Back

Anunturi decizii emitere 2016

      Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

   Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Reconversia funcțională a unor terenuri degradate din orașul Oravița și transformarea acestora în zone de agrement și recreere pentru comunitate”, propus a fi amplasat în orasul Oravita, str. Zona Gării, C.F. nr. 33967 și 33975, judeţul Caraş-Severin.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, și vineri, orele 8,00–14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 22.11.2016 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

22.11.2016

                                                         

 

 

 

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare construcţie fără modificări structurale şi modificarea destinaţiei pentru construcţii existente din abator şi fabrică în hală creştere păsări”, amplasat în localitatea Bocșa, strada Binișului, nr. 1, judeţul Caraş-Severin, titular SC TRANSAVIA SA.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediu Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Observaţiile / contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

 

Data afişării anunţului pe site

09.09.2016

 

Decizie finala emitere acord mediu SC Incasso Target SRL

 

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu revizuit

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu nr. 6/30.06.2015 - revizuit pentru proiectul Înființarea unei ferme de vaci de lapte cu o capacitate de 884 capete (măsura 121 - modernizarea exploataţiilor agricole) amplasat în satul Agadici, Oraş Oraviţa, titular WIKOKUH BANAT SRL.

    Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Municipiul Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 în zilele de luni - joi/vineri, între orele 8:00 - 16:30/14:00  şi la sediul titularului din Municipiul Timişoara, blv. Take Ionescu, nr. 35, ap. 28, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro .

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Municipiul Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, până la data de 25.04.2016.

             Data afişării anunţului pe site: 18.04.2016