Back

Anunturi etapa de incadrare 2016

      Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Refacere și modernizare străzi calamitate în comuna Vermeș, propus a fi amplasat în comuna Vermeș, judeţul Caraş-Severin, titular Comuna Vermeș, cu sediul în localitatea Vermeș.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 09.02.2017 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

02.02.2017

                                                         

 

 

     

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Refacere drum comunal calamitat DC 87 Vermeș-Valeapai”, propus a fi amplasat în comuna Vermeș, judeţul Caraş-Severin, titular Comuna Vermeș, cu sediul în localitatea Vermeș.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 09.02.2017 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

02.02.2017

                                                         

 

 

     

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Renovare vilă, etajare parțială și extindere cu unități de cazare”, propus a fi amplasat în Oțelu Roșu, str. Revoluției, nr.164, judeţul Caraş-Severin,  titular SC LOMPREP SRL, cu sediul în Oțelu Roșu, str. Revoluției, nr. 206.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 08.02.2017 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

01.02.2017

                                                         

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire spălătorie auton(parc auto propriu)”, propus a se realiza în localitatea Bocșa, strada Binișului, nr. 10, judeţul Caraş-Severin, titular: SC TRANSAVIA SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  30.12.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

23.12.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin - anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare (autorizația de construire), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (fără imact transfrontieră şi fără evaluare adecvată), pentru proiectul Retehnologizare STAȚIE BETOANE Anina, propus a fi amplasat în Anina, str. Uzinei, nr. 16, titular CASTIL SRL.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 9-15/13, tel 0255223053, fax 0255226729, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 06.01.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire pensiune în regim P+2E (restaurant și pensiune)”, propus a se realiza în comuna Sasca Montană, sat Sasca Română, judeţul Caraş-Severin, titular: BUCINSCHI SANDA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  22.12.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

15.12.2016

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (nu intră sub incidența Convenției Espoo cu amendamentele ulterioare, ratificată prin Legea nr. 22/2001 și Legea nr. 289/2015), pentru proiectul Construire pensiune agroturistică în sat Dalboșeț, comuna Dalboșeț, județul Caraș-Severin, propus a fi amplasat în în satul Dalboșeț, comuna Dalboșeț, nr. 60, titular SPAUSTA IONUT PFA:

 • Continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului (autorizația de construire) fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM CS din Reșița, Petru Maior, 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 9-15/13, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 15.12.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin - anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare (autorizația de construire), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (fără imact transfrontieră şi fără evaluare adecvată), pentru proiectul Linie de producţie combustibil din material ecologic, propus a fi amplasat în Anina, str. Uzinei, nr. 16, titular CASTIL SRL.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmcs.anpm.ro .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 08.12.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Demolare clădiri  clădiri de pe parcela cu nr. top 43115 zona CET”, propus a se realiza în municipiul Reşiţa, b-dul Revoluţia din Decembrie nr. 1, judeţul Caraş-Severin, titular: SC  MANAGER INFO TOUR SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  08.12.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

08.12.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Sală de evenimente în localitatea Bozovici, comuna Bozovici, județul Caraș-Severin” propus a fi amplasat în comuna Bozovici, sat Bozovici, C.F. nr. 30907, județul Caraș-Severin, titular S.C. YSL LUSSYS S.R.L.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

05.12.2016

 

                                                

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

                Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune medie pe strada Calea Severinului, Balta Sărată și presiune redusă pe str.  Balta Sărată, Cernei, Țarcului, municipiul Caransebeș, Jud. Caraș-Severin” propus a fi amplasat în municipiul Caransebeș, jud. Caraş-Severin, titular S.C. E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

                Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 28.11.2016.               

Data afişării anunţului pe site

06.12.2016

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

                Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă pe strada Ardealului (parțial), G. Coșbuc, Rovinei, 1 Mai, I.L. Caragiale, Pipirigul Mic, Arinului, Teiului, S. Bărnuțiu, Sarmisegetuza, Zabranului, Luta Iovita, Rapsodiei, Bradului, Plopului, Pipirigul Mare, Pasionarea, G. Enescu”  propus a fi amplasat în municipiul Caransebeș, jud. Caraş-Severin, titular S.C. E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

                Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 28.11.2016.               

Data afişării anunţului pe site

06.12.2016

         

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire adăpost viței Berliște, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Berliște, Incinta Complex Zootehnic, nr.F.N., titular S.C. MEIERHOF S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 06.12.2016.

