Back

Anunturi depunere 2018

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul proiectul „Construire și dotare adăpost pescăresc în comuna Pojejena, jud. Caraș-Severin ” propus a fi amplasat în comuna Pojejena, sat Pojejena, identificat prin CF nr. 30781 Pojejena,nr. cadastral 30781, judeţul Caraş – Severin., titular primaria comunei Pojejena

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

Data afișării anunțului pe site: 29.11.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul AMENAJARE DRUM AGRICOL ÎN COMUNA FÂRLIUG, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”  propus a fi amplasat în extravilan comuna Fârliug, jud. Caraş-Severin,  titular  COMUNA FÂRLIUG.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300, tel./fax. 0255223053/0255226729, e-mail office@apmcs.anpm.ro și la sediul Comunei Fârliug din  localitatea Fârliug, com.Fârliug, nr.80, județ Caraș-Severin.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.

Data afișării anunțului pe site  07.11.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul proiectul „Demolare construcții existente – Clădire bazin de înot acoperit, bazin de înot descoperit, clădire stație filtre, construire centru multifuncțional și reabilitare drum public de acces pentru proiectul „Amenajare spațiu de agrement urban, inclusiv străzi și utilități, precum și interconectarea zonei marginalizate mociur cu cartierele Centru și Govândari printr-o promenadă, pistă de biciclete, reabilitarea și crearea de noi facilități de acces pietonal” ”  propus a fi amplasat în Municipiul Reșița, identificat prin Extras CF nr. 44719 Reșița, 32872 Reșița, 41970 Reșița, jud. Caraș-Severin, titular primăria Municipiului Reșița

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

Data afișării anunțului pe site: 01.11.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul REALIZARE POD PESTE PÂRÂUL BUCOȘNIȚA, ÎN COMUNA BUCOȘNIȚA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”  propus a fi amplasat în intravilan sat Bucoșnița, com.Bucoșnița, județ Caraș-Severin, titular COMUNA BUCOȘNIȚA.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300, tel./fax. 0255223053/0255226729, e-mail office@apmcs.anpm.ro și la sediul Comunei Bucoșnița din localitatea Bucoșnița, com.Bucoșnița, nr.154, județ Caraș-Severin. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.

Data afișării anunțului pe site: 31.10.2018

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Recompartimentare, refuncționalizare și echipare imobil str. Cernei , nr.16”, propus a fi amplasat în Băile Herculane, str. Cernei, nr.16, jud. Caraş-Severin, titular Chopăruș Mioara, cu domiciliul în Băile Herculane, str. Izvorului, nr6, et.1, ap.16, nr.1, jud. Caraş-Severin.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, şi vineri, între orele 0900 – 1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

Data afişării anunţului pe site: 30.10.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum comunal DC 9 și străzi în localitatea Zorile, comuna Copăcele” propus a fi amplasat comuna Copăcele, satul Zorile și Copăcele, judeţul Caraş-Severin,, titular Comuna Copăcele

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

Data afișării anunțului pe site: 29.10.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul proiectul „Schimb de terenuri aferent proiectului Dezvoltarea zonei turistice Semenic”  între teren aflat în  intravilanul și extravilanul comunei  Văliug, județul Caraș-Severin, identificat prin CF 2121,nr.Top/Cad.691/a/1/8/a/2/b/2/b/3/a/2/b/b/1/2/c/1/b/2/2/3/c/2/2//b/1/4/b/1/d/1/a/1/a/1/a/1/1/1/1/a,județul Caraş – Severin, și teren aflat în extravilanul Municipiului Reșița, identificat prin CF44819, nr.Top/Cad. 44819 și CF 44338,nr.Top/Cad. 44822, județul Caraş – Severin , titular primăria Municipiului Reșița

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

Data afișării anunțului pe site: 29.10.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul „Refacerea lucrărilor calamitate la acumularea Oravița I, județul Caraș-Severin” propus a fi executat pe teritoriul administrativ al orașului Oravița, județul Caraș-Severin, titular ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

Data afișării anunțului pe site: 23.10.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere rețea de distribuție gaze naturale pentru alimentarea imobilelor din mun. Caransebeș situate pe străzile Valea Cenchii, Calea Timișoarei, Godeanu, Corcana” propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Caransebeș cu afectarea de lucrări a străzilor : str. Tudor Vladimirescu, str. Țarinei, str. Cazărmii, str. Gării, str. Nicolae Bălcescu, str. Valea Cenchii, str. Muntele Nemanu, str. Godeanu, str. Corcana, str. Calea Timișoarei, titular  MUNICIPIUL CARANSEBEȘ PRIN PRIMAR FELIX-COSMIN BORCEAN.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

