Back

Monitorizare CA Ianuarie 2020

INFORMARE DE PRESĂ

 

Monitorizarea calității aerului prin intermediul stațiilor

amplasate în Municipiul Buzău și în Municipiul Rm. Sărat

 

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, responsabilitatea privind monitorizarea calităţii aerului înconjurator în România revine autoritaţilor pentru protecţia mediului.Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite la nivel național prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, care transpune cerințele prevăzute de reglementările europene.

            În judeţul Buzău sunt amplasate două stații automate de monitorizare a calității aerului care fac parte din REŢEAUA NAŢIONALĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI (R.N.M.C.A), administrată la nivel national de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului(M.A.P.P.M), iar operarea  acestora se realizează de către A.P.M. BUZĂU în baza unui  contract de comodat încheiat cu autoritatea centrală pentru protecția mediului (M.A.P.P.M).

            Stația de monitorizare a calității aerului amplasată în municipiul Buzău (BZ-1), aflată la sediul A.P.M. Buzău din strada Sfântul Sava de la Buzău, funcționează din anul 2007, este o stație  de tip FOND URBAN și are o raza a ariei de reprezentativitate de 1-5 km. Stația BZ-1 evaluează influența "așezărilor umane" asupra calității aerului și monitorizează  oxidul de azot (NOx), monoxidul de carbon (CO), ozonul (O3), compușii organici volatili (COV), particulele în suspensie (PM10 si PM2,5), precum și parametrii meteo (direcția și viteza vântului, presiune, temperatură, radiația solară, umiditate relativă, precipitații).

          Stația de monitorizare a calității aerului(BZ-2),  amplasată în municipiul Rm. Sărat, strada Şoseaua Focşani nr. 23, este o stație de TIP TRAFIC, care funcționează din anul 2016 și are o raza ariei de reprezentativitate de 10 - 100 m.  Stația BZ-2 evaluează influența traficului asupra calității aerului, iar indicatorii monitorizați sunt dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NOx), monoxidul de carbon (CO), ozonul (O3), compușii organici volatili (COV) și particule în suspensie și fracția PM10.

         Pentru că toate echipamentele care compun Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA), adică stațiile de monitorizare, panourile de informare, echipamentele de laborator, etc., aparțin Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, APM Buzău având obligația de a  informa Ministerul ori de câte ori operatorul de stații/gestiune date sesizează apariția vreunei defecțiuni în funcționarea acestor echipamente.

            În prezent, toate analizoarele din stația BZ-2 funcționează, captura de date pentru toți indicatorii monitorizați fiind de peste 90%, iar la stația BZ-1 sunt defecte analizoarele de CO și BTEX(compușii organici volatili) precum și pompa de prelevare PM 2,5, pentru ceilalți indicatori fiind captură de date de peste 90%.

       Panoul exterior de informare a publicului, amplasat la sediul APM Buzău, nu funcționează în prezent, iar pentru remedierea defecțiunilor acesta a fost inclus de  M.A.P.P.M. în lista echipamentelor propuse pentru reparații, conform contractului subsecvent de servicii nr. 11/13.02.2019.

       Deși  panoul exterior nu funcționează, datele transmise de stațiile automate de monitorizare BZ1 si BZ2, validate de gestionarul de date din APM Buzău, pot fi vizualizate în timp real pe site-ul www.calitateaer.ro. De asemenea, informarea publicului se realizează prin intermediul site-ul APM Buzău, unde sunt postate zilnic buletine de informare și lunar informări cu privire la indicii generali zilnici de calitate a aerului, conform Ordinului M.M.G.A. nr.1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.

            De menționat că indicele general afișat descrie starea globală a calității aerului în aria de reprezentativitate a fiecărei stații și se definește ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați. În cazul indicatorului PM10, indicele specific afișat atât pe site-ul www.calitateaer.ro, cât și în buletinul zilnic de calitate a aerului postat pe site-ul APM Buzău este generat de datele furnizate de analizorul automat de PM10 și are o valoare orientativă,  fiind confirmat sau nu abia în momentul în care sunt validate datele obținute pentru determinarea fracției PM10 prin metoda gravimetrică.

          Spre exemplu, în luna ianuarie 2020, la Stația BZ-2, din date furnizate de analizorul automat de PM10 rezultă că media zilnică a concentrațiilor de PM10 a depășit valoarea limită conform LEGII 104/2011, de 50 ug/m3, în zilele de 3,4,8, 9, 11, 13 și 14 ianuarie, indicele specific fiind 5, iar în ziua de 10 ianuarie, media zilnică a concentrațiilor de PM10 a depășit 100µg/m3, indicele specific având, în acest caz, valoarea 6.

          De asemenea, în luna ianuarie 2020, la stația BZ-1, din datele furnizate de analizorul automat de PM10 rezultă că media zilnică a concentrațiilor de PM10 a depășit valoarea limită conform LEGII 104/2011, adică 50 µg/m3, în zilele de 9, 10, 11, 13 și 14 ianuarie 2020, indicile specific având valoarea 5.

          De subliniat că aceste valori vor fi sau nu confirmate de măsurătorile gravimetrice, astfel încât, informarea lunară privind evoluția calității aerului, postată pe site-ul APM Buzău, va cuprinde indicii generali stabiliți luându-se în considerare indicii specifici pentru PM10 gravimetric și nu indicii specifici ce provin din datele furnizate de analizorul automat de PM10, care au caracter orientativ.

            Pentru STAȚIA DE  TIP TRAFIC BZ-2, potențiala cauză a depășirilor pentru PM10 este, în principal, traficul intens de pe drumul european E85 concomitent cu existența condițiilor meteo nefavorabile dispersiei (lipsa precipitațiilor, calm atmosferic, ceață), iar pentru  STAȚIA DE TIP FOND URBAN BZ-1, potențiala cauză a depășirilor pentru PM10 este, în principal, atât traficul din zonă, cât și arderile rezidențiale, de asemenea, concomitent cu  existența condițiilor nefavorabile dispersiei.

            În cazul confirmării depășirilor valorii limită a mediei zilnice pentru PM10 impusă prin Legea 104/2011 (50µg/m3), A.P.M. Buzău are obligația de a informa atât Comisariatul Județean Buzău al Gărzii Naționale de Mediu, care are atribuţii privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, cât și autoritățile administrațiilor publice locale aflate în ariile de reprezentativitate ale celor două stații de monitorizare.

Download document.