Back

ANEXA nr. 5O:Formularul pentru prezentarea soluţiilor de rezolvare a problemelor semnalate de publicul interesat, în urma dezbaterii publice din data de 02.09.2021 pentru Raportul privind impactul asupra mediului elaborat pentru proiectul " MĂRIREA CAPACITĂȚII DE TRATARE A DEȘEURILOR PRIN INTEGRAREA UNOR NOI UTILAJE ÎN FLUXUL TEHNOLOGIC EXISTENT ÎN VEDEREA REDUCERII TIMPILOR DE STOCARE TEMPORARĂ A DEȘEURILOR", beneficiar S.C. UTILTRAILER S.A. – cu sediul în şoseaua Olteniţei, nr. 41, sat Ulmeni, comuna Ulmeni, judeţul Călăraşi