Data afișării anunțului pe site: 22.10.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de construire : Consolidare mal și construire pod intravilan localitatea Belobreșca, Comuna Pojejena, Județul Caraș - Severin” propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Pojejena, în intravilanul și extravilanul localității Belobreșca, judeţul Caraş-Severin.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

Data afișării anunțului pe site: 11.07.2018

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  Modernizare străzi în municipiul Caransebeș, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Caransebeș – străzile: laurențiu Iancu, N. Perescu, I.C. Brătianu, Semenic, Pinilor, C. Porumbescu, Ep. M. Cristea, Racoviței, D.A. Sturdza, A.I. Cuza, Potocului, Zăganului, județul Caraș-Severin, titular Municipiul Caransebeș.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 9:00 – 15:00/13:00 şi la sediul titularului din Caransebeș, Piața Revoluției, nr.1.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

              Data afişării anunţului pe site: 03.07.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE AMENAJARE A 20 PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE DEȘEURI MENAJERE ÎN MUNICIPIUL REȘIȚA” propus a fi amplasat în municipiul Reșița, str. Rodnei, Al. Tineretului, bl. 1, 3, 5, P-ța 1 Decembrie 1918 parcare Primărie – pt. I. L. Caragiale, Picior funicular, AL. Dacia, str. Cibinului, str. Gurghiului, str. Almăjului, str. Crișan lângă Spital staționar nr. 3, str. Oituzului,jud. Caraş-Severin, titular MUNICIPIUL REȘIȚA.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

Data afișării anunțului pe site: 02.07.2018

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul

Regularizare Pârâu Axin în localitatea Var, comuna Obreja, jud. Caraş-Severin”, propus a fi amplasat în localitatea Var,  comuna Obreja, jud. Caraş-Severin, titular Administrația Bazinală de Apă Banat, cu sediul în în Municipiul Timișoara, B-dul M.Viteazul, nr. 32, jud. Timiș.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, şi vineri, între orele 0900 – 1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

Data afişării anunţului pe site 28.06.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE HALĂ ŞI SPĂLĂTORIE AUTO” propus a fi amplasat în Oţelu Roşu, str. Crişan, nr. FN,  judeţul Caraş-Severin,, titular Pop Laurenţiu Gheorghe.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

Data afișării anunțului pe site: 22.06.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Regularizare pârâu Macicaș la Prisaca , comuna Constantin Daicoviciu, jud.Caraș-Severin  ”  propus a fi amplasat în intravilan sat  Prisaca, comuna Constantin Daicoviciu, jud. Caraş-Severin,  titular  ABAB.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300, tel./fax. 0255223053/0255226729, e-mail office@apmcs.anpm.ro și la sediul titularului din Timișoara, str.M. Viteazul, nr.32, jud.Timiș.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.

Data afișării anunțului pe site  21.06.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul MODERNIZARE DJ 608 PLUGOVA (DN6) – GLOBURAU – COSTIS – BORUGI – CORNEREVA – OBITA – RUSCA (DN6),  JUD. CARAȘ - SEVERIN propus a fi amplasat în teritoriul administrativ al comunelor Mehadia, Cornereva, Teregova, în intravilanul și extravilanul localităților Plugova, Globurau, Borugi, Cornereva, Costis, Obita, Rusca și Teregova , proprietatea județului Caraș-Severin , domeniul public de interes județean. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

Data afișării anunțului pe site: 20.06.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ÎNLOCUIRE CONDUCTE ȘI BRANȘAMENTE GAZE NATURALE‟ propus a fi amplasat în intravilanul orașului Bocșa, străzile: Serei, Tata Oancea, Garoafelor, Ion Vidu, Izvor, Mihai Viteazu, Teilor, Brediceanu, Bârzavei, Vânătorilor, Medreșului, Salciei,  jud. Caraș-Severin, titular  S.C. DELGAZ GRID, Târgu Mureș.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

Data afișării anunțului pe site: 20.06.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE PENSIUNE P+1E”  propus a fi amplasat în intravilan sat Petroșnița, com.Bucoșnița, jud. Caraş-Severin,  titular  SRL SRB WAL CONSULTING  SRL.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300, tel./fax. 0255223053/0255226729, e-mail office@apmcs.anpm.ro și la sediul titularului din sat Petroșnița, com.Bucoșnița , nr.1A.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.

Data afișării anunțului pe site: 15.06.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE PENSIUNE P+M ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”  propus a fi amplasat în intravilan sat Petroșnița, com.Bucoșnița, jud. Caraş-Severin,  titular  SC BAF FABIAN & CRISTIAN SRL.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300, tel./fax. 0255223053/0255226729, e-mail office@apmcs.anpm.ro și la sediul titularului din sat Petroșnița, com.Bucoșnița , nr.156.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin.

