EMAS - prezentare

Prezentare EMAS

Regulamentul schemei de management de mediu şi audit (EMAS)
Regulamentul(CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului(CE) nr. 761/2001 si a Deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei(varianta in limba romana);
Regulamentul(CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului(CE) nr. 761/2001 si a Deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei(varianta in limba engleza).

Legislaţie

  • Ordin nr.50 din 14 ianuarie 2004 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului nr.761/2001 care permite participarea voluntara a organizaţiilor la schema comunitara de eco-management si audit(EMAS) (cu modificarile: Ordin nr.444/2006, Ordin nr.1313/2006, Ordin nr.877/2008, Ordin nr.355/2009).
  • Ordin nr.790 din 04 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Consultativ EMAS şi a Biroului EMAS.
  • Ordin nr.1018 din 26 septembrie 2006 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare EMAS.
  • Ordin nr.1201 din 7 noiembrie 2006 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu.(cu modificările: Ordin nr.1100/2007 si Ordin nr.890/2009).