Asset Publisher Asset Publisher

Calitate aer ianuarie 2023

1 ianuarie 2023       6 ianuarie 2023       11 ianuarie 2023       16 ianuarie 2023       21 ianuarie 2023    ...

Proiecte acorduri de mediu 2022

Acord de Mediu Proiect-BERZOVIA FARM SRL - Lucrări de construire-Extindere fermă de creștere a suinelor 2023 Proiect Acord de Mediu-CLR-DENIS MONTAJ - Cariera pentru...

Anunturi dezbateri publice 2022

Anunţ public privind dezbaterea publică      Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra...

Anunturi emitere acorduri 2022

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu      Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin (autoritatea competentă pentru protecţia mediului) anunţă...

Anunturi etapa de incadrare 2022

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare      Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: ...

Proiecte decizii incadrare 2022

Decizie etapa incadrare-proiect-Comuna Ciclova Română - Racorduri canalizare în localitatea Ciclova Română, județul Caraș-Severin Decizie etapa incadrare-proiect-Municipiul...

Raport periodic Legea 52/2003 (anul 2021;2022)

Raport periodic Legea 52/2003 (anul 2022) Raport periodic Legea 52/2003 (anul 2021)

APM CS Raport Implementare L544-2021, 2022

APM CS Raport Implementare L544-2021 APM CS Raport Implementare L544-2021 APM CS Macheta Raport Legea 544-2021

Decizii finale emitere autorizații de mediu 2022

Sweet Green SRL - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice Romulum Forest SRL - Comert cu ridicata al produselor chimice; Depozitari. Emiliano-Vest SRL -...

Anunturi depunere 2022

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu      Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra depunerii...

Decizii de emitere 2022

Regia Nationala a Padurilor Romsilva-Directia Silvica Caras-Severin - Amenajamentul Silvic al O.S. Baile Herculane 2023 Wind Energy Green Park SRL-Parc eolian Potoc...

Documentații tehnice 2022

Memoriu de prezentare-UAT Comuna MAURENI - Cresterea capacitatii gospodariei de apa, Comuna Maureni, Judetul Caras Severin Memoriu de prezentare-LUCAS SRL - Construire hală service...

Avize mediu 2022

Comuna Lupac - Amenajamentu Fondului Forestier proprietate publica apartinand comunei Lupac, UP I comuna Lupac, judetul Caras-Severin 2023 Comuna Ezeris - Plan Urbanistic General,...

Proiecte decizii de incadrare 2022

Decizia etapei de incadrare-proiect-Primaria Municipiului Resita - Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând U.A.T. Reșița constituit din U.B. I Reșița ...

Anunturi decizii etapa de incadrare 2022

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu      Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra...

Documentatii depuse 2022

Memoriu de prezentare Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Tîrnova, județul Caraș-Severin, UPI Comuna Tîrnova Memoriu de prezentare al...

Studii evaluare adecvată 2022

Studiu de Evaluare Adecvata a efectelor potentiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar din cadrul Ocolului Silvic Resita-revizuit, Directia Silvica Caras-Severin Studiu de...

Operatori economici autorizati pentru colectarea-dezmembrarea VSU

Lista operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz - valabilă de la 29.12.2022 Lista operatorilor economici autorizati...

Achizitii servicii arhivare

Invitatie participare Servicii arhivare Formulare servicii arhivare Caiet sarcini Servicii arhivare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole    

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare,...

Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului