Back

Ziua Zonelor Umede 2020

INFORMARE DE PRESĂ

Zilei Mondiale a Zonelor Umede - 2 februarie 2020

Ziua de 2 februarie marchează data la care a fost semnată, în  1971,  Convenţia de la Ramsar (Convenţia asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice). Până în present au semnat această convenție 171 de ţări, iar cele 2 375  de zone umede de importanţă internaţională (situri Ramsar) existente la nivel mondial însumează o suprafaţă totală de 253 614 461 hectare.

 România a semnat Convenţia de la Ramsar în 1991, iar această convenţie a fost ratificată prin Legea nr.5 din 21.09.1991.Avem pe teritoriul României 19 situri  Ramsar în suprafaţă totală de 1,156,448 hectare. Acestea sunt: Rezervatia Biosferei “Delta Dunării”, Insula Mică a Brăilei, Parcul Natural Lunca Mureşului, Complexul Piscicol Dumbrăviţa, Lacul Techirghiol, Parcul Natural Porţile de Fier, Tinovul Poiana Stampei, Parcul Natural Comana, Bistreţ,  Iezerul Călăraşi, Confluenţa Olt-Dunăre,  Suhaia, Blahnita,  Braţul Borcea , Calafat-Ciuperceni-Dunăre, Canaralele de la Harsova, Ostroavele Dunării–Bugeac–Iortmac, Confluența Jiu-Dunăre, Dunărea Veche–Brațul Măcin.

            Judeţul Buzău, deşi nu are pe teritoriul său zone umede incluse în lista internaţională a siturilor Ramsar,  are un patrimoniu natural deosebit de valoros. Acesta cuprinde zone umede naturale care sunt coridoare ecologice secundare de migraţie ce asigură deplasarea, reproducerea şi refugiul  speciilor sălbatice de păsări acvatice. O suprafaţă de 20181 ha din judeţul Buzău este  cuprinsă în situri de protecţie specială avifaunistică (Balta Albă - Amara- Jirlău, Câmpia Gherghiţei, Lunca Buzăului şi Valea Călmăţuiului).

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Mondiale a Zonelor Umede, reprezentanţii A.P.M Buzău vor disemina informații despre importanţa zonelor umede în stabilitatea şi funcţionarea ecosistemelor terestre,  iar în cateva școli și grădinițe din municipiul Buzău, care au încheiat acorduri de colaborare cu A.P.M Buzău, vor avea loc acțiuni de educație pentru mediu.

Zonele umede sunt habitate naturale, cu funcţii vitale în reţeaua naturală a apelor de suprafaţă şi subterane. În perioadele cu precipitaţii, zonele umede înmagazinează apa, având rol important în reducerea riscului şi a efectelor negative produse de inundaţii, iar în perioadele de secetă, eliberează treptat apa înmagazinată şi asigură refacerea debitelor cursurilor de apă. În acelasi timp, zonele umede reprezintă habitate naturale cu o majoră semnificaţie biogeografică şi ecologică la nivelul ecosferei, o mare parte a formelor de viaţă depinzând de aceste zone.

Zonele umede din România se caracterizează printr-o varietate a genofondului, rar întâlnită în alte habitate. Plantele acvatice, avifauna şi elementele de ihtiofaună convieţuiesc permanent sau temporar în aceste ecosisteme, demonstrând forme şi faze de evoluţie diferenţiată ale raporturilor organismelor vii cu mediul lor de viaţă.