Back

Informare privind obligativitatea declararii capturilor/uciderilor accidentale de specii protejate

INFORMARE

 

privind obligativitatea declarării capturilor/uciderilor accidentale de specii protejate

 

APM Buzău informează persoanele fizice și reprezentanții persoanelor juridice că, în conformitate cu prevederile H.G. nr.  323/2010 privind stabilirea sistemului național de monitorizare a capturilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum și ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A și 4 B la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, persoana care deține accidental exemplare de faună sălbatică sau cadavre ale acestora are obligația să le declare la Comisariatul Județean Buzău al Gărzii Naționale de Mediu (cu sediul în municipiul Buzău, str. Nicolae Titulescu, nr. 3, tel. 0238725833, e-mail cjbuzau@gnm.ro) şi să semneze declaraţia privind capturarea/uciderea accidentală, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 a hotărârii.

Listele speciilor de interes comunitar și național care necesită o protecție strictă (anexele 4A și 4B la OUG nr. 57/2007) pot fi consultate pe site-ul APM Buzău, domeniul Biodiversitate, secțiunea Cadru legislativ  http://www.anpm.ro/web/apm-buzau/cadru-legislativ2.

Download document