Back

Anunturi etapa de incadrare 2017

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare (autorizația de construire), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră şi fără evaluare adecvată pentru proiectul Modernizare străzi în comuna Berzovia, propus a fi amplasat în intravilanul localităților Berzovia și Gherteniș, judeţul Caraş-Severin, titular Comuna Berzovia (proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului).

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0900 – 1500/1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Data afişării anunţului pe site: 18.08.2017.

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Consolidare maluri râu Timiș la Jupa și Sacu, jud Caraș-Severin” propus a fi executat pe teritoriile administrative ale comunei Sacu și orașului Caransebeș, în extravilan, județul Caraș-Severin, titular Administrația Bazinală de Apă Banat.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

 

Data afișării anunțului pe site

16.08.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră pentru proiectul Execuția a două foraje tubate Ø=324 mm, în lungime de 265 m pentru evacuarea apelor de mină contaminate radioactiv de la cota de inundare de +180 m, mina Ciudanovița, jud. Caraș-Severin, propus a fi amplasat în incinta minieră Ciudanovița, comuna Ciudanovița, titular CONVERSMIN S.A.. .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din municipiul Reșița, Petru Maior, 73, tel. 0255223053, fax 0255226729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro, în zilele de luni/joi/vineri, între orele 9.00-15.00/13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site 10.08.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrări de exploatare carieră pentru dacit industrial și de construcții în perimetrul temporar de exploatare Mehadia-Valea Mare, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Mehadia, sat Mehadia, titular S.C. ECU-NATUR S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 10.08.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 02.08.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Asfaltare str. Bichiștin, str. Morii, str. Ghiocelului (tronson DN 58 B Reșița – Timișoara – intersecție cu str. Bichiștin) și str. Colțan, propus a fi amplasat în orașul Bocșa, str. Bichiștin, str. Morii, str. Ghiocelului (tronson DN 58 B Reșița – Timișoara – intersecție cu str. Bichiștin) și str. Colțan, jud. Caraş-Severin.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, și vineri, orele 8,00–14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 05.08.2017 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

Data afişării anunţului pe site

28.07.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire magazin bricolaj și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de șantier pentru SC Auto Alex SRL, propus a fi amplasat în orașul Oravița, str. Cloșca, nr.F.N., C.F. nr.36149,  titular SC AUTO ALEX SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 27.07.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 20.07.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul proceduri de evaluare a impactului asupra mediului și fără context transfrontieră pentru proiectul Program de explorare cu foraje în perimetrul ASCUȚITA MARE, județul Caraș-Severin, propus a fi amplasat în UAT Glimboca, titular HYBRID ENERGY S.R.L. cu sediul în Deva, str. Horea, nr. 94, jud. Hunedoara.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM CS din Reșița, Petru Maior, 73, luni-joi/vineri, între orele 9-15/13, precum şi la următoarea adresă de internet (pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului) http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 14.07.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

   Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Reconversia funcțională a unor terenuri degradate din orașul Oravița și transformarea acestora în zone de agrement și recreere pentru comunitate, propus a fi amplasat în orasul Oravita, str. Zona Gării, C.F. nr. 33967 și 33975, judeţul Caraş-Severin.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, și vineri, orele 8,00–14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 19.07.2017 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

12.07.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare adecvată, pentru proiectul „Construire casă de vacanță P+M” amplasat în comuna Zăvoi, sat Poiana Mărului, nr.F.N., jud. Caraş-Severin, propus a fi amplasat în intravilanul localității Poiana Mărului , jud. Caraş- Severin, beneficiar Arion Romulus și Arion Aurelia

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  12.07.2017 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

05.07.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră pentru proiectul MODERNIZARE DJ 581, INTERSECȚIA CU DJ 586 (SECĂȘENI) – INTERSECȚIE CU DN 57 (GRĂDINARI), propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul satelor Grădinari și Ticvaniu Mare și în extravilanul satului Secășeni, judeţul Caraş-Severin, titular CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN:

 • proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 9:00-15:00/13:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 10.07.2017.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 05.07.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Realizare 3 corpuri locuințe colective în regim P+2, garaje și împrejmuire teren” propus a fi amplasat în municipiul Caransebeș, str. Laurențiu Iancu, nr. FN, jud. Caraş-Severin, titular S.C. MOREST CONSTRUCT M.R.I. S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 07.07.2017.    

Data afişării anunţului pe site

29.06.2017

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Instalație GPL și depozit GPL capacitate 4990 litri, propus a fi amplasat în localitatea Oravița, DN57, km 5,1, jud. Caraş-Severin, titular: AGDEPOT S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  06.07.2017 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

29.06.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de construire HALĂ CONFECȚII METALICE - Berzovia” propus a fi amplasat în comuna Berzovia, sat Berzovia, intravilan, CF 35665, nr. cad. 35665,  jud. Caraş-Severin, titular S.C. PROIECT METAL S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 17.06.2017.    

Data afişării anunţului pe site

09.06.2017

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră și de evaluare adecvată pentru proiectul Reparații scări de pești MHC Sebeșel 1, Sebeșel 2, Cuntu, Craiu 1, Craiu 2 în vederea optimizării conectivității logitudinale a tronsoanelor de apă, propus a fi amplasat în extravilanul satului Borlova, comuna Turnu Ruieni, titular BALKAN HYDROENERGY S.R.L. de continuare a procedurii de aprobare de dezvoltare fără evaluarea impactului asupra mediului și fără efectuarea evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, tel 0255223053, fax 0255226729, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 9-15/13, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 16.06.2017.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 06.06.2017

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Înființare drum agricol localitatea Berzovia – Gherteniș, comuna Berzovia, județul Caraș-Severin, propus a fi amplasat în extravilanul satelor Berzovia și Gherteniș, titular COMUNA BERZOVIA : proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, tel./fax 0255223053/0255226729, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 9-15/13, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/anunturi-publice .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 08.06.2017

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră, pentru proiectul Înființare drum agricol localitatea Berzovia – Gherteniș, comuna Berzovia, județul Caraș-Severin, propus a fi amplasat în extravilanul satelor Berzovia și Gherteniș, titular COMUNA BERZOVIA : proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, tel./fax 0255223053/0255226729, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 9-15/13, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/anunturi-publice .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 08.06.2017

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

                Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „PENSIUNE TURISTICĂ / 15 CAMERE, AMENAJARE ÎMPREJMUIRE INCINTĂ” propus a fi amplasat în comuna Ciclova Română, satul Socolari, nr. 39, jud. Caraş-Severin, titular S.C. GHEVMA S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

                Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 25.05.2017.               

Data afişării anunţului pe site

17.05.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construirea unui imobil cu regim de înălțime parter + etaj parțial; funcțiunea de magazin retail; realizarea de parcaje lasol; amenajarea incintei cu spații verzi plantate; alei carosabile și pietonale; împrejmuire teren; amplasare post trafo; organizare șantier, amenajare accese auto și pietonale”, propus a fi amplasat în localitatea Reșița, b-dul Revoluția din Decembrie, nr. 1, jud. Caraş-Severin, titular: MANAGER INFO TOUR S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  07.06.2017 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

31.05.2017

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare pod ENEL”, propus a fi amplasat în localitatea Reșița, b-dul Revoluția din Decembrie, nr. 2, jud. Caraş-Severin, titular: MANAGER INFO TOUR S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  05.06.2017 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

29.05.2017

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră pentru proiectul Amenajare camping, propus a fi amplasat în Turnu Ruieni, comuna Turnu Ruieni, titular PIRAMIDE ITAL-GEST SRL .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, tel 0255223053, fax 0255226729, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 9-15/13, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 07.06.2017.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 30.05.2017

   

 

  Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul : „Lucrări de construire SURSĂ DE APĂ DIN FORAJ LOCALITATEA CUPTOARE  ȘI CRUȘOVĂȚ, COM. CORNEA, JUD CARAȘ SEVERIN propus a fi amplasat în interiorul uzinei de tratare a apei și înmagazinare a localității Cuptoare; în extravilanul comunei  Cornea; jud. Caraş-Severin, titular  comuna Cornea, cu sediul în comuna Cornea,  str. Principală nr. 261, jud. Caraş- Severin.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  06.06.2017 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

30.05.2017

                                                         

 

 

     

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi/sau de evaluare adecvată,  pentru proiectul : „Lucrări de construire SURSĂ DE APĂ DIN FORAJ  LOCALITATEA  CORNEA, COM. CORNEA, JUD CARAȘ SEVERIN”, propus a fi amplasat în interiorul uzinei de tratare a apei și înmagazinare a localității Cornea; extravilanul comunei Cornea; jud. Caraş-Severin, titular  comuna Cornea, cu sediul în comuna Cornea,  str. Principală nr. 261, jud. Caraş- Severin.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  06.06.2017 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

30.05.2017

                                                         

 

 

     

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Extindere capacitate producție prin construire hală producție în regim parter”, propus a fi amplasat în Municipiul Reșița, str. Valea Țerovei, nr.24, jud. Caraş-Severin, titular  S.C. SPALECK SRL, cu sediul în Reșița, str. Castanilor, nr.113, jud. Caraş-Severin.

 „

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 26.05.2017 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

19.05.2017

     

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Ecologizare teren prin demolare hale industriale și clădiri”, propus a fi amplasat în Municipiul Reșița – Platforma Industrială Mociur, str. Mociur, nr.50, jud. Caraş-Severin, titular  S.C. SYNCRON SRL, cu sediul în Tg. Mureș, str. G-ral Avramescu, nr.4, jud. Mureș.

 „

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 29.05.2017 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Amenajare iaz piscicol prin excavare agregate minerale perimetrul Păltiniș, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Păltiniș, titular S.C. SETRA S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 19.05.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 11.05.2017

 

 

- proiect -

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 133/11.05.2017

 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  ROMAT SPEED SRL cu sediul social în comuna Ciorogârla, sat Ciorogârla, str. Narciselor, nr. 3D, judetul Ilfov, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 2533 din 20.04.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificările și completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.05.2017, că proiectul Exploatare temporară în perimetrul LUNCA BĂNIEI, com. Bănia, jud. Caraș-Severin propus a fi amplasat în extravilanul satului Bănia, comuna Bănia, județul Caraș-Severin se supune evaluării impactului asupra mediului şi se supune evaluării adecvate.

           

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 2 – industria extractivă, lit. a) cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

    1. Caracteristicile proiectului

    a) mărimea proiectului: volumul excavat 200 mii m3 agregate minerale (nisip și pietriș);

    b) cumularea cu alte proiecte: în zonă sunt activități similare, inclusiv stații de sortare-spălare;

    c) utilizarea resurselor naturale: nisipul și pietrișul fac parte din categoria resurselor neregenerabile;

    d) producţia de deşeuri: nu este cazul;

    e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: în realizarea proiectului sunt emisii poluante din activitatea principală – excvațiile propriu-zise, precum și din activitățile colaterale de transport, prelucrare și depozitare;

    f) riscul de accident: posibile evacuări accidentale de carburanți/lubrifianți în mediul geologic.

    2. Localizarea proiectului

    2.1. utilizarea existentă a terenului: arabil - 5,7 ha;

    2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

    2.3. capacitatea de absorbţie a mediului:

 1. zonele umede: nu este cazul;
 2. zonele costiere: nu este cazul;
 3. zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;
 4. parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;
 5. ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare:
 • zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate : nu este cazul;
 1. zonele de protecţie specială desemnate prin:
 • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate: nu este cazul;
 • zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;
 • HG nr. 971/2011 pentru modificarea <LLNK 12007  1964 50HB01   0 69>HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România : proiectul este amplasat în rețeaua ecologică europeană Natura 2000 situl de importanță comunitară râul Nera între Bozovici și Dalboșeț  ROSCI0375 și aria de protecție specială avifaunistică Depresiunea Bozovici ROSPA0149;  
 1. ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;
 2. ariile dens populate: nu este cazul;

    i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

    3. Caracteristicile impactului potenţial

 1. extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu se poate estima în    această etapă;
 2. natura transfrontieră a impactului: nu este cazul;
 3. mărimea şi complexitatea impactului: nu se poate estima în această etapă;
 4. probabilitatea impactului: nu se poate estima în această etapă;
 5. durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: nu se poate estima în această etapă.

 

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

 1. amplasamentul proiectului este în interiorul siturilor Natura 2000 ROSCI0375/ROSPA0149;
 2. proiectul poate avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare ale ariilor naturale protejate de interes comunitar;
 3. se reduce suprafaţa habitatelor de adăpostire, hrănire, reproducere şi numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar enumerate în formularul standard Natura 2000 al ROSCI0375/ROSPA0149;

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Carmen SORESCU

 

ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,

ing. Marius Vodiţă

 

 

   

Întocmit: cons. Iosif PLACHI

 

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (fără context transfrontier) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Amenajare iaz piscicol prin excavarea agregatelor minerale în perimetrul DALBO, propus a fi amplasat în extravilanul satului Bârz, comuna Dalboșeț, titular PHOENIX IMP S.R.L.:

Proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului și evaluării adecvate.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APMCS din Reșița, Petru Maior, 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 900-1500/1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

    2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Caraș-Severin, precum şi la următoarea adresă de e-mail office@apmcs.anpm.ro, în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 11.05.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (fără context transfrontier) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Exploatare temporară în perimetrul LUNCA BĂNIEI, com. Bănia, jud. Caraș-Severin, propus a fi amplasat în extravilanul satului Bănia, comuna Bănia, titular ROMAT SPEED S.R.L.:

Proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului și evaluării adecvate.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APMCS din Reșița, Petru Maior, 73, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 900-1500/1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

    2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Caraș-Severin, precum şi la următoarea adresă de e-mail office@apmcs.anpm.ro, în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 11.05.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reparație capitală pod km 397+886, linia CF 100 Orșova - Jimbolia”, propus a fi amplasat în comuna Topleț, jud. Caraş-Severin, titular: Compania Națională de Căi Ferate CFR SA – Sucursala Regională C.F. Timișoara.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  15.05.2017 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

08.05.2017

 

 

 

 

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu pentru planuri și programe

 

Agenția pentru Protecția Mediului caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare de mediu, pentru planul ”PUZ – Extindere cartier de locuințe - Cartier Valea Cenchii”, situat în municipiul Caransebeș, Cartier Valea Cenchii, judeţul Caraş-Severin, titular MUNICIPIUL CARANSEBEŞ prin primar Felix-Cosmin BORCEAN: nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni - joi între orele  0800 -1630 şi vineri între orele 0800 -1400 , precum și la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 08.05.2017.

 

Data afișării pe site

08.05.2016

 

 

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul Refacere și reabilitare drumuri afectate în urma inundațiilor din 2016 în satul Goleț, comuna Bocoșnița, județul Caraș-Severin, propus a fi amplasat in Comuna Bucoșnița, satul Goleț, jud. Caraș-Severin, titular: Comuna Bucoșnița.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 18.05.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 10 .05.2017

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „INTRODUCERE ÎN LEGALITATE CONSTRUCȚIE P+1E” propus a fi amplasat în orașul Oravița, strada Răchitovei, nr. 1A,  jud. Caraş-Severin, titular NEGRU ANA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 12.03.2017.    

Data afişării anunţului pe site

04.05.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (fără context transfrontieră) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Bozovici, județul Caraș-Severin, propus a fi amplasat în satul Bozovici, comuna Bozovici, jud. Caraș-Severin, titular Comuna Bozovici.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 9:00-15:00/13:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

 

                 Data afişării anunţului pe site 28.04.2017

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

                Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de: MODERNIZARE STRĂZI COMUNALE ÎN LOCALITATEA RĂCĂȘDIA, COMUNA RĂCĂȘDIA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”, titular Comuna Răcășdia..

