Back

Anunţuri dezbateri publice 2015

Anunţ public privind dezbaterea publică

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ-SEVERIN anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului fără context transfrontier pentru proiectul PERIMETRUL COLŢANI II, propus a fi amplasat în UAT Oraşul Bocşa, titular REALITAS INVESTMENTS SRL .

    Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

    Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Municipiul Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255223053, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 - 16:30 şi vineri  între orele 8:00 - 14:00 şi la sediul titularului din Bocşa, str. Dognecei, nr. 10, judeţul Caraş-Severin, tel/fax 0255555088 .

    Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro .

    Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria Bocşa, în data de 15 septembrie 2015, începând cu orele 13:00 .

    Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Municipiul Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, fax 0255226729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro , până la data de 15.09.2015.

 

              Data afişării anunţului pe site: 21.08.2015

 

Anunţ public privind dezbaterea publică

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Realizare Fermă porcine reproducţie” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Vărădia, sat Mercina, jud. Caraş-Severin, titular: SC MARESAU BREEDING SRL.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, şi la sediul SC MARESAU BREEDING SRL, Timişoara, strada Al.Odobescu, nr. 6, apartament 3B, judeţul Timiş, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc sediul Primăriei Comunei Vărădia, în data de 30.07.2015, începând cu orele 1400.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, până la data de 30.07.2015.

 

Data afişării anunţului pe site

09.07.2015

 

Anunţ public privind dezbaterea publică

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Realizare Fermă porcine pentru reproducţie şi creştere purcei” propus a fi amplasat în extravilanul Oraşului Oraviţa, sat Agadici, jud. Caraş-Severin, titular: SC FERKEL ZUCHT SRL.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, şi la sediul SC FERKEL ZUCHT SRL, Timişoara, strada Piaţa Victoriei nr. 1, judeţul Timiş, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc sediul Primăriei Oraşului Oraviţa, în data de 30.07.2015, începând cu orele 1200.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, până la data de 30.07.2015.

 

Data afişării anunţului pe site

09.07.2015

 

 

Anunţ public privind dezbaterea publică

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul Înfiinţarea unei ferme de vaci de lapte cu o capacitate de 884 capete, propus a fi amplasat în UAT Oraviţa - sat Agadici, titular MAXVITA PROD SRL (proiectul nu face obiectul privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier).

    Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

    Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni - joi/vineri, între orele 8.00 - 16.30/14.00 şi la sediul titularului din Timişoara, str. Florimund Mercy, nr. 4, ap. 17.

    Documentul menţionat este disponibil  şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro .

    Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria Oraviţa, în data de 12 iunie 2015, începând cu orele 13.00.

    Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, până la data de 12.06.2015.

 

              Data afişării anunţului pe site: 25.05.2015

 

 

Anunţ public privind dezbaterea publică

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul Înfiinţarea unei ferme de vaci de lapte cu o capacitate de 884 capete, propus a fi amplasat în UAT Oraviţa - sat Agadici, titular WIKOKUH BANAT SRL (proiectul nu face obiectul privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier).

    Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

    Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni - joi/vineri, între orele 8.00 - 16.30/14.00 şi la sediul titularului din Timişoara, blv. Take Ionescu, nr. 35, ap. 28.

    Documentul menţionat este disponibil  şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro .

    Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria Oraviţa, în data de 12 iunie 2015, începând cu orele 13.00.

    Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, până la data de 12.06.2015.

 

              Data afişării anunţului pe site: 25.05.2015

 

Anunţ public privind dezbaterea publică

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul Construire fermă pentru creștere și îngrășare porcine cu o capacitate de 8160 capete – localitatea Sacu, jud Caraș-Severin", propus a fi amplasat în localitatea Sacu, jud. Caraş-Severin, titular: S.C. ROCAD COM S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, şi la sediul SC ROCAD COM SRL, Reșița, Piața 1 Decembrie, nr.9, ap. 8, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc sediul Primăriei comunei Sacu, în data de 05.02.2015, începând cu orele 1200.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, până la data de 05.02.2015.

 

Data afişării anunţului pe site

14.01.2015