Back

Anunturi depunere 2015

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Instalație GPL și depozit GPL capacitate 4990 litri, propus a fi amplasat în localitatea Oravița, DN57, km 5,1, jud. Caraş-Severin, titular: AGDEPOT SRL

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 , şi vineri, între orele 0800 – 1300.

          Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

23.06.2017

 

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum comunal DN6 – Petroşniţa - Bucoşniţa”, propus a fi amplasat în comuna Bucoşniţa, jud. Caraş-Severin, titular: COMUNA BUCOŞNIŢA reprezentată de SURU VICHENTE.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 , şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul Primăriei comunei Bucoşniţa din Bucoşniţa, strada Principală, nr. 154 judeţul Caraş-Severin, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

12.11.2015

 

 

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare străzi cartier Valea Cenchii”, propus a fi amplasat în Municipiul Caransebeş, jud. Caraş-Severin, titular: MUNICIPIUL CARANSEBEŞ prin primar ION MARCEL VELA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 , şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Caransebeş din Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş-Severin, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

09.11.2015

Anunt public

Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul „Reabilitare prin asfaltare drumuri comunale în localitățile Cornea, Cuptoare și Crușovăț”  propus a fi amplasat în intravilanul comunei Cornea, sat Cornea, Cuptoare și Crușovăț, jud. Caraş-Severin, titular primaria comunei Cornea.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afișării anunțului pe site

04.11.2015

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Alimentare cu energie electrică STAŢIA DE EPURARE Moldova Nouă , propus a fi amplasat în Moldova Veche - top 1311, titular Enel Distribuţie Banat SA - Zona MT/JT Timişoara.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00 şi la sediul titularului din Timişoara, Pestalozzi, 3-5, respectiv proiectantului de specialitate IMSATIE DROBETA SRL din Drobeta Turnu Severin, Mihai Viteazu, 1L, Mehedinţi - tel. 0252316183.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 02.11.2015

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere

a acordului de mediu

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Demolare construcție existentă și construire case modulare de vacanță” propus a fi amplasat  pe teritoriul administrativ al com. Sasca Montană, sat Sasca Română, nr. 55,  jud. Caraş-Severin , titular: SC PENSION LAEȘ SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul Primăriei comunei Sasca Montană,  jud. Caraş-Severin.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73.

 

Data afişării anunţului pe site

28.10.2015

 

 

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare infrastructură LEA JT Ciudanoviţa Colonie zona PTA 9424 şi PTA 9425 , propus a fi amplasat în intravilanul Comunei Ciudanoviţa, titular Enel Banat Distribuţie SA - Zona MT/JT Timişoara.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00 şi la sediul titularului din Reşiţa, blv. A.I. Cuza, nr. 42, conform programului de lucru cu publicul.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 22.10.2015

Anunt public

Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul „Lucrări de construire – extindere alimentare cu apă Vermeș – localitatea Ersig, comuna Vermeș, jud. Caraș-Severin”  propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Vermeș, sat Vermeș, jud. Caraş-Severin, titular primaria comunei Vermeș.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afișării anunțului pe site

16.10.2015

 

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere capacitate ferma creştere porci”, propus a fi amplasat în comuna Berzovia, sat Berzovia, nr. 512, jud. Caraş-Severin, titular: SC C x C SA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 , şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul C x C SA din localitatea Reşiţa, strada Poneasca, nr. 17, judeţul Caraş-Severin, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

12.10.2015

 

 

Anunt public

Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul proiectul ”Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Ciclova Română, comuna Ciclova Română”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul localității Ciclova Română, jud Caraș-Severin, titular primăria comunei Ciclova Română

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afișării anunțului pe site

07.10.2015

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire microhidrocentrală Nera 1, construire captare, construire conductă de aducţiune, racordare la SEN”, propus a fi amplasat în comuna Prigor, extravilan, jud. Caraş-Severin, titular SC SEMENIC ENERGY SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400 şi la sediul Primăriei comunei Prigor în zilele de luni – vineri între orele 0800 – 1630.

          Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

27.08.2015

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire microhidrocentrală Nera 2, construire captare, construire conductă de aducţiune, racordare la SEN”, propus a fi amplasat în comuna Prigor, extravilan, jud. Caraş-Severin, titular SC NERA PRIGOR ENERGY SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400 şi la sediul Primăriei comunei Prigor în zilele de luni – vineri între orele 0800 – 1630.

          Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

27.08.2015

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare infrastructură LEA JT Oraviţa Zona PT 9005 , propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Oraviţa (str. Coşbuc, Prieteniei, 1 Decembrie 1918 (parţial) şi Lalelelor), titular Enel Distribuţie Banat SA - Zona MT/JT Timişoara.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00 şi la sediul titularului din Reşiţa, BLV. A.I. Cuza, 42, tel. 0255205702 conform programului cu publicul.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 28.08.2015

 

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire a acordului de mediu

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-AradEtapa I Linie Electrică Aeriană 400kV Porţile de Fier – Anina-Reşiţa(LEA), propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al judeţelor Caraş-Severin şi Mehedinţi, titular Compania Naţională de Transport Energie Electrică TRANSELECTRICA SA Sucursala Timişoara, str. Piaţa Românilor, nr.11, Timişoara

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul

  • AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, Splaiul Independenţei, nr.294, sector 6, Bucureşti
  • AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ SEVERIN:Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, jud.Caraş Severin.

şi la sediul:

  • CNTEE TRANSELECTRICA SA, strada Piaţa Romanilor, nr.11, Timişoara, judeţul Timiş;

în zilele de luni-joi între orele 8-16.30, vinerea între orele 8-14,

precum şi la următoarea adresă de internet www.anpm.ro secţiunea Reglementări- Acord de Mediu

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ANPM.

 

 

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare şi amenajare zona agrement Secu”, propus a fi amplasat în Municipiul Reşiţa – Staţiunea Secu, jud. Caraş-Severin, titular: SC TESSERACT ARH SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 , şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul TESSERACT ARH SRL din Brebu nr. 22, judeţul Caraş-Severin, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

          Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

06.08.2015

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Demontare conductă de aducţiune apă de la baraj Poiana la C.H. Măru”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Zăvoi, sat Măru, jud. Caraş-Severin, titular: SC ESO METAL SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 , şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul ESO METAL SRL din municipiul Sibiu, strada Râmpei nr. 4, judeţul Sibiu, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

          Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

10.08.2015

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul   interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul                       " REPARAŢIA CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE Φ 20" BĂCIA – CARANSEBEŞ, ÎN URMA INSPECŢIEI CU PIG INTELIGENT ", propus a fi amplasat în judetul Hunedoara şi judetul Caraş Severin, titularS.N.T.G.N.-TRANSGAZ S.A. MEDIAS, strada Piaţa Constantin I.Motaş nr. 1, Mediaş, Sibiu,România.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei Naţională pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294 Bucureşti şi la sediul  S.N.T.G.N.-TRANSGAZ S.A. MEDIAS, strada Piaţa Constantin I.Motaş nr. 1, Mediaş, Sibiu,România, în zilele de luni - joi, între orele 830 - 1530 şi vineri, între orele 0800 – 1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Naţionale Protecţia Mediului str. Splaiul Independenţei nr. 294 Bucureşti, precum şi la adresa de e-mail: autorizari@anpm.ro.                                                       

 

                                    Data afişării anunţului pe site

                                              23.06.2015

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare alimentare cu apă localitatea Sfînta Elena, Comuna Coronini” propus a fi amplasat în localitatea Sfânta Elena, comuna Coronini, jud. Caraş-Severin, titular: Comuna Coronini, jud. Caraş-Severin.

Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul Comuna Coronini, jud. Caraş-Severin.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73.