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

                Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 26.04.2017.

               

Data afişării anunţului pe site

04.04.2017

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire platformă descoperită pentru depozitare așternut uscat, uzat de păsări, propus a fi amplasat în localitatea Bocșa, strada Binișului, F.N., jud. Caraş-Severin, titular: TRANSAVIA SA..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  01.05.2017 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

24.04.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire hală parter pentru montaj echipamente electrice cu instalații aferente”, propus a se realiza în localitatea Bocșa, strada Medreșului, nr. 21, jud. Caraş-Severin, titular: ENDRESS GROUP ROMÂNIA SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  01.05.2017 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

24.04.2017

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Sală ceremonii (actualizare și echipare edilitară), propus a fi amplasat în orașul Moldova Nouă, loc. Măcești, str. Pârva Reca, nr.190,  titular SC BALLROOM ALEXANDRA SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 15.04.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 07.04.2017

 

                                             

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Modernizare şi reabilitare străzi şi drum comunal DC31, în comuna Iablanița, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Iablaniţa, sat Iablaniţa, Petnic şi Globu Craiovei, titular Comuna Iablaniţa

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 22.04.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 14.04.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drumuri comunale”, propus a se realiza în Comuna Cornereva, judeţul Caraş-Severin, titular: COMUNA CORNEREVA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  22.04.2017 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

18.04.2017

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Modernizare străzi în comuna Gîrnic, satele Padina Matei și Gărnic, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Gîrnic, sat Padina Matei și Gîrnic, titular Comuna Gîrnic

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21.04.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 13.04.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Lucrări de cercetare geologică prin foraje pentru etapa de prospecțiune, propus a fi amplasat în extravilanul comunelor Ocna de Fier și Dognecea și a orașului Bocșa, titular SC Formin SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21.04.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 13.04.2017

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Extindere rețea de canalizare în localitatea Carașova, județul Caraș-Severin”  propus a fi amplasat în intravilanul comunei Carașova, sat Carașova, jud. Caraş-Severin, titular primăria comunei Carașova.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

12.04.2017

Decizia etapei de incadrare luata de ANPM pentru  Trecerea tensiune 400 KV a axului Portile de Fier - Arad

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontieră pentru proiectul Amenajare stație de preparare asfalt în incinta unei stații de concasare și sortare piatră existente, amplasare stație de preparare asfalt pe platformă betonată, reabilitare clădire existentă, organizare de șantie, propus a fi amplasat în Brădișorul de Jos – Stația de Sortare, titular SPEED PROD SRL .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, tel 0255223053, fax 0255226729, în zilele de luni-joi/vineri, între orele 9-15/13, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 10.04.2017.

 

                 Data afişării anunţului pe site: 05.04.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Sistematizare parcări rutiere în oraș Bocșa, județul Caraș-Severin” propus a fi amplasat în orașul Bocșa, jud. Caraş-Severin, titular orașul Bocșa. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 29.03.2017. 

Data afişării anunţului pe site

21.03.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Cariera Ohaba Mâtnic-Măgura”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Copăcele, titular S.C. DAMICONTRANS S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 03.04.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 24.03.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare platforme, colectare selectivă a deșeurilor în oraș Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin” propus a fi amplasat în orașul Oțelu Roșu, jud. Caraş-Severin, titular orașul Oțelu Roșu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 23.03.2017. 

Data afişării anunţului pe site

16.03.2017

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire casă familială în regim P+M”  propus a fi amplasat în comuna Zăvoi, satul Poiana Mărului, jud. Caraş-Severin, titular Petronescu Alba.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 23.03.2017. 