 

Data afişării anunţului pe site: 28.11.2016

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Construire piscină” propus a fi amplasat în comuna Pojejena, sat Divici, C.F. nr. 30664, județul Caraș-Severin, titular S.C. PRIVATNA RADNJA COD OMERA S.R.L..

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

24.11.2016

      Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

   Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Reconversia funcțională a unor terenuri degradate din orașul Oravița și transformarea acestora în zone de agrement și recreere pentru comunitate”, propus a fi amplasat în orasul Oravita, str. Zona Gării, C.F. nr. 33967 și 33975, judeţul Caraş-Severin.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, și vineri, orele 8,00–14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 22.11.2016 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

22.11.2016

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul Construire linie electrică, post de transformare și alimentare cu GPL, propus a fi amplasat in orașul Oravița, strada Andrei Șaguna, nr.32, jud. Caraș-Severin, titular: SC DJ &B AGROPRODUCT SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 28.11.2016.

 

Data afişării anunţului pe site: 22 .11.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire clădire utilitară cu instalații aferente, împrejmuire, garaj auto și teren minifotbal”, propus a se realiza în localitatea Bocșa, judeţul Caraş-Severin, titular: FUNDAȚIA UMANITARĂ ”TRIUMFUL INIMII”.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  22.11.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

15.11.2016

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire clădire utilitară cu instalații aferente, împrejmuire, garaj auto și teren minifotbal”, propus a se realiza în localitatea Bocșa, judeţul Caraş-Severin, titular: FUNDAȚIA UMANITARĂ ”TRIUMFUL INIMII”.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  22.11.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

15.11.2016

 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 293 din 16.11.2016

 

Ca urmare a solicitării depuse de  S.C. E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A. prin S.C. INSTAL GROUP S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, strada Timotei Cipariu, nr. 3, județul Arad, pentru proiectul „Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă” propus a fi amplasat în în municipiul Reșița, municipiul Reșița, str. Golului, col. Poiana Golului, jud. Caraş-Severin, cu nr. 5974 din data de 14.09.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.10.2016, şi a completărilor depuse sub nr. 7241 din data de 07.11.2016, că proiectul „Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă”  propus a fi amplasat în municipiul Reșița, str. Golului, col. Poiana Golului, jud. Caraş-Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 13. lit. a - Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului

In localitatea Reșița, pentru îmbunătățirea sistemului de distribuție a gazelor naturale, E.ON Distribuție România a propus înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze natural de pe str. Republicii, Liliacului, Romaniței, Tineretului, Hunedoarei, Galați, Progresului, Roman, Muncii, Crizantemei, Narcisei, Sportivilor.

Conductele din oțel existente vor fi înlocuite cu conducte din polietilenă. Desemenea se vor înlocui branșamentele existente din oțel cu branșamente din polietilenă.

Lungimea totală a conductelor proiectate este 2930 metri, iar numărul branșamentelor care se vor înlocui este de 97.

Distanţele minime ale conductei de presiune redusă faţă de alte gospodării subterane, construcţii sau obstacole vor fi:

 • clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite 3.0 m
 • clădiri fără subsoluri................................................................................ 2.0 m
 • canale pentru reţele termice, canale pentru instalaţii telefonice................ 2.0 m
 • conducte de canalizare.............................................................................. 1.5 m
 • cond. de apă, cabluri de forţă, cabluri telefonice montate direct în sol sau  căminele acestora                  0.6 m
 • cămine pentru reţele termice, telefonice şi canalizare, staţii sau cămine subterane în construcţii independente........................................................................... 1.0 m
 • linii de tramvai până la şina cea mai apropiată........................................ 1.5 m
 • copaci        ............................................................................................... 1.5 m
 • stâlpi          ............................................................................................... 0.5 m

        b) cumularea cu alte proiecte: nu e cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

        d) producţia de deşeuri:

In urma lucrărilor de înlocuire de conducte și branșamente gaze natural vor rezulta deșeuri sub formă de pământ excedentar. Cantitatea de pământ excedentar este de 686 metri cubi. Pentru excedentul lucrării se va încheia un contract de gestionare a deșeurilor rezultate după astuparea șanțurilor (adică a pământului excedentar) cu o societate agreată de primărie.

Conductele supraterane propuse pentru dezafectare vor fi demontate și predate beneficiarului, E.ON Distribuție România, după punerea în funcție a conductelor proiectate.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale;

  f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

        2.1. utilizarea existentă a terenului:

Conform  Certificatului de Urbanism nr. 287/16.08.2016, emis de Primăria municipiul Reșița, terenul se află în intravilan.    