 

Data afişării anunţului pe site

04.08.2015

 

 

Anunt public

Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul „Amenajare spațiu comercial la demisol, amplasare firmă luminoasă și reclamă pe fațadă, realizare acces marfă, clienți, rampă pentru persoane cu dizabilități, amenajare parcare” propus a fi amplasat în intravilanul orașului Anina, jud. Caraş-Severin, titular primaria S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afișării anunțului pe site

04.08.2015

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul   interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria“, propus a fi amplasat în judetele Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița, Argeș, Olt, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Caraș-Severin,Timiș și Arad, titular S.N.T.G.N.-TRANSGAZ S.A. MEDIAS, strada Piaţa Constantin I.Motaş nr. 1, Mediaş, Sibiu,România.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei Naţională pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294 Bucureşti                                             

şi la sediul  S.N.T.G.N.-TRANSGAZ S.A. MEDIAS, strada Piaţa Constantin I.Motaş nr. 1, Mediaş, Sibiu,România, în zilele de luni - joi, între orele 830 - 1530 şi vineri, între orele 0800 – 1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Naţionale Protecţia Mediului str. Splaiul Independenţei nr. 294 Bucureşti, precum şi la adresa de e-mail: autorizari@anpm.ro.                                                       

 

                                    Data afişării anunţului pe site

                                              27.07.2015

 

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

  

 

         S.N.T.G.N.-TRANSGAZ S.A. MEDIAS, strada Piaţa Constantin I. Motaş nr. 1, Mediaş, Sibiu,România anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria’’, propus a fi amplasat în judeţele Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița, Argeș, Olt, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Caraș-Severin,Timiș și Arad, titular S.N.T.G.N.-TRANSGAZ S.A. MEDIAS.

 

Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti şi la sediul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS, în zilele de luni - joi, între orele 830 - 1530 şi vineri, între orele 0800 – 1300.

 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti sau la sediile

 

APM Giurgiu -Şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, Judeţul Giurgiu

APM Teleorman - Alexandria, Strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman

APM Dâmbovița - Târgovişte, Calea Ialomiţei, nr. 1, judeţul Dâmboviţa

APM Argeș - Piteşti, Strada Egalităţii, nr. 50, judeţul Argeş

APM Olt - Slatina, Strada Ion Moroşanu, nr. 2, judeţul Olt

APM Vâlcea - Râmnicu Vâlcea, Strada Remus Belu,  nr. 6, judeţul Vâlcea

APM Gorj - Târgu Jiu, str. Unirii nr. 76, judeţul Gorj

APM Hunedoara - Deva, Strada Aurel Vlaicu, nr. 25, judeţul Hunedoara

APM Caraș-Severin - Reşiţa, Strada Petru Maior, nr. 73, judeţul Caraş Severin

APM Timiș - Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, judeţul Timiş

APM Arad - Arad, B-dul Dragalina, nr. 16, judeţul Arad,

 

precum şi la adresa de e-mail: autorizari@anpm.ro.

 

 

Anunt public

Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul „Lucrări de construire drum forestier, deviere Izvor. Refacere C.U. nr. 54/27.03.2014” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Docnecea, jud. Caraş-Severin, titular Regia Națională a Pădurilor – Romsilva Direcția Silvică Caraș-Severin.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afișării anunțului pe site

27.07.2015

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitare drum strada Izlazului , propus a fi amplasat în intravilan localitate Oraviţa , titular UAT Oraşul Oraviţa .

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00 şi la sediul titularului din Oraviţa str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, conform programului de relaţii cu publicul.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 27.07.2015

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CANALIZARE MENAJERĂ A LOCALITĂȚII ȘOPOTU VECHI, COMUNA DALBOȘEȚ” propus a fi amplasat în localitatea Șopotu Vechi, comuna Dalboșeț, jud. Caraş-Severin, titular: Comuna Dalboșeț, jud. Caraş-Severin.

Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul Comuna Dalboșeț, jud. Caraş-Severin.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73.

 

Data afişării anunţului pe site

27.07.2015

 

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Exploatare experimentală a aluviunilor aurifere din perimetrul Valea Nerei, comuna Naidăş, judeţul Caraş-Severin , propus a fi amplasat în extravilanul satului Lescoviţa - Comuna Naidăş , titular FORMIN NERA SA .

