.

Conform legii, autoritățile administrației publice locale au obligația de a elabora strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor biodegradabile, de a asigura  colectarea separată a materialelor sau deșeurilor destinate compostării/digestiei anaerobe și de a asigura informarea cetățenilor prin mijloace adecvate și prin publicarea pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare al deșeurilor biodegradabile destinate compostului/digestatului.

Pe site-ul APM Buzău puteti gasi Ghidul privind compostarea deşeurilor biodegradabile.

Download document