Back

Informare arderea miristilor

INFORMARE

         Conform prevederilor art. 94 (1) lit. n al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,  persoanele fizice și juridice au obligația nu ardă miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.

         Arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 25.000 lei) la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

      Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de comisarii Gărzii Naționale de Mediu, autoritățile administrației publice locale și personalul împuternicit al acestora.

         Potrivit competențelor legale care îi revin, Agenția pentru Protecția Mediului Buzău va aviza activitățile de ardere a miriştilor şi a resturilor vegetale, doar în cazul în care acestea sunt impuse ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspandirii unor boli sau dăunatori specifici, în baza prezentării următoarelor acte:

  • copia notificării înregistrată la ISUJ Buzău, din care să reiasă asumarea conformării la prevederile Ordinul MAI nr. 163/2007, art. 97, alin. (3), (4), art. 99 alin. (3);
  • copia notificării înregistrată la Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Buzău;
  • act doveditor de la Direcţia Fitosanitară privind prezenţa bolilor sau dăunătorilor pe terenurile ce fac obiectul solicitării;
  • acceptul primăriei din localitatea unde este situat terenul.