Back

Documentatii 2019

COMUNA DALBOSET - Lucrari de construire - Amenajare teren de sport în localitatea Șopotu Vechi, com. Dalboșeț, jud. Caraș-Severin

COMUNA DALBOSET - Lucrari de construire - amenajare teren de sport in localitatea Dalboset, Com. Dalboset, Judetul Caras-Severin

DIRECTIA DE DRUMURI JUDETENE, JUDETUL CARAS-SEVERIN - Modernizare DJ 585, Valea Pai-Duleu-limita Jud. Timis km 28+200-36+200

S.C. COLCEAR SERVCOM   S.R.L. - Lucrari de exploatare cariera pentru andezit si roci industriale in perimetrul temporar de exploatare Zavoi, comuna Zavoi, judeţul Caras-Severin

S.C. MOE – HPG TIMIȘOARA S.R.L. - Exploatare în carieră pentru metadolerit industrial și de construcție în perimetrul temporar de exploatare "Valea Ribișului", com. Socol, jud. Caraş Severin

S.C. CEAPAEV CONSTRUCT S.R.L. - Executie lucrari miniere de exploatare in cariera a rocilor industriale si de constructie in perimetrul temporar de exploatare ”Dealul Taria” – Comuna Bozovici, Judetul Caras-Severin

DORCAN GHEORGHE - Lucrări de construire-Sala de evenimente-reautorizare constructie incepută cu AC  nr. 9/19.10.2018 emisă de Primăria com. Păltiniș

UAT TOPLET - Extindere retea joasa tensiune localitatea Toplet, zona Valea Cernei - PECO, Jud. Caras-Severin

COMUNA IABLANIȚA - Modernizare drumuri vicinale in Comuna Iablanita, Judetul Caras - Severin

S.C. ENDRESS GROUP ROMANIA S.R.L. - Construire hala montaj echipamente electrice

S.C. BANATAGRO PORC BAF 2020 S.R.L. - Ferma reproductie Varadia

Episcopia caransebes - Construire manastire ortodoxa

HALIP CONSTANTIN - Modernizare si renovare hotel existent S+P+3E+M afectat de incendiu

S.C. AC ARIAL COM S.R.L. - Demolare cladiri existente si construire Spatiu comercial, acces carosabil si pietonal, bransamente utilitati pentru proiectul Spatiu comercial

COMUNA IABLANITA - Modernizare drumuri vicinale în comuna Iablanița, jud. Caraș-Severin

SC POPUȚI INVESTMENT & LOGISTIC SRL - Amplasare hală depozitare utilaje, container procesare,sanitar și frigorific în scopul – înființarea unei plantații de măr și păr de către  SC POPUȚI INVESTMENT & LOGISTIC SRL

ROSIAN  ION  si sotia ROSIAN  ILEANA - Modificare fatada, amplasare firme luminoase pe fatada, modernizare si extindere cladire si schimbare destinatie

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -S.A. - Refacție totală linia C.F. Orșova – Jimbolia, între stațiile Vălișoara și Caransebeș, de la km 461+100 la km 475+835

VALUSESCU PAVEL - Infintare casa de vacanta P+M, Comuna Turnu Ruieni, Sat Borlova (Muntele Mic)

COMUNA CARBUNARI - Lucrari de reabilitare si modernizare drum vicinal spre Lacul Dracului

S.C. FERKEL ZUCHT S.R.L. - Crestere capacitate de productie in ferma Ferkel Zucht

S.C. MARESAU BREEDING S.R.L. - Extindere ferma porcine reproductie – Mercina

COMUNA SLATINA TIMIS, JUDETUL CARAS-SEVERIN - Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere din localitatea Sadova Veche în localitatea Sadova Nouă și reabilitare stație de epurare în localitatea Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin, Reabilitare statie de epurare in localitatea Slatina Timis, judetul Caras-Severin