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

        2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

        a) zonele umede: nu este cazul

        b) zonele costiere: nu e cazul

        c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

        d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

        e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

        f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul

          g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul.

         h) ariile dens populate: nu e cazul.

         i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

  3. Caracteristicile impactului potenţial

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

 • impact local, limitat la amplasament, cu afectarea minimă a locuitorilor din zonă în perioada de realizare a proiectului;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul.

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

 • impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei proiectului de dezafectare.

         d) probabilitatea impactului:

 • redusă, pe timpul executării lucrărilor.

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

 • în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor.
 • impact pozitiv după finalizare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

– proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

- cea mai apropiată arie protejată este ROSPA 0086 Munții Semenic – Cheile Carașului care este situat la 4 km față de proiect

Condiţiile de realizare a proiectului:

 1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 287/16.08.2016, emis de Primăria municipiul Reșița.
 3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 4. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 5. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 6. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 7. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 8. La terminarea lucrărilor, pe amplasament se vor executa lucrări de refacere a amplasamentului prin colectarea şi îndepărtarea resturilor de materiale, nivelarea şi compactarea terenului şi transportul pământului excedentar rezultat din săparea fundaţiilor, la un depozit pentru deşeuri inerte, respectiv completarea structurii stradale şi pietonale
 9. Gestionarea deşeurilor generate de lucrările de săpături şi rezultate indirect din lucrările de instalare a conductelor şi a branşamentelor, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, astfel :
 • Eliminarea deşeurilor din săpături (pământ, asfalt, beton) se va realiza în condiţiile stabilite de autoritatea publică locală a municipiului;
 • Pentru reducerea la minim a cantităţii de deşeuri din săpături se va respecta tehnologia de compactare a umpluturii din şanţuri ;
 • Se interzice abandonarea deşeurilor ;
 • Se interzice incinerarea deşeurilor;
 • Se interzice eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate;
 • Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi a deşeurilor valorificabile.
 1. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 2. În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010, la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art.22 alin(3) din HG nr.445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect

 

Ca urmare a solicitării depuse de  S.C. E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A. prin S.C. INSTAL GROUP S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, strada Timotei Cipariu, nr. 3, județul Arad, pentru proiectul „Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă” propus a fi amplasat în în municipiul Reșița, str. Republicii, Liliacului, Romaniței, Tineretului, Hunedoarei, Galați, Progresului, Roman, Muncii, Crizantemei, Narcisei, Sportivilor, jud. Caraş-Severin, cu nr. 5973 din data de 14.09.2016,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.10.2016, şi a completărilor depuse sub nr. 7240 din data de 07.11.2016, că proiectul „Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă”  propus a fi amplasat în municipiul Reșița, str. Republicii, Liliacului, Romaniței, Tineretului, Hunedoarei, Galați, Progresului, Roman, Muncii, Crizantemei, Narcisei, Sportivilor, jud. Caraş-Severin, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)  proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 13. lit. a - Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.;

b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului

        a) mărimea proiectului

In localitatea Reșița, pentru îmbunătățirea sistemului de distribuție a gazelor naturale, E.ON Distribuție România a propus înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze natural de pe str. Republicii, Liliacului, Romaniței, Tineretului, Hunedoarei, Galați, Progresului, Roman, Muncii, Crizantemei, Narcisei, Sportivilor.

Conductele din oțel existente vor fi înlocuite cu conducte din polietilenă. Desemenea se vor înlocui branșamentele existente din oțel cu branșamente din polietilenă.

Lungimea totală a conductelor proiectate este 3635 metri, iar numărul branșamentelor care se vor înlocui este de 102.

Distanţele minime ale conductei de presiune redusă faţă de alte gospodării subterane, construcţii sau obstacole vor fi:

 • clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite 3.0 m
 • clădiri fără subsoluri................................................................................ 2.0 m
 • canale pentru reţele termice, canale pentru instalaţii telefonice................ 2.0 m
 • conducte de canalizare.............................................................................. 1.5 m
 • cond. de apă, cabluri de forţă, cabluri telefonice montate direct în sol sau  căminele acestora                  0.6 m
 • cămine pentru reţele termice, telefonice şi canalizare, staţii sau cămine subterane în construcţii independente........................................................................... 1.0 m
 • linii de tramvai până la şina cea mai apropiată........................................ 1.5 m
 • copaci        ............................................................................................... 1.5 m
 • stâlpi          ............................................................................................... 0.5 m

        b) cumularea cu alte proiecte: nu e cazul

        c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

        d) producţia de deşeuri:

In urma lucrărilor de înlocuire de conducte și branșamente gaze natural vor rezulta deșeuri sub formă de pământ excedentar. Cantitatea de pământ excedentar este de 686 metri cubi. Pentru excedentul lucrării se va încheia un contract de gestionare a deșeurilor rezultate după astuparea șanțurilor (adică a pământului excedentar) cu o societate agreată de primărie.

Conductele supraterane propuse pentru dezafectare vor fi demontate și predate beneficiarului, E.ON Distribuție România, după punerea în funcție a conductelor proiectate.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

▪ în perioada de execuţie: noxe  din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale;

  f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu e cazul.

2. Localizarea proiectului

    Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

        2.1. utilizarea existentă a terenului:

Conform  Certificatului de Urbanism nr. 287/16.08.2016, emis de Primăria municipiul Reșița, terenul se află în intravilan.    

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

        2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

        a) zonele umede: nu este cazul

        b) zonele costiere: nu e cazul

        c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul

        d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul

        e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu e cazul

        f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul

          g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu e cazul.

         h) ariile dens populate: nu e cazul.

         i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu e cazul.

  3. Caracteristicile impactului potenţial

         a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:

 • impact local, limitat la amplasament, cu afectarea minimă a locuitorilor din zonă în perioada de realizare a proiectului;

         b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul.

         c) mărimea şi complexitatea impactului:

 • impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei proiectului de dezafectare.

         d) probabilitatea impactului:

 • redusă, pe timpul executării lucrărilor.

         e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

 • în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor.
 • impact pozitiv după finalizare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

– proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

- cea mai apropiată arie protejată este Rezervația Naturală Pădurea Ezerișel care este situat la 4,6 km față de proiect

Condiţiile de realizare a proiectului:

 • Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş– Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
 • Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 287/16.08.2016, emis de Primăria municipiul Reșița.
 • Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
 • Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
 • Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii legale.
 • Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală. 
 • Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
 • La terminarea lucrărilor, pe amplasament se vor executa lucrări de refacere a amplasamentului prin colectarea şi îndepărtarea resturilor de materiale, nivelarea şi compactarea terenului şi transportul pământului excedentar rezultat din săparea fundaţiilor, la un depozit pentru deşeuri inerte, respectiv completarea structurii stradale şi pietonale
 • Gestionarea deşeurilor generate de lucrările de săpături şi rezultate indirect din lucrările de instalare a conductelor şi a branşamentelor, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, astfel :
 • Eliminarea deşeurilor din săpături (pământ, asfalt, beton) se va realiza în condiţiile stabilite de autoritatea publică locală a municipiului;
 • Pentru reducerea la minim a cantităţii de deşeuri din săpături se va respecta tehnologia de compactare a umpluturii din şanţuri ;
 • Se interzice abandonarea deşeurilor ;
 • Se interzice incinerarea deşeurilor;
 • Se interzice eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate;
 • Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi a deşeurilor valorificabile.
 1. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.
 2. În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010, la finalizarea investiţiei titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această situaţie prevederile art.22 alin(3) din HG nr.445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: de continuare a procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (fără impact asupra mediului în context transfrontier), pentru proiectul Schimbare de destinație din magazie în atelier pentru șlefuire piese de aluminiu, propus a fi amplasat în Oravița – Ferma nr. 9 Greoni, titular Primăria Orașului Oravița.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 9-15/13, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 20.11.2016.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 15.11.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă” propus a fi amplasat în municipiul Reșița, str. Republicii, Liliacului, Romaniței, Tineretului, Huneedoarei, Galați, Progresului, Roman, Muncii, Crizantemei, Narcisei, Sportivilor, jud. Caraş-Severin, titular S.C. E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 08.11.2016.

             

Data afişării anunţului pe site

16.11.2016

 

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă”  propus a fi amplasat în municipiul Reșița, str. Golului, col. Poiana Golului, jud. Caraş-Severin, titular S.C. E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 08.11.2016.

             

Data afişării anunţului pe site

16.11.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul Modernizare străzi comuna Prigor, propus a fi amplasat in comuna Prigor, sat Prigor, Pătaș, Borlovenii Noi, Borlovenii Vechi, titular COMUNA PRIGOR.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 16.11.2016.

 

Data afişării anunţului pe site: 09 .11.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire pensiune turistică P+M, parcare auto și împrejmuire teren, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Bucoșnița, sat Petroșnița, nr. F.N. titular IOVANOVICI NISTOR

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 08.11.2016.