Data afișării anunțului pe site: 15.06.2018

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Regularizare pârâu Belareca, jud. Caraș-Severin, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul satului Mehadia, comuna Mehadia și oraș Băile Herculane, județul Caraș-Severin, titular ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel/fax 0255223053; 0255226729, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 9:00 – 15:00/13:00 şi la sediul titularului din Timișoara, b-lv. Mihai Viteazul, 32.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

Data afişării anunţului pe site: 12.06.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul proiectul „Modernizare pietonală în zona dalei urbane centrale a Reșiței – legătura pietonală între stațiile viitorului traseu al tranvaiului”  propus a fi amplasat în Municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 – Centrul Civic, identificat prin extras CF nr. 4945, jud. Caraș-Severin, titular primaria Municipiului Reșița

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

Data afișării anunțului pe site: 18.06.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul proiectul „Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de circulație b-dul. Revoluția din Decembrie și b-dul. A.I.Cuza pentru acces la stațiile de transport în comun”  propus a fi amplasat în Municipiul Reșița, str. Parâng, Bielefeld, N. Bălcescu, N. Titulescu, G. Enescu, Gratz, jud. Caraș-Severin, titular primaria Municipiului Reșița

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

Data afișării anunțului pe site: 18.06.2018

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul

„Modernizare străzi în localitățile componente: Țerova, Cîlnic, Doman –Municipiul Reșița”, propus a fi amplasat în Municipiul Reșița, localitățile componente Țerova, Cîlnic, Doman, jud. Caraş-Severin, titular Municipiul Reșița, cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1989, nr.1A, jud. Caraş-Severin.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, şi vineri, între orele 0900 – 1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

Data afişării anunţului pe site

12.06.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul „Reabilitare străzi, trotuare și piste de biciclete și amplasare stații pentru transport public modern în orașul Moldova Nouă” propus a fi amplasat în orașul Moldova Nouă, str. Sf. Varvara, Unirii, Minelor, Dunării, Iagodăriei, Vlaski Kray, judeţul Caraş – Severin, titular primaria orașului Moldova Nouă.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

Data afișării anunțului pe site

24.05.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul proiectul „Construire terminal de transport public, spațiu administrativ și social, realizare împrejmuire, poartă acces, cabină pază, spălătorie exterioară deschisă, platformă betonată, anexe și utilități în orașul Moldova Nouă” propus a fi amplasat în orașul Moldova Nouă, str. George Coșbuc, nr. 2, judeţul Caraş – Severin, titular primaria orașului Moldova Nouă.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

Data afișării anunțului pe site

24.05.2018

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul

„Modernizare trotuar B-dul Revoluției din Decembrie, Pod 7 Noiembrie-Stația Mol –Municipiul Reșița”, propus a fi amplasat în Municipiul Reșița, jud. Caraş-Severin, titular Municipiul Reșița, cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1989, nr.1, jud. Caraş-Severin.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, şi vineri, între orele 0900 – 1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73 .

 

Data afişării anunţului pe site

21.05.2018

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  Reabilitare strada Primăriei și modernizare străzi secundare în comuna Cărbunari, jud. Caraș-Severin, propus a fi amplasat în intravilanul satului Cărbunari, județul Caraș-Severin, titular COMUNA CĂRBUNARI.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 9:00 – 15:00/13:00 şi la sediul titularului din Cărbunari, nr. 304.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

              Data afişării anunţului pe site: 30.03.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „REABILITARE MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DIN COMUNA SICHEVIȚA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN” propus a fi amplasat în comuna Sichevița, sat Sichevița, extravilan și intravilan, jud. Caraş-Severin, titular comuna Sichevița.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

Data afișării anunțului pe site: 08.03.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare LEA JT și branșament în loc. Oravița, zona PT 9075, str. Spitalului, str. A. Șaguna, str. Cloșca și str. Cimitirului”, jud. Caraș – Severin, propus a fi amplasat în intravilanul orașului Oravița :  str. Spitalului, str. A. Șaguna, str. Cloșca și str. Cimitirului, judeţul Caraş-Severin, titular  E- DISTRIBUȚIE BANAT reprezentată prin POP ADRIAN NICOLAE.

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

Data afișării anunțului pe site

07.03.2018

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DESFIINȚARE DOUĂ CASE FAMILIALE ȘI CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL ÎN REGIM P+1E CU ÎMPREJMUIRE” propus a fi amplasat în municipiul Caransebeș, str. Avram Iancu, nr. 8,  judeţul Caraş-Severin,, titular S.C. GEANY UNIVERSAL S.R.L.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 0900 – 1500, vineri între orele 0900 – 1300.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior nr.73.

Data afișării anunțului pe site: 02.03.2018