Back

Arderea vegetatiei si a resturilor vegetale. Arderea miristilor.

INFORMARE

ARDEREA VEGETAȚIEI ŞI A RESTURILOR VEGETALE AFECTEAZĂ MEDIUL INCONJURĂTOR!

Perioada de recoltare a culturilor agricole de pe câmpuri, de cele mai multe ori, este însoţită de arderea necontrolată a miriştilor şi a resturilor vegetale iar acestă activitate poate afecta mediului înconjurător.

Arderea vegetației uscate poate conduce la pierderea materiei organice în sol, la poluarea aerului, poluarea solului, distrugerea păşunilor permanente, iar incendiile declanșate pot lua proporţii şi pot provoca pagube atât mediului înconjurător, cât şi culturilor agricole şi păşunilor din imediata vecinătate.

Arderea miriștilor și a resturilor vegetale (cereale păioase, vreji de plante, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiță, inclusiv iarba rămasă dupa cosirea pajiștilor etc.) duce la distrugerea materiei organice din sol și la  poluarea atmosferei. De asemenea, acesta poate determina:

  • încetinirea proceselor bio-chimice la nivelul solului;
  • distrugerea micro/macro organismele indispensabile unui sol fertil;
  • pierderea aproape completă a rezervei de îngrasamant organic natural  pe care resturile vegetale o aduc solului;
  • distrugerea faunei prezente in zonă;
  • posibilitatea incendierii parcelelor aflate în vecinătate.

De menționat că resturile vegetale de pe terenurile agricole rămase după recoltare trebuie încorporate (reîntoarse) în sol în scopul îmbunătățirii fertilității acestuia.


 

ARDEREA MIRIŞTILOR, STUFULUI, TUFĂRIŞURILOR SAU VEGETAŢIEI IERBOASE - STRICT INTERZISĂ!

În scopul prevenirii incendierii  vegetației, informăm proprietarii și deţinătorii de terenuri că arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului  şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, este strict interzisă.

Conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, completată și modificată, nerespectarea acestor prevederi legale se sancţionează cu amendă contravenţională  al cărei cuantum este cuprins între 3.000-6.000 lei pentru persoane fizice şi respectiv între 25.000-50.000 lei pentru persoane juridice.

Arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile naturale protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 30.000 la 60.000 lei, dacă sunt de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

Autoritatea de mediu (APM Buzău) își va da acceptul NUMAI în cazul în care arderea miriștilor și a resturilor vegetale se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici, în baza următoarelor acte: act doveditor  privind prezența bolilor sau dăunătorilor pe terenul care face obiectul solicitării, emis de Directia Fitosanitară, notificare către Inspectoratul pentru Situații de Urgență din care să reiasă asumarea conformării cu prevederile Ordinului MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, notificare către Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Buzău, acceptul primăriei din localitatea pe care se află situat terenul.

După obținerea  aprobărilor cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştilor se poate face cu respectarea unor măsuri cum ar fi: condiţii meteorologice fără vânt, parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate, izolarea zonei de ardere faţă de căile de comunicaţie,construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii, etc.