Back

Ziua Zonelor Umede - 2 Februarie 2021

INFORMARE

 Ziua Zonelor Umede - 2 Februarie 2021

Ziua de 2 februarie marchează data la care a fost semnată, în  1971,  Convenţia de la Ramsar (Convenţia asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice). România a semnat Convenţia de la Ramsar în 1991, iar această convenţie a fost ratificată prin Legea nr.5 din 21.09.1991.

În prezent, în lume, sunt 171 de țări semnatare ale Convenției de la Ramsar.

2414 de situri din aceaste țări sunt cuprinse în lista zonelor umede de importanţă internaţională (situri Ramsar) care însumează o suprafaţă totală de 254,540,512 ha.

Dintre acestea, 20 situri, în suprafaţă totală de 1 175 880 hectare, se găsesc în România. Acestea sunt: Rezervatia Biosferei “Delta Dunării”, Insula Mică a Brăilei, Parcul Natural Lunca Mureşului, Complexul Piscicol Dumbrăviţa, Lacul Techirghiol, Parcul Natural Porţile de Fier, Tinovul Poiana Stampei, Parcul Natural Comana, Bistreţ,  Iezerul Călăraşi, Confluenţa Olt-Dunăre,  Suhaia, Confluența Jiu-Dunăre, Brațul Borcea, Ostroavele Dunării –Bugeac-Iotormac, Canaralele de la Hârșova, Dunărea Veche-Brațul Măcin, Blahnița, Calafat Ciuperceni-Dunăre, Jitia –Iași.

Zonele umede sunt habitate naturale, cu funcţii vitale în reţeaua naturală a apelor de suprafaţă şi subterane. În perioadele cu precipitaţii, zonele umede înmagazinează apa, având rol important în reducerea riscului şi a efectelor negative produse de inundaţii, iar în perioadele de secetă, eliberează treptat apa înmagazinată şi asigură refacerea debitelor cursurilor de apă. În acelasi timp, zonele umede reprezintă habitate naturale cu o majoră semnificaţie biogeografică şi ecologică la nivelul ecosferei, o mare parte a formelor de viaţă depinzând de aceste zone.

Zonele umede din Romania se caracterizează printr-o varietate a genofondului, rar întâlnită în alte habitate. Plantele acvatice, avifauna şi elementele de ihtiofaună convieţuiesc permanent sau temporar în aceste ecosisteme, demonstrând forme şi faze de evoluţie diferenţiată ale raporturilor organismelor vii cu mediul lor de viaţă.

Judeţul Buzău, deşi nu are pe teritoriul său zone umede incluse în lista internaţională a siturilor Ramsar,  deţine un patrimoniu natural deosebit de valoros. Acesta cuprinde zone umede naturale care sunt coridoare ecologice secundare de migraţie ce asigură deplasarea, reproducerea şi refugiul  speciilor sălbatice de păsări acvatice. O suprafaţă de  20 092,17 ha din judeţul Buzău este cuprinsă în situri de protecţie a păsărilor acvatice (Balta Albă- Amara- Jirlău, Câmpia Gherghiţei, Valea Călmăţuiului, Balta Tătaru, Lunca Buzăului ).