Back

Raportarea anuală a datelor privind gestionarea deșeurilor 2018

Conform art. 49, alin. 4 al Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată prin O.U.G. nr. 68/2016, raportarea anuală a datelor privind gestionarea deșeurilor se face până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.

Până la apariția actului normativ pentru aprobarea procedurii şi formatului de raportare  a informaţiilor privind gestiunea deșeurilor (menționat la art. II al OUG nr. 68/2016), raportarea în format letric a datelor aferente anului 2017 se va realiza utilizând următoarele formulare:

  • Chestionar COL/TRAT - date furnizate de operatorii economici colectori / valorificatori de deşeuri (inclusiv cei care dezmembrează deşeuri);
  • Chestionar MUN - date furnizate de operatorii economici de salubritate;
  • Chestionar NĂMOL - date furnizate de deţinătorii staţiilor de epurare;
  • Chestionar PRODDES - date furnizate de generatorii de deşeuri;
  • Chestionar TRAT - date furnizate de deţinătorii instalaţiilor de tratare a deşeurilor.