Data afişării anunţului pe site

16.03.2017

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Construire piscina recreativă cu plajă și construcții anexe”, propus a fi amplasat în Băile Herculane, str. Castanilor, FN, judeţul Caraş-Severin,  titular SC ARBEX 2001 SRL, cu sediul în Topleț, nr. 448, jud. Caraș-Severin.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 22.03.2017 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

15.03.2017

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fărăv evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare străzi şi drum comunal DC 111 km 10+700 – 11+000 în comuna Socol”, propus a se realiza în Comuna Socol, judeţul Caraş-Severin, titular: COMUNA SOCOL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  16.03.2017 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

09.03.2017

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire hală producție, propus a se realiza în municipiul Caransebeș, strada Ardealului, nr. 169, judeţul Caraş-Severin, titular: CHIULANSRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  02.03.2017 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

23.02.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drum  comunal DC 54 și străzi în comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin – faza D.A.L.I.”  propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Sasca Montană, în intravilanul localițăților Sasca Montană, Sasca Română, Slatina Nera, Potoc, jud. Caraş-Severin, titular primăria comunei Sasca Montană.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

08.02.2017

     

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Refacere și modernizare străzi calamitate în comuna Vermeș, propus a fi amplasat în comuna Vermeș, judeţul Caraş-Severin, titular Comuna Vermeș, cu sediul în localitatea Vermeș.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 09.02.2017 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

02.02.2017

                                                         

 

 

     

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Refacere drum comunal calamitat DC 87 Vermeș-Valeapai”, propus a fi amplasat în comuna Vermeș, judeţul Caraş-Severin, titular Comuna Vermeș, cu sediul în localitatea Vermeș.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 09.02.2017 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

02.02.2017

                                                         

 

 

     

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Renovare vilă, etajare parțială și extindere cu unități de cazare”, propus a fi amplasat în Oțelu Roșu, str. Revoluției, nr.164, judeţul Caraş-Severin,  titular SC LOMPREP SRL, cu sediul în Oțelu Roșu, str. Revoluției, nr. 206.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 08.02.2017 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

01.02.2017

                                                         

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

         Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire pensiune turistică și racord la energie electrică, propus a fi amplasat în Băile Herculane, strada Vicol, numărul FN.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 10.02.2017 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

 

Data afişării anunţului pe site

02.02.2017 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Realizare puț forat, propus a se realiza în municipiul Caransebeș, Zona Teiuș, judeţul Caraş-Severin, titular: MUNICIPIUL CARANSEBEȘ – Serviciul Public de Întreținere și Reabilitare.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  08.02.2017 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

01.02.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Realizare imobil în regim S+P+1E+2E parțial cu maxim 10 parcări la subsol și spații comerciale la parter și locuințe și/sau birouri la etaj 1 și etaj 2 parțial”, propus a se realiza în municipiul Caransebeș, strada Libertății, nr. 13, judeţul Caraş-Severin, titular: ȚIMONEA MIHAI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 şi vineri între orele 0800 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  02.02.2017 (în termen de 8 zile de la data afișării anunțului).

 

Data afişării anunţului pe site

26.01.2017

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru ”Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Ciclova Română, comuna Ciclova Română”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul localității Ciclova Română, jud Caraș-Severin, titular primăria comunei Ciclova Română

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

 

 

 

Data afișării anunțului pe site

12.01.2017

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul “Extindere clădire și adăugare  funcțiune cazare, Restaurant Cărnăreasa-Brebu, pentru intrare în legalitate, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Brebu, sat Brebu, DN58, nr. 270 titular SC RESTAURANT CĂRNĂREASA-BREBU SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 03.01.2016.

 

Data afişării anunţului pe site: 23.12.2016

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul Extindere hală depozitare, propus a fi amplasat in orașul Bocșa, strada Carpați, nr.5, jud. Caraș-Severin, titular: SC  PLAST LASGO SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 14.01.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 06 .01.2017

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul Etajare parțială, modificare parțială acoperiș, restaurant și extindere imobil pe două corpuri, propus a fi amplasat in orașul Oțelu Roșu, strada Revoluției, nr.164, jud. Caraș-Severin, titular: SC  LOMPREP SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1630, şi vineri, între orele 0800 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 14.01.2017.

 

Data afişării anunţului pe site: 06 .01.2017