Back

Eco Scoala - 18.04.2018

Eco Scoala - 18.04.2018

Programul mondial  Eco – Şcoala a pornit de la necesitatea creşterii gradului de conştientizare a elevilor faţă de problemele de mediu şi elementele dezvoltării durabile, prin studiu în clasă şi implicare efectiva prin acţiuni concrete in cadrul şcolii şi comunităţii locale.

          La nivel internaţional programul este coordonat de Fundaţia Mondială de Educaţie pentru Mediul Înconjurător (Foundation for Environmental Education – FEE), care reuneşte organizaţii ce acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru dezvoltare durabila. Implementarea cu succes a programului în cadrul şcolilor şi obţinerea premiului simbol Steagul Verde precum şi Certificatul de Eco-Şcoală, reprezintă, pentru unele ţări ca: Suedia, Danemarca, Anglia, Spania, Scotia etc, unul din indicatorii naţionali pentru Dezvoltarea Durabila. Programul Eco – Şcoala este susţinut de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) şi la nivel european de Consiliul Europei.             

      Ce oferă Programul Eco-Şcoala pentru şcolile din România?

  • Implicarea în îmbunătăţirea calităţii mediului în şcoală şi în împrejurimile acesteia;
  • Oportunitatea de a dezvolta spiritul civic şi capacitatea elevilor de a lua decizii;
  • Creşterea nivelului de conştientizare a problemelor de mediu;
  • Posibilitatea afirmării la nivel naţional prin câştigarea unui premiu prestigios: Steagul Verde şi statutul de Eco-Şcoală;
  • Obţinerea de materiale curriculare pentru noi proiecte şi evenimente în viaţa şcolii;
  • Legături cu şcoli din România şi din lume;
  • Realizarea unor economii financiare prin reducerea consumului de apa şi energie sau valorificarea deşeurilor reciclabile;
  • Premii – prin participarea la Concursul Naţional de colectare şi valorificare a deşeurilor;
  • O alternativă ecologică de petrecere a timpului liber;
  • Câştigarea publicităţii la nivel local şi naţional.

        În România, programul se desfăşoară sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG), în calitate de membru cu drepturi depline al FEE. Programul se desfăşoară cu sprijinul: Ministerului Mediului, Ministerului Apelor şi Pădurilor, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Autorităţii Naţionale pentru Turism. La nivelul judeţului Călăraşi programul se desfăşoară sub coordonarea Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi – reprezentată de consilier Alexandru Guţă.

        În ţară există 17 centre zonale, fiecare judeţ fiind arondat unui centru. Programul Eco-Şcoala a debutat în România în anul 1999, cu doar 5 şcoli-pilot, ajungând ca în anul 2015, 290 de şcoli să deruleze programul. Până în anul 2015, 217 unităţi şcolare au obţinut simbolul mondial Steagul Verde şi calitatea de Eco-Şcoală.

         În data de 18 aprilie 2018 s-a desfăşurat campania de reevaluare a 2 grădiniţe pentru revalidare statut şi 2 şcoli gimnaziale (evaluarea/reevaluarea finala are loc odata la 2 ani). Comisia de evaluare formată din: reprezentantul CCDG - preşedinte prof. dr. Cornelia Dincă, reprezentantul APM Călăraşi – cons. Alexandru Guţă.

         Cele 4 instituţii care aveau deja Steagul Verde şi-au reconfirmat statutul şi au impresionat comisia prin: creativitate, entuziasm, cunoaşterea problemelor locale de mediu, înfrumuseţarea sălilor de clasă, spaţii noi de desfăşurare a activităţilor, atragerea unor noi parteneri în program, etc.            

          Toate şcolile s-au întrecut în a demonstra că pot face expoziţii deosebite cu lucruri utile din deşeuri, că le place să participe la înfrumuseţarea şcolii şi curţii, sau la acţiuni de ecologizare şi plantare de puieţi, iar exemplele nu se opresc aici.

          În final, răsplata eforturilor cumulate ale elevilor şi cadrelor didactice va consta într-o comunitate mult mai curată şi mai îngrijită la care se va adauga mulţumirea sufletească că au reuşit să facă un bine lor şi celor din jur, iar pentru autorităţile de mediu răsplata va consta în atragerea a cât mai multe unităţi şcolare în cadrul programului.