 

Data afişării anunţului pe site: 01.11.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul „Construire locuință familială P+m și împrejmuire teren”, propus a se realiza în comuna Zăvoi, sat Poiana Mărului, judeţul Caraş-Severin, titular: GOJE GHEORGHE.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  10.11.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

03.11.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea adecvată, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul „Construire locuință familială P+m și împrejmuire teren”, propus a se realiza în comuna Zăvoi, sat Poiana Mărului, judeţul Caraş-Severin, titular: GOJE GHEORGHE.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  10.11.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

03.11.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, cu efectuarea evalurii adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Reprofilare, regularizare albie minoră râu Timiș – perimetrul Bucoșnița, propus a fi amplasat în UAT Bucoșnița și UAT Buchin, titular EMILIANO VESR S.R.L.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, e-mail: office@apmcs.anpm.ro, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 9:00-15:00/13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

Data afişării anunţului pe site: 31.10.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea aprobării de dezvoltare fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Restaurarea, conservarea, reabilitarea și punerea în valoare a monumentului de clasa A: ANSAMBLUL PUȚULUI I, ANINA, propus a fi amplasat în Anina , titular UAT Orașul Anina .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 9:00 – 15:00/13:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 27.10.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Lucrări de construire Extindere rețea de canalizare, și realizare stație de  epurare ape uzate în localitatea Lupac, comuna Lupac, județul Caraș- -Severin, propus a fi amplasat în comuna Lupac, satul Lupac , titular COMUNA LUPAC .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 9:00 – 15:00/13:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

 

 

                 Data afişării anunţului pe site: 10.10.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Sistem de canalizare şi staţie de epurare în satul Iablanița, comuna Iablanița, jud. Caraș-Severin, propus a fi amplasat în UAT Iablanița, satul Iablanița , titular COMUNA IABLANIȚA .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 9:00 – 15:00/13:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 20.10.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire spațiu clinic recuperare oncologică, clădiri E, F, G și construire laborator cameră hiperbară, propus a se realiza în localitatea comuna Sasca Montană, sat Slatina Nera, judeţul Caraş-Severin, titular: FUNDAȚIA SFÂNTA IRINA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  08.10.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

05.10.2016

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Stație GPL și distribuție auto, propus a se realiza în localitatea Domașnea, DN6 – E70, km 415, judeţul Caraş-Severin, titular: SC ULPIA TRAIANA MOC SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  29.09.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

22.09.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Mehadica, propus a fi amplasat in intravilanul și extravilanul comunei Mehadica nr.F.N., titular COMUNA MEHADICA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 03.06.2016.

 

Data afişării anunţului pe site: 30.09.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Stație GPL și distribuție auto, propus a se realiza în localitatea Domașnea, DN6 – E70, km 415, judeţul Caraş-Severin, titular: SC ULPIA TRAIANA MOC SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  22.09.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

29.09.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Înființare sistem alimentare cu apă în sat Iablanița, comuna Iablanița, jud. Caraș-Severin, propus a fi amplasat în UAT Iablanița satul Iablanița , titular COMUNA IABLANIȚA .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 9:00 – 15:00/13:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 11 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 20.09.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Complex comercial PARABO”, propus a se realiza în localitatea Bocșa, strada Carpați, nr. 7, judeţul Caraş-Severin, titular: SC PARABOMIR SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  22.09.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

15.09.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire și amenajare grădină de vară, propus a se realiza în municipiul Caransebeș, strada Ardealului, F.N., judeţul Caraş-Severin, titular: MÂRZA FLORICA HILDA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  09.09.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

09.09.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: menținerea deciziei etapei de încadrare nr. 22 din 03.02.2015 pentru proiectul Edificare amplasament de radiocomunicaţii, translator de televiziune Oraviţa; clădire administrativă parter aprox 35 mp, turn metalic h=60 m, împrejmuire , propus a fi amplasat în UAT Oravița , titular S.N. RADIOCOMUNICAŢII S.A. – Sucursala Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 9:00 – 15:00/13:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 29.08.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire anexe gospodărești cu instalații aferente și împrejmuire fronton, propus a se realiza în orașul Bocșa, strada Dacia, nr.23, judeţul Caraş-Severin, titular:PERIAN COSTEL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  05.09.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

29.08.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reamenajare parțială și schimbare destinație în spațiu comercial, amplasare firmă luminoasă și reclamă luminoasă și reclamă fațadă, amplasare rampă pentru persoane cu dizabilități, propus a se realiza în localitatea Bozovici, Hotel Miniș, judeţul Caraş-Severin, titular: SC PROFI ROM FOOD SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  29.08.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

22.08.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere hală industrială; construcții spații comerciale; birouri; și ziduri pentru reclame, propus a se realiza în municipiul Reşiţa, strada Timișoarei, nr. 38A, judeţul Caraş-Severin, titular: SC DUTCH IMO-COM SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  18.08.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

11.08.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă”  titular S.C. E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 12.08.2016.

