Back

Anunturi dezbateri publice 2018

Anunţ public privind dezbaterea publică

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului: Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului (fără context transfrontier), care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul Amenajare iaz piscicol prin excavare agregate minerale perimetrul CRIVINA-2, propus a fi amplasat în UAT Slatina-Timiș, titular TUDOR ALIN SRL.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni - joi/vineri, între orele 800 - 1630/1400 şi la sediul titularului din Slatina-Timiș, nr. 532, Caraș-Severin.

Documentul menţionat este disponibil  şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/documente-procedura-eim-si-ea .

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria Slatina-Timiș, în data de 24 iulie 2018, începând cu orele 1100.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, până la data de 24.07.2018.

              Data afişării anunţului pe site: 29.06.2018

 

Anunţ public privind dezbaterea publică

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul ”Modernizare hale creștere pui carne, construire corp administrativ, construire împrejmuire proprietate” amplasat amplasat în Comuna Berzovia, sat Berzovia, extravilan, jud. Caraş-Severin, titular: S.C. COLLINI S.R.L. reprezentată de Soceanu Nicolae.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, şi la sediul SC COLLINI SRL cu sediul social în orașul Bocșa, str. Republicii, nr. 3,  judeţul Caraș - Severin, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc sediul Primăriei Oraşului Berzovia, în data de 12.07.2018, începând cu orele 1200.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, până la data de 11.07.2018.

Data afişării anunţului pe site

12.06.2018

 

Anunţ public privind dezbaterea publică

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Obținerea autorizației de mediu pentru retehnologizare (montare utilaje) și reabilitare termică – Ferma nr. 7” amplasat în Bocșa, strada Sadovei, nr. 48, jud. Caraş-Severin, titular: SC TRANSAVIA SA.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, şi la sediul SC TRANSAVIA SA, Comuna Galda de Jos, sat Oiejdea, Şoseaua Alba Iulia – Cluj Napoca, km 11, judeţul Alba, în zilele de luni – vineri, între orele 0800 – 1600.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc sediul Primăriei Oraşului Bocșa, în data de 17.04.2018, începând cu orele 1200.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii / opinii / observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, până la data de 16.04.2018.

Data afişării anunţului pe site

27.03.2018

 

Anunţ public privind dezbaterea publică

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului fără context transfrontier, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru proiectul Amenajare iaz piscicol prin excavarea agregatelor minerale în perimetrul DALBO, propus a fi amplasat în extravilanul satului Bârz, comuna Dalboșeț, titular PHOENIX IMP SRL.

Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, tel/fax 0255223053/0255226729 şi la sediul titularului din Bozovici, 954, în zilele de luni-vineri, între orele 9 - 13.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/documente-procedura-eim-si-ea.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primăria comunei Dalboșeț, în data de 02.04.2018, începând cu orele 11;00 .

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind raportul de impact asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, până la data de 02.04.2018.

              Data afişării anunţului pe site: 12.03.2018