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00 şi la sediul titularului din CAransebeş, str. Mihai Viteazu, 1.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 03.07.2015

Anunt public

Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul „Refacere poduri dalate (Tramnic, Căzan și Cimitir) afectate de inundațiile  de pe raza comunei Vermeș, jud. Caraș-severin”  propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Vermeș, sat Vermeș, jud. Caraş-Severin, titular primaria comunei Vermeș.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afișării anunțului pe site

01.07.2015

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele:

  1. „Reabilitare cu pavaj str. Al. Vlăhuță”,
  2. „Reabilitare cu pavaj str. Grigorescu”,
  3. „Reabilitare cu pavaj str. Romul Ladea”,
  4. „Reabilitare cu pavaj str. Vânătorilor”,
  5. „Reabilitare cu pavaj str. Zorilor”,

propus a fi amplasat în municipiul Reșița, jud. Caraş-Severin, titular: SERVICIUL PUBLIC „DIRECȚIA PENTRU ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA PATRIMONIULUI CONSILIULUI LOCAL, SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC ȘI DESZĂPEZIRE” municipiul Reșița, jud. Caraş-Severin.

Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul SERVICIUL PUBLIC „DIRECȚIA PENTRU ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA PATRIMONIULUI CONSILIULUI LOCAL, SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC ȘI DESZĂPEZIRE”, municipiul Reșița, jud. Caraş-Severin.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73.

 

Data afişării anunţului pe site

02.07.2015

 

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Refacere drumuri comunale (drum spre cimitir şi drum Secoşan) afectate de inundaţii pe raza comunei Vermeş, jud Caraş-Severin, propus a fi amplasat în satul Izgar , titular UAT Comuna Vermeş .

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00 şi la sediul titularului din satul Vermeş, nr. 198 - Primăria Vermeş, conform programului de relaţii cu publicul.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 01.07.2015

 

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul

„ Hală de producție peleți în localitatea Lăpușnicu Mare, comuna Lăpușnicu Mare, jud Caraș-Severin", propus a fi amplasat în localitatea Lăpușnicu Mare, comuna Lăpușnicu Mare, jud Caraș-Severin, titular INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ FRASIE-DEBRETIN LAVINIA-NICOLETA, cu sediul în Lapusnicu Mare , sat Lăpușnicu Mare, nr.306, judeţul Caraş-Severin.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul II FRASIE-DEBRETIN LAVINIA-NICOLETA, situat în Lăpușnicu Mare, sat Lăpușnicu Mare, nr.306, judeţul Caraş-Severin, în zilele de luni – vineri, între orele 800 – 1500 .

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

26.06.2015

 

 

Anunt public

Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul „Construire-Reabilitare drum comunal Ciclova Montană – Mânăstirea Călugăra"   propus a fi amplasat în localitatea Ciclova Montană, oraș Oravița, județul Caraș-Severin, titular primaria orașului Oravița.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afișării anunțului pe site

24.06.2015

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare LEA 0,4 kV zona PT 4089 Reşiţa", propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, titular: ENEL DISTRIBUŢIE BANAT.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 , şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul ENEL DISTRIBUŢIE BANAT, Timişoara, strada Pestalozzi, nr. 3-5, judeţul Timiş, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

19.06.2015

 

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modificări ale fluxului tehnologic prin introducerea activităţii de turnare", propus a fi amplasat în Municipiul Caransebeş, DN 68 km 3,7, jud. Caraş-Severin, titular: SC MARCHESI EASTERN EUROPE SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 , şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Caransebeş din Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş-Severin, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

15.06.2015

 

Anunt public

Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul „Extinderea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Mal, orașul Oțelu-Roșu, județul Caraș-Severin"  propus a fi amplasat în intravilanul orașului Oțelu-Roșu, satul Mal, jud. Caraş-Severin, titular primaria orașului Oțelu-Roșu.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afișării anunțului pe site

12.06.2015

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Înlocuire conductă şi branşamente gaze naturale presiune medie tronson SRMP – str. Gării, M. Eminescu, SRM Ductil, loc. Oţelu Roşu, jud. Caraş-Severin , propus a fi amplasat în intravilanul Oraşului Oţelu Roşu, titular E.on Gaz Distribuţie S.A. Tg.-Mureş .