           

Data afişării anunţului pe site

04.08.2016

 

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă loc. Marga parțial și rețea de alimntare loc. Vama-Marga”  titular S.C. E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 12.08.2016.

           

Data afişării anunţului pe site

04.08.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru ”Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Ciclova Română, comuna Ciclova Română”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul localității Ciclova Română, jud Caraș-Severin, titular primăria comunei Ciclova Română

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

15.07.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Alimentare cu energie electrică – centru de management integrat al deșeurilor Lupac‟ în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin”  propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Lupac, jud Caraș-Severin, titular CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

06.07.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Deviere LEA 20 KV Oravița și PTA 9060 pentru construire magazin PENNY MARKET, propus a fi amplasat în Oravița, str. Cloșca, nr. 41A.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 9:00 – 15:00/13:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 24.06.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Construire magazin Penny Market și magazin cu produse din carne și brânzeturi, accese auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare vericală, reclame pe fațadă și parcare, pilon publicitar luminos, împrejmuire, branșament la utilități, organizare de șantier și montare post de transformare”  propus a fi amplasat în orașul Oravița, str. Cloșca, nr.41A, jud. Caraş-Severin, titular S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA  S.R.L..

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

17.06.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

                Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Executarea unui puț forat la adâncimea de 100 m pentru alimentarea cu apă menajeră și de irigat la Stația de transfer Pojejena; jud. Caraș-Severin” titular Consiliul Județean Caraș Severin.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

                Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 28.04.2016.

               

Data afişării anunţului pe site

20.04.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare și extindere construcție stație de epurare, propus a se realiza în localitatea Bocșa, strada Binișului, nr. 10, judeţul Caraş-Severin, titular: SC TRANSAVIA SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  06.06.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

30.05.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Amenajare interioară, exterioară şi extindere spaţiu comercial existent, amplasare firmă luminoasă şi reclame pe faţadă în vederea amenajării unui spaţiu comercial tip Profi, realizare acces auto aprovizionare marfă”, propus a fi amplasat in intravilanul oraşului Bocşa, str. Funicularului, nr.F.N., titular S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 28.05.2016.

 

Data afişării anunţului pe site: 20.05.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire hală producţie; depozit; clădire birouri; anexe tehnice şi platforme auto; organizarea execuţiei Autoliv Reşiţa”, propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Reşiţa, Parc Industrial Valea Ţerovei, nr.F.N., titular S.C. ICCO FACILITY MANAGEMENT S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 03.06.2016.

 

Data afişării anunţului pe site: 26.05.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: cu efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi cu efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Amenajare iaz piscicol prin excavare agregate minerale perimetrul Crivina , propus a fi amplasat în UAT Slatin-Timiș, titular TUDOR ALIN SRL .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 9:00 – 15:00/13:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 11 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 26.05.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Lucrări de modernizare străzi, satul Prisian din comuna Buchin, jud. Caraș-Severin” propus a fi amplasat în intravilanul comunei Buchin, sat Prisian, jud. Caraş-Severin.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

25.05.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Modernizare străzi în comuna Buchin, localitatea Valea Timişului”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Buchin, sat Valea Timişului, titular Comuna Buchin

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 28.05.2016.

 

Data afişării anunţului pe site: 20.05.2016

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

                Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Asfaltarea str. Semenicului (sector str. I. Creangă – str. Libertății) str. Ion Creangă (zona pod Bârzava – str. Al. Sahia), str. Al. Sahia, str. Bicazului, str. Libertății, str. Livezilor, str. Carașului, str. Zeno Vancea” titular ORAȘ BOCȘA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

                Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 19.05.2016.

