Back

Arii nationale protejate

ARII NATURALE PROTEJATE DIN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

 

Potrivit actelor legislative aplicabile

 

  • Legea 5/2000 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone Protejate - modificat prin OUG 49/2016 – pentru modificarea Legea 5/2000
  • HG 2151/ 2004 - privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.
  • HG 971/2011 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;
  • Ordin 2.387/2011 - pentru modificarea <LLNK 12007  1964 50HB01   0 69>Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

 

 în judeţul Caraş-Severin sunt declarate:

 

- 5 parcuri  - 4 naționale naționale și 1 parc natural – suprafață în CS 175.792 ha,

 

- 52  rezervații naturale - 25 în interiorul parcurilor - suprafața – 30.032,3 ha,

                                        - 27 în exteriorul parcurilor - suprafața -  5.112 ha,

 

- 1 rezervație științifică – în interiorul parcului național – suprafața 1,1 ha 

 

 - 4 zone umede -  în interiorul parcului natural – suprafață 2159 ha

 

- 17 Sit-uri de importanță comunitară –SCI – suprafață în CS 264.929 ha

 

- 7 arii de protecție specială avifaunistică – SPA – suprafață în CS 186.234,6 ha.

 

Total arii naturale definite în judeţul Caraş-Severin -  86

 

Datorită suprapunerilor existente între diferitele tipuri de arii naturale protejate suprafața efectivă a ariilor naturale protejate aflate pe teritoriul administrativ al județului  nu se poate calcula prin simpla adunare a suprafețelor diferitelor tipuri de arii naturale protejate.

 

Prin estimare suprafața ariilor naturale protejate aflate pe teritoriul administrativ al județului Caraș-Severin este de  aproximativ 270.000 ha  ha, ceea ce reprezină  31,71 % din suprafața totală a județului.