COMUNA SLATINA TIMIS, JUDETUL CARAS-SEVERIN - Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere din localitatea Sadova Veche în localitatea Sadova Nouă și reabilitare stație de epurare în localitatea Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin, Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere din localitatea Sadova Veche în localitatea Sadova Nouă

S.C. ROMPROFIX S.R.L. - Construire hala cu functiuni de depozitare, comert, servicii, anexe tehnice, imprejmuire teren, amenajare locuri de parcare si accese

COMUNA SLATINA TIMIS, JUDETUL CARAS-SEVERIN - Executie retea de alimentare cu apa si gospodarie de apa in localitatea Sadova Noua

S.C. COCA S.R.L. - Sistematizare verticala-platforma beton, finisaje exterioare zid sprijin existent mal sting Cerna

E-DISTRIBUTIE BANAT - L 6748/2018 Rezervare LEA 20 kV Gîrnic, racord Moldovița cu LEA 20 kV Repompare-Ogașu Grecilor

S.C. ADMIV MURGOI S.R.L. - Dezvoltarea societății SC ADMIV MURGOI SRL prin realizarea unei investiții integrate în com. Slatina-Timiș și construire hala metalică cu F.N.C.Slatina-Timis, Jud. Caras-Severin

S.C. LION S.R.L. - Construire pensiune P+1E

COMUNA TEREGOVA JUDETUL CARAS – SEVERIN - Amenajare teren sport in localitatea Rusca, Comuna Teregova

S.C. UD Forestrans S.R.L. - Construire pensiune turistica P+M 

S.C. CEETRUS  ROMANIA  S.R.L. - Demolare hale industriale si cladiri platforma  Mociur

COMUNA BUCHIN - Reparatii sectoare de drum comunal DC 13 - Comuna Buchin, Judetul Caras-Severin

U.A.T. NAIDAS - Racorduri la rețeaua de alimentare cu apă și sistem de colectare și epurare a apelor menajere, comuna Naidăș, jud.Caraș-Severin

PRIMARIA COMUNEI GARNIC, prin S.C. BRACONSDESIGN S.R.L - Refacere tronsoane calamitate DC49 Km 4+990 – Km 5+070 si Km 8+300 – Km 8+450

S.C. MUNTELE MIC SUPERSKI S.R.L. - Desființare și construcție, construcție din lemn pentru servicii de teleschi Borlova

DANUBE SPA & SAILING RESORT S.R.L. - Construire ponton pentru activitati recreative in sat Gornea, comuna Sichevita, judetul Caras-Severin

S.C. ADAD INCINERATOR S.R.L. - Construire două anexe exploatație agricolă și amenajare instalație de incinerare cu o capacitate de 350 kg/șarjă

COMUNA LAPUSNICU MARE - Sistem de preluare a apelor pluviale și a aluviunilor din locul numit „PRĂ FAȚĂ”, Comuna Lăpușnicu Mare, județ Caraș-Severin

COMUNA BUCOSNITA - Construire teren minifotbal cu suprafață sintetică și împrejmuire

COMUNA  GIRNIC - Refacere tronsoane calamitate DC49, km 4+990-km 5+070 și km 8+300-km 8+450

MUNICIPIUL RESITA - Racordarea localității Moniom la rețeaua de apă a Municpiului Reșița

COMUNA BUCOSNITA, JUDETUL CARAS-SEVERIN - Modernizare infrastructurii – strazi in Comuna Bucosnita, Judetul Caras-Severin

RĂILEANU DAMIAN și RĂILEANU SILVIA - Desființare și construire cabană de agrement D+P+2E

COMUNA ZAVOI - reabilitare și modernizare străzi în intravianul localității Măru-Etapa II, comuna Zăvoi, județul Caraș-Severin

MUNICIPIUL RESITA - bretea de legatura in Microraionul 1, cu extinderea acceselor spre b-dul Muncii si amenajarea parcarilor si spatiilor verzi si legatura rutiera intre DN 58 si Valea Terovei (zona industriala) - Municipiul Resita