               

Data afişării anunţului pe site

11.05.2016

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Modificări interioare și exterioare clădire existentă parter; Construire magazin de prezentare cu atelier de producție mobilă parter și împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în Municipiului Reșița, str. Zimbrului, nr.44,judeţul Caraş-Severin,  titular S.C. ANTIK LUC VANE S.R.L.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 16.05.2016 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

09.05.2016

                                                         

 

 

      

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și intrare în legalitate pensiune turistică D2+D1+P+1E+M, construire sală multivalentă”, propus a fi amplasat în Băile Herculane, str. Complexelor, nr.9, C.F. nr. 31582-Băile Herculane, nr. top 31582, judeţul Caraş-Severin,  titular CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 16.05.2016 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

09.05.2016

                                                          

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Desființare linii ferate industriale – Platforma Mociur”  propus a fi amplasat în municipiul Reșița, str. Mociur, nr.50, jud. Caraş-Severin, titular S.C. U.C.M.Reșița S.A.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

06.05.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Extinderi construcții existente – ștrand termal și clădire administrativă, centrală termică și bazin acoperit, restaurant, propus a fi amplasat în UAT Oravița – Ștrand termal, DN 57 , titular EUROTRANS URSU SRL .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 9:00 – 15:00/13:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 06.05.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Demolare construcții existente, propus a se realiza în localitatea Reșița, b-dul Republicii, nr. 100, judeţul Caraş-Severin, titular: SC LIDL ROMÂNIA SCS.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  10.05.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

03.05.2016

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Amenajare iaz piscicol prin excavare agregate minerale în perimetrul Buchin”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Buchin, sat Buchin, nr. Top parcele 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6319, 6320, 6321, titular S.C. EMILIANO VEST S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 09.05.2016.

 

Data afişării anunţului pe site: 29.04.2016

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Amenajare iaz piscicol prin excavare agregate minerale în perimetrul Zăvoi-Buchin2”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Buchin, sat Buchin, nr. Top parcele 627, 628, 629, 630, 565, 570, 571, 580, titular S.C. EMILIANO VEST S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 09.05.2016.

 

Data afişării anunţului pe site: 29.04.2016

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: cu evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare construcţie fără modificări structurale şi modificarea destinaţiei pentru construcţii existente din abator şi fabrică în hală creştere păsări”, propus a se realiza în localitatea Bocșa, strada binișului, nr. 1, judeţul Caraş-Severin, titular: SC TRANSAVIA SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  05.04.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

28.04.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul regularizare pârâu Valea Bolvașnița în localitatea Valea Bolvașnița, comuna Mehadia, județ Caraș-Severin, propus a fi amplasat în UAT Mehadia – intravilan și extravilan sat Valea Bolvașnița , titular ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 9:00 – 15:00/13:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 28.04.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire spălătorie auto self-service şi achiziţionare de echipamente”, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Mehadia, sat Mehadia, nr.725, titular S.C. BRANCU LIANA S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 29.04.2016.

 

Data afişării anunţului pe site: 21.04.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul regularizare pârâu Valea Bolvașnița în localitatea Valea Bolvașnița, comuna Mehadia, județ Caraș-Severin, propus a fi amplasat în UAT Mehadia – intravilan și extravilan sat Valea Bolvașnița , titular ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT .
    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 9:00 – 15:00/13:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

                 Data afişării anunţului pe site: 28.04.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare străzi în satul Giurgiova, comuna Goruia, județul Caraș-Severin”, propus a se realiza în satul Giurgiova, comuna Goruia, judeţul Caraş-Severin, titular: comuna Goruia.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21.03.2016).

Data afişării anunţului pe site

14.03.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire clădire anexă gospodărească a exploatațiilor agricole și rețele și dotări tehnico-edilitare (bazin vidanjabil)”, propus a se realiza în municipiul Reşiţa, strada Calea Caransebeșului, judeţul Caraş-Severin, titular: MÂȚU BAGIU LIVIU.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  22.04.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

15.04.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul „Modernizare drumuri sătești în comuna Naidăș”, propus a fi amplasat în localitatea Naidăș, titular Comuna Naidăș.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21.04.2016.

 

 

 

Data afişării anunţului pe site: 14.04.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare drumuri comunale etapa II, Comuna Constantin Daicoviciu, judeţul Caraş-Severin, propus a fi amplasat în UAT Constantin Daicoviciu – satele Mîtnicu Mare și Maciova , titular UAT Constantin Daicoviciu .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 8:00 – 16:30/14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 14.04.2016

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

                Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „MODERNIZARE DRUM COMUNAL ȘI STRĂZI ÎN COMUNA SLATINA TIMIȘ, JUD. CARAȘ-SEVERIN”  titular COMUNA SLATINA TIMIȘ.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

                Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 07.04.2016.

