Back

Procedura de aplicare a vizei anuale pentru autorizatia de mediu si autorizatia integrata de mediu

INFORMARE DE PRESĂ

      Procedura de aplicare a vizei anuale pentru autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu

 

         A fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 11 iunie 2020, Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu emis de ministrul mediului, apelor și pădurilor.

         Procedura aprobată reglementează condițiile de solicitare, de aplicare și de respingere a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu.

         Obținerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizațiile de mediu și pentru autorizațiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a acestui ordin, cât și pentru cele emise după intrarea în vigoare a acestuia.

         Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că titularul desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări care să afecteze condițiile stabilite prin actele de reglementare.

         Viza se solicită pentru toate autorizațiile de mediu sau autorizațiile integrate de mediu și se aplică anual, începând cu 11 iulie, data la care acest ordin intră în vigoare.

         Concret, pentru obținerea vizei anuale, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă a autorizației/autorizației integrate de mediu, prin depunerea documentelor enumerate în articolul 5, punctul 1 din acest ordin, respectiv,  cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1  din procedură, raportul anual de mediu și/sau raportările menționate în actele de reglementare, declarația pe propria răspundere că desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația/autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, din procedură, precum și dovada achitării tarifului în cuantum de 100 lei în cazul autorizațiilor de mediu și 300 lei în cazul autorizațiilor integrate de mediu.

         Procedura specifică, la articolul 5, punctul 4, faptul că termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială. Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat în articolul 5, punctul 4, autoritatea publică pentru protecția mediului acceptă solicitarea și, în termen de 5 zile lucrătoare, transmite titularului o notificare cu privire la nerespectarea termenului de solicitare și suspendarea actului de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul specificat anterior. Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizației/autorizației integrate de mediu.

            Solicitanții pot descărca formularele pentru viza anuală de pe site-ul APM Buzău, de la Sectiunea Reglementări, http://apmbz.anpm.ro/web/apm-buzau/reglementari.

Download document.