PRIMARIA ORAVITA - demolare si construire piata agroalimentara: desfiintarea unor constructii existente, construire piata agroalimentara Oravita (P+E), anexe si utilitati, amenajare teren si spatii adiacente, reparatii la zidul de sprijin existent, organizare de santier in cadrul proiectului cu titlul "Extinderea retelei agrico in zona transfrontaliera Oravita-Bela Crvka"

PRIMARIA ORAVITA - reabilitare drumuri, strazi urbane orasul Oravita, Judetul Caras-Severin

PRIMARIA LAPUSNICU MARE - construire teren de sport in localitatea Lapusnicu Mare, Comuna Lapusnicu Mare, Judetul Caras-Severin

COMUNA ARMENIȘ - Modernizare strazi rurale in Comuna Armenis,Judetul Caras-Severin

COMUNA ARMENIȘ - Modernizare drum comunal DC 23, strazi si drumuri vicinale in Comuna Armenis, Judetul Caras-Severin

SC AMM CONSSTRUCT 2015 SRL  - Exploatare în carieră pentru gnais industrial și de construcție în perimetrul temporar de exploatare "Dealul Văliugului"

U.A.T. ORAVITA, JUD. CARAS-SEVERIN - reabilitare si modernizare a  infrastructurii rutiere U.A.T. Oravita, oras Oravita, Zona Veche – Partea de est

COMUNA GORUIA, JUD. CARAS-SEVERIN - extindere alimentare cu apa, canalizare menajera si Statie de epurare sat Girliste, comuna Goruia

COMUNA BANIA, JUD.CARAS-SEVERIN - podet din beton armat peste paraul Bania in Comuna Bania, Judetul Caras-Severin

COMUNA OCNA DE FIER - extindere alimentare cu apa in localitatea Ocna de Fier

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT, TIMISOARA - Regularizare parau Cremeni in orasul Bocsa

COMUNA CORONINI - Construire alee pietonala pentru acces Cetatea Ladislau si parcare adiacenta DN 57, in Comuna Coronini, Judetul Caras-Severin

MUNICIPIUL RESITA - Reabilitarea si modernizarea fondului locativ existent-reabilitarea blocului Camin nr.2 de locuinte sociale si demolarea blocului Camin nr.1 de locuinte sociale, cartier Mociur - Municipiul Resita, judetul Caras-Severin

RĂILEANU DAMIAN - construire cabană de agrement D+P+2E, Muntele Mic

COMUNA POJEJENA - construire pod intravilan in localitatea Radimna, Comuna Pojejena, Jud. Caras-Severin

COMUNA SLATINA TIMIS - modificarea solutiei de captare a apei, transport si tratarein cadrul proiectului "Sistem de alimentare cu apa si statie de tratare a apei in satul Ilova, Comuna Slatina Timis", Jud. Caras-Severin

SC MAGIC BLUE PALACE SRL - construire sala evenimente si imprejmuire teren

SC CSE HELEN BOHEMIA SRL - construire spatii de cazare tip camping

SC EMILIANO VEST SRL - lucrari de exploatare geologica perimetrul EMILIANO TIMIS

COMUNA GIRNIC - modernizare strazi in localitatea Girnic, Jud. Caras-Severin

COMUNA LAPUSNICU MARE - reabilitare DC 44, pe raza Comunei Lapusnicu Mare, Jud. Caras-Severin

MUNICIPIUL RESITA - reabilitarea strazilor Calea Timisoarei si Barzavitei-Municipiul Resita

COMUNA BAUTAR - alimentare cu apa Bucova si Bautar

COMUNA BAUTAR - canalizare si statie de epurare Bautar. Bucova si Cornisoru

UAT ZORLENTU MARE - Modernizare retele stradale Zorlentu Mare

CNTEE TRANSELECTRICA SA - Retehnologizare Statia 220/110 kV Iaz