Comunicat de presa - Vinerea verde!

Vinerea Verde – STOP! Azi maşina stă pe loc! Ministerul Mediului lansează o campanie civică ” Vinerea Verde ” în efortul de a reduce poluarea din marile orașe și nu numai. ...

buletine calitate aer

29 iunie - Ziua Dunării

29 iunie - Ziua Dun ă rii   Ziua de 29 iunie, Ziua Dunării, marcheză semnarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, la...

Ziua mediului 2011

5 iunie - Ziua Mondial ă a Mediului   Ziua Mondialăa Mediului a fost instituităîn 1972 de Adunarea Generalăa Naţiunilor Uniteşi reprezintăelementul cel mai important al...

Ziua biodiversitatii

Ziua Europeană a Biodiversităţii  22 mai 2011   Sub motto-ul “Împreunăpentru Biodiversitate’’, Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi, comp....

Saptamana verde

Conferinţa Săptămâna Verde 2011     A 11-a ediţie a Săptămânii verzi, cea mai importantă conferinţă anuală asupra politicilor europene de mediu, va avea loc...

Colaborare Bulgaria

  Întâlnire bilaterală între reprezentanţii României şi Bulgariei  pe tema conservării ariilor protejate aflate în lungul Dunării.   ...

Actiuni de educare-constientizare

Educarea tinerei generaţii în spiritul protejării mediului - premisă a dezvoltării durabile   În prezent, este unanim recunoscută necesitatea de a proteja, de...

Comunicat presa Ziua Pasarilor 1 aprilie 2011

Spectacol artistic dedicat Zilei Pasarilor     Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi in parteneriat cu Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Dunarea de Jos , a organizat...

Comunicat presa actualizare PNAPM

Planul Na ţ ional de Ac ţ iune pentru Protec ţ ia Mediului   Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului este un instrument de implementare a politicilor din...

Programul Rabla 2011

Comunicat presa - Informatia de mediu

Informare de presa- Casa verde

Comunicat Marea debarasare 3-4.dec 2010

Comunicat presa Ziua zonelor umede 2011