Asset Publisher Asset Publisher

Calitate aer ianuarie 2023

Ianuarie 2023 1 ianuarie 2023       6 ianuarie 2023       11 ianuarie 2023       16 ianuarie 2023       21...

Documentații tehnice 2022

Memoriu de prezentare-Comuna Armenis - Reconstrucţie pod peste raul Timiş Armenis, judeţul Caraş-Severin Memoriu de prezentare-Comuna Berzovia - Modernizare și extindere rețea de...

Comunicat de presa Ziua Mondiala a Zonelor Umede

Comunicat de presa - Ziua Mondiala a Zonelor Umede - 2 februarie 2023 Comunicat de presa - Ziua Mondiala a Zonelor Umede - 2 februarie 2021 Comunicat de presa - Ziua Mondiala a Zonelor...

Decizii finale emitere autorizații de mediu 2022

Media Land Recycling SRL - Colectarea deseurilor nepericuloase; Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase; Recuperarea materialelor reciclabile sortate; Comert cu ridicata al...

Proiecte decizii incadrare 2022

Decizie etapa incadrare-proiect-NV Construct SRL - Pod pe DN6 km 393+364, localitatea Plugova, județul Caraș-Severin Decizie etapa incadrare-proiect-Comuna Ciclova Română...

Anunturi etapa de incadrare 2022

Anunț public privind decizia etapei de încadrare      Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: ...

Decizii de emitere 2022

Comuna Lupac-Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Lupac, UP I, comuna Lupac, Judetul Caras-Severin Regia Nationala a Padurilor Romsilva-Directia...

Anunturi depunere 2022

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu        Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunță publicul interesat asupra...

Avize mediu 2022

Comuna Lupac - Amenajamentu Fondului Forestier proprietate publica apartinand comunei Lupac, UP I comuna Lupac, judetul Caras-Severin Comuna Lupac - Amenajamentu Fondului Forestier...

Documentatii depuse 2022

Memoriu de prezentare- Stepanescu Catalin -  Elaborare PUZ-Bungalouri-spatii de cazare individuale Memoriu de prezentare- Stepanescu Catalin -  Elaborare PUZ-Pensiune turistica si...

Proiecte acorduri de mediu 2022

Acord de Mediu Proiect-BERZOVIA FARM SRL - Lucrări de construire-Extindere fermă de creștere a suinelor 2023 Proiect Acord de Mediu-CLR-DENIS MONTAJ - Cariera pentru...

Anunturi dezbateri publice 2022

Anunţ public privind dezbaterea publică      Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra...

Anunturi emitere acorduri 2022

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu      Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin (autoritatea competentă pentru protecţia mediului) anunţă...

Raport periodic Legea 52/2003 (anul 2021;2022)

Raport periodic Legea 52/2003 (anul 2022) Raport periodic Legea 52/2003 (anul 2021)

APM CS Raport Implementare L544-2021, 2022

APM CS Raport Implementare L544-2021 APM CS Raport Implementare L544-2021 APM CS Macheta Raport Legea 544-2021

Proiecte decizii de incadrare 2022

Decizia etapei de incadrare-proiect-Primaria Municipiului Resita - Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând U.A.T. Reșița constituit din U.B. I Reșița ...

Anunturi decizii etapa de incadrare 2022

Anunt public privind decizia etapei de încadrare în procedura de evaluare de mediu      Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunță publicul interesat asupra...

Studii evaluare adecvată 2022

Studiu de Evaluare Adecvata a efectelor potentiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar din cadrul Ocolului Silvic Resita-revizuit, Directia Silvica Caras-Severin Studiu de...
Back

2013 Anul International al Aerului