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00 şi la sediul titularului din Tg. Mureş, Piaţa Trandafirilor, 21, tel. 0365403300.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 08.06.2015

 

 

Anunt public

Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul „Amenajare torenți de pe teritoriul Municipiului Reșița" propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul municipiului Reșița, jud. Caraş-Severin, titular primaria municipiului Reșița.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afișării anunțului pe site

22.05.2015

 

Anunt public

Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul „Înlocuire conductă gaze naturale presiune redusă în cartier Mociur pe str. Grigore Alexandrescu, Barbu Lăutaru, Mociur"    propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Reșița, jud. Caraş-Severin, titular E.ONDistribușie Romania SA.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior,  nr.73.

 

 

Data afișării anunțului pe site

15.05.2015

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Realizare Fermă porcine pentru reproducţie şi creştere purcei", propus a fi amplasat în extravilanul Oraşului Oraviţa, sat Agadici, judeţul Caraş-Severin, titular: SC FERKEL ZUCHT SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 , şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul SC FERKEL ZUCHT SRL din Timişoara, strada Piaţa Victoriei nr. 1, judeţul Timiş, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

14.05.2015

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Realizare Fermă porcine reproducţie", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Vărădia, sat Mercina, judeţul Caraş-Severin, titular: SC MARESAU BREEDING SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 , şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul SC MARESAU BREEDING SRL din Timişoara, strada Alexandru Odobescu, nr. 6, apartament 3B, judeţul Timiş, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

14.05.2015

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare infrastructură LEA JT Brădişorul de Jos, propus a fi amplasat în intravilanul satului Brădişorul de Jos, titular Enel Distribuţie Banat SA – Zona MT/JT Timişoara.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00 şi la sediul Enel Distribuţie Banat SA din Resiţa, bd. A.I. Cuza, 42.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 21.04.2015

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare LEA 20 KV Naidăş, propus a fi amplasat în extravilanul UAT Socol şi Pojejena, titular Enel Distribuţie Banat SA – Zona MT/JT Timişoara.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00 şi la sediul Enel Distribuţie Banat SA din Resiţa, bd. A.I. Cuza, 42.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 21.04.2015

 

Anunt public

Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul „Reabilitare drum comunal DC21 afectat de inundații de pe raza comunei Bucoșnița, județul Caraș-Severin"  propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bucoșnița, sat Goleț, jud. Caraş-Severin, titular primaria comunei Bucoșnița.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior,  nr.73.

 

 

Data afișării anunțului pe site

07.05.2015

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare străzi: Carbonifera Veche, Scorilo, Spitalului, Aninilor şi Ştefan Velovan", propus a fi amplasat în Municipiul Caransebeş, jud. Caraş-Severin, titular: MUNICIPIUL CARANSEBEŞ prin primar ION MARCEL VELA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 , şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Caransebeş din Caransebeş, strada Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş-Severin, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

06.05.2015

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare Pavilion 12, alimentare cu energie electrică", propus a fi amplasat în Băile Herculane, jud. Caraş-Severin, titular: SC VERSAY SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 , şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul SC VERSAY SRL din Comuna Teregova, sat Rusca, nr. 205, judeţul Caraş-Severin, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

30.04.2015

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul FERMĂ BOVINE DE CARNE , propus a fi amplasat în UAT Oraviţa – sat Agadici , titular MAXVITA PROD SRL .

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00 şi la sediul titularului din Timişoara, Florimund Mercy, 4, ap. 17, Timiş.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 28.04.2015

 

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ÎNFIINŢAREA UNEI FERME DE VACI DE LAPTE CU O CAPACITATE DE 884 CAPETE , propus a fi amplasat în UAT Oraviţa, sat Agadici , titular SC WIKOKUH BANAT SRL.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00 şi la sediul titularului din Timişoara, Take Ionescu, 35/ap. 28.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 27.04.2015

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI COMUNA NAIDĂȘ, JUD. CARAȘ-SEVERIN" propus a fi amplasat în comuna Naidăș, sat Naidăș, Lescovița, jud. Caraş-Severin, titular: COMUNA NAIDĂȘ.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul Primăriei comunei Naidăș,  jud. Caraş-Severin.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73.