               

Data afişării anunţului pe site

30.03.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Demolare clădiri existente CET Energoterm Reșița SA, propus a se realiza în municipiul Reşiţa – b-dul Revoluția din Decembrie, nr. 1, judeţul Caraş-Severin, titular: SC MANAGER INFO TOUR SRL București.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  28.03.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

21.03.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Amenajare spălătorie auto”, propus a fi amplasat in intravilanul oraşului Oraviţa, str. Cloşca, nr.12, Incintă Autogară, titular VUC IULIANA-GEANINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 01.04.2016.

 

Data afişării anunţului pe site: 24.03.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Locuinţă cu spălătorie şi atelier auto D+P+M; piscină; anexă; parcare; împrejmuire, propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Reşiţa, str. Ion Vidu, nr.11, titular DAVID ADRIAN EMANUEL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 31.03.2016.

 

Data afişării anunţului pe site: 23.03.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul „Alimentare cu energie electrică casă familială”, propus a fi amplasat în oraș Moldova Nouă, localitatea Moldova Veche, str. Dunării nr. 161, titular Enel Distributie Banat.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 31.03.2016.

 

 

 

Data afişării anunţului pe site: 23.03.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare şi amenajare zona de agrement Secu”, propus a se realiza în municipiul Reşiţa – Staţiunea Secu, judeţul Caraş-Severin, titular: SC TESSERACT – ARH SRL Reşiţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  21.03.2016 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

14.03.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul „„Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă pe str. 1Mai; Traian Doda; Apei; Arinilor; Banatului; Bratovei; Luncii; Mureș; Pogăniciului; Sălciilor; Tarinei; Viitorului”  ”, propus a fi amplasat în municipiul Reșița, sat Țerova, titular S.C. E-ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A.,.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 25.03.2016.

 

 

 

Data afişării anunţului pe site: 18.03.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Modernizare drum comunal şi stradă în comuna Băuţar”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Băuţar, sat Cornişoru şi Bucova, titular Comuna Băuţar

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 15.03.2016.

 

Data afişării anunţului pe site: 04.03.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Pietruire strazi comunale în comuna Băuţar”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Băuţar, sat Băuţar şi Bucova, titular Comuna Băuţar

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 15.03.2016.

 

Data afişării anunţului pe site: 04.03.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

                Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de construire: Extindere spațiu comercial alimentație publică în regim parter” titular Almăjan Ana Aurora.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

                Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 07.04.2016.

               

Data afişării anunţului pe site

30.03.2016

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul „CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE în localitățile MĂURENI ȘI ȘOȘDEA, județul CARAȘ-SEVERIN”, propus a fi amplasat în comuna Măureni, sat Măureni și sat Șoșdea, titular COMUNA MĂURENI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 04.03.2016.

 

 

 

Data afişării anunţului pe site: 26.02.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Înlocuire conducte şi branşamente gaze naturale presiune redusă, sat Mal”, propus a fi amplasat în intravilanul oraşului Oţelu Roşu, sat Mal, titular E.ON GAZ DISTRIBUŢIE ROMÂNIA prin SC INSTGAT SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 23.02.2016.

 

Data afişării anunţului pe site: 12.02.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Modernizare infrastructură LEA JT Ticvaniu Mare zona PTA 9016 şi zona PTA 9017, propus a fi amplasat în intravilanul satului Ticvaniu Mare, comuna Ticvaniu Mare, judeţul Caraş-Severin, titular Enel Distribuţie Banat SA .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 9:00 – 15:00/13:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 11 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 10.02.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi fără efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Modernizare infrastructură LEA JT Nicolinţ zona PTA 9086 , propus a fi amplasat în intravilanul satului Nicolinţ, comuna Ciuchici, judeţul Caraş-Severin, titular Enel Distribuţie Banat SA .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 9:00 – 15:00/13:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 11 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 10.02.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Modernizare și reabilitare străzi și drumuri comunale în comuna Armeniș, județul Caraș-Severin”  propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Armeniș, jud. Caraş-Severin, titular primaria comunei Armeniș.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

28.012016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Modernizare şi reabilitare străzi şi drum comunal DC31”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Iablaniţa, sat Iablaniţa, Petnic şi Globu Craiovei, titular Comuna Iablaniţa

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 08.02.2016.

 

Data afişării anunţului pe site: 29.01.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Înlocuire conducte gaze naturale presiune medie, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Reşiţa, bulevardul Revoluţia din Decembrie, titular EON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA SA.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 900 – 1500/1300, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmcs.anpm.ro  .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 11 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 29.01.2016

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUM COMUNAL  ÎN COMUNA SACU, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN” titular COMUNA SACU.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21.01.2015.

          

Data afişării anunţului pe site

13.01.2015