REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI PENTRU SECURITATE BIOLOGICA

RECOMANDAREA COMISIEI din 13 iulie 2010 privind orientările pentru elaborarea măsurilor nationale de coexistentă pentru evitarea prezentei accidentale a OMG-urilor în culturile conventionale si ecologice

PROPUNERE DE REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce priveste posibilitatea statelor membre de a restrictiona sau de a interzice cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor

Comunicarea Comisiei privind libertatea de decizie a statelor membre în ceea ce priveste culturile modificate genetic

Ordin 1810 din 20.09.2016 privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru Securitate Biologică

Avize ştiinţifice emise de către Comisia pentru Securitate Biologică 2008-2010

Avize ştiinţifice emise de către Comisia pentru Securitate Biologică 2013

Raport de activitate Comisia pentru Securitate Biologică 2012

Raport de activitate Comisia pentru Securitate Biologică 2010

Avize ştiinţifice emise de către Comisia pentru Securitate Biologică 2012

Raport de activitate Comisia pentru Securitate Biologică 2008

Raport de activitate Comisia pentru Securitate Biologică 2009