 

Data afişării anunţului pe site

17.04.2015

 

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul HALĂ PRODUCŢIE PRELUCRAREA LEMNULUI , propus a fi amplasat în UAT Cornea , titular Stolojescu Forest Company SRL .

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00 şi la sediul titularului din satul Cuptoare, 262, Comuna Cornea.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 06.04.2015

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul REALIZARE CLADIRE MULTIFUNCTIONALA CU ANEXA SI IMPREJMUIRE , propus a fi amplasat în Caransebeş, str. Ardealului, top 2907/1/1, titular Servicii Funerare Goe SRL.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00 şi la sediul titularului din Caransebeş, G-ral M. Trapşa, 52.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 01.04.2015

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul FERMA CRESTERE SI INGRASARE PORCINE 8160 CAPETE, VARADIA , propus a fi amplasat în UAT Varadia, titular ACCENT TIM SRL .

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00 şi la sediul titularului din Timisoara, Rubinstein Artur, 1 în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 12.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 31.03.2015

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă"  propus a fi amplasat în municipiul Reșița, Aleea Gugu, nr. FN, jud. Caraş-Severin, titular: S.C. E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A. prin S.C. LASPROM S.R.L.,.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul Primăriei orașului Oțelu Roșu,  jud. Caraş-Severin.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73.

 

Data afişării anunţului pe site

27.03.2015

 

 

Anunt public

Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul „Canalizare menajeră în localitățiile Secu, Cuptoare și Moniom din municipiul Reșița" propus a fi amplasat în municipiul Reșița, localitatățile Secu, Cuptoare Moniom, jud. Caraş-Severin, titular primaria municipiului Reșița.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afișării anunțului pe site

12.03.2015

Anunt public

Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul „Canalizare menajeră în localitatea Doman; componentă a municipiului Reșița" propus a fi amplasat în municipiul Reșița, localitatea Doman, jud. Caraş-Severin, titular primaria municipiului Reșița.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afișării anunțului pe site

12.03.2015

 

Anunt public

Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul „Construire hale producție și depozitare"  propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Caransebeș, teren înscris în CF nr. 34951, nr. cad. 1174, nr. Top 3094/1/1/2/1/1/36/1/2/1/2/2/1, jud. Caraş-Severin, titular SC MECHATRIX SRL, cu sediul în Timișoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 10, jud. Timiș.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afișării anunțului pe site

10.03.2015

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare străzi comunale, comuna Goruia, jud. Caraș-Severin‟  propus a fi amplasat în comuna Goruia, judeţul Caraş-Severin, titular: comuna Goruia.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul Primăriei orașului Oțelu Roșu,  jud. Caraş-Severin.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73.

 

Data afişării anunţului pe site

02.03.2015

 

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul punct de traversare a Dunării cu bacul între localităţile Moldova Nouă şi Golubac , propus a fi amplasat în Moldova Veche , titular Consiliul Judeţean Caraş-Severin.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00 şi la sediul titularului din Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, conform programului de relaţii cu publicul.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 03.03.2015

 

 

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere

a acordului de mediu

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Refacere drum pavat, refacere podeţe şi ziduri de sprijin afectate de calamitate pe strada Butovăţ"  propus a fi amplasat  pe teritoriul administrativ al municipiului Reşiţa, str. Butovăţ, judeţul Caraş-Severin, titular: MUNICIPIUL REŞIŢA.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul Primăriei municipiului Reşiţa,  jud. Caraş-Severin.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73.

 

Data afişării anunţului pe site

27.02.2015

 

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Refacerea infrastructurii de drum pentru străzi în Topleţ", propus a fi amplasat în comuna Topleţ, jud. Caraş-Severin, titular COMUNA TOPLEŢ.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

24.02.2015

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Montare staţie sortare balast şi montare staţie betoane mobilă", propus a fi amplasat în oraşul Moldova Nouă, jud. Caraş-Severin, titular SC PETROBANAT TRADE SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

24.02.2015

 

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

Agenţia pentru  Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Demontare CAF1; 2; 3; zăvor hidraulic din incinta CET Energoterm S.A.", propus a fi amplasat în Reşiţa, b-dul Revoluţia din Decembrie nr. 1, jud. Caraş-Severin, titular: SC TOPNEF RECICLARE SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630 , şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul SC TOPNEF RECICLARE SRL din municipiul Slatina, strada Izvorului nr. 27, judeţul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

         Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

24.02.2015

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere

a acordului de mediu

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere pensiune şi amenajare pod pensiune în spaţii de cazare"  propus a fi amplasat  pe teritoriul administrativ al municipiului Reşiţa, str. Minda, nr. 30, judeţul Caraş-Severin, titular: SC L.A. BORADY SRL.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul Primăriei municipiului Reşiţa,  jud. Caraş-Severin.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73.

 

Data afişării anunţului pe site

23.02.2015

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reamenajare străzi afectate de inundaţii de pe raza comunei Sasca Montană, judeţul Caraş-Severin , propus a fi amplasat în satele Bogodinţi, Potoc, Sasca Montană, Sasca Română şi Slatina Nera , titular UAT Comuna Sasca Montană .

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00 şi la Primăria Sasca Montană conform programului de relaţii cu publicul.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 23.02.2015

 

Anunt public

Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul „ Modernizare străzi comunale, comuna Goruia, jud. Caraș-Severin" propus a fi amplasat în intravilanul comunei Goruia, jud. Caraş-Severin, titular primaria comunei Goruia.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afișării anunțului pe site

19.02.2015

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Refacere drumuri comunale calamitate DC135 şi DC136, Comuna Şopotu Nou, Caraş-Severin, propus a fi amplasat în UAT Şopotu Nou, titular UAT Comuna Şopotu Nou.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8 – 16:30/14:00, şi la sediul titularului din sat Şopotu Nou, 19 conform programului de relaţii cu publicul.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

 

              Data afişării anunţului pe site: 16.02.2015

 

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Asfaltare str. Trandafirilor și str. Avream Iancu în oraș Oțelu Roșu, jud. Caraş-Severin‟  propus a fi amplasat în oraș Oțelu Roșu, str. Trandafirilor și str. Avream Iancu, judeţul Caraş-Severin, titular: ORAȘ OȚELU ROȘU.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul Primăriei orașului Oțelu Roșu,  jud. Caraş-Severin.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73.

 

Data afişării anunţului pe site

02.02.2015

 

 

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă‟  propus a fi amplasat în comuna Zăvoi, sat Zăvoi, V. Bistrei, Voislova, judeţul Caraş-Severin, titular: SC E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul Primăriei comunei  Zăvoi,  jud. Caraş-Severin.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73.

 

Data afişării anunţului pe site

12.02.2015

 

 

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă‟  propus a fi amplasat în oraș Oțelu Roșu, judeţul Caraş-Severin, titular: SC E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul Primăriei în orașului Oțelu Roșu,  jud. Caraş-Severin.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73.

 

Data afişării anunţului pe site

12.02.2015

 

 

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă str. Funicularului (parțial), Oltului, Dacia, I. Renoiu (partial)‟  propus a fi amplasat în oraș Bocșa, str. Funicularului (parțial), Oltului, Dacia, I. Renoiu (partial)‟  judeţul Caraş-Severin, titular: SC E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A..

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul Primăriei în orașului Bocșa,  jud. Caraş-Severin.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73.

 

Data afişării anunţului pe site

12.02.2015

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere

a acordului de mediu

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare drum comunal Dolina – Topla L~ 2 km, com. Cornereva jud. Caraş-Severin"  propus a fi amplasat  pe teritoriul administrativ al com. Cornereva, intravilan şi extravilan sat  Topla, judeţul Caraş-Severin, titular: COMUNA CORNEREVA

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la sediul Primăriei comunei  Cornereva,  jud. Caraş-Severin.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73.

 

Data afişării anunţului pe site

26.01.2015

 

 

 

 

Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul „Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile Vrani și Ciortea, comuna Vrani, jud. Caraș-Severin"  propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Vrani, sat Vrani și Ciortea, jud. Caraş-Severin,, titular primaria comunei Vrani.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0800 – 1630, vineri între orele 0800 – 1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

 

 

Data afișării anunțului pe